Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/618

Bruxelles, 26 mai 2010

Schimbările climatice: Comisia invită la o dezbatere în cunoștință de cauză asupra impactului majorării la 30% a obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră dacă și când va fi momentul

Comisia Europeană a prezentat astăzi o analiză a costurilor, beneficiilor și opțiunilor pentru trecerea, odată întrunite condițiile necesare, de la obiectivul UE de reducere până în 2020 a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de nivelurile din 1990 la o reducere de 30%. Aceste condiții nu sunt întrunite în prezent. Această comunicare urmează comunicării Comisiei referitoare la modalitățile de revigorare a negocierilor internaționale privind schimbările climatice, precum și cererii Consiliului de a prezenta o evaluare a impactului unei treceri condiționate la o reducere cu 30% a emisiilor. De asemenea, s-au examinat și măsurile luate pentru sprijinirea industriilor mari consumatoare de energie împotriva riscului de relocare a emisiilor de carbon, conform cerințelor Directivei ETS (directiva privind schema de comercializare a certificatelor de emisii). În comunicare se arată că reducerea emisiilor UE ca o consecință a crizei economice, împreună cu o scădere accentuată a prețului carbonului, a modificat estimările de acum doi ani, când a fost prezentată schema ETS revizuită. Prin urmare, în lumina acestor noi date, s-au analizat implicațiile pe care le-ar avea diferitele niveluri de obiective ca factor stimulant pentru modernizarea economiei UE și pentru crearea de noi locuri de muncă prin promovarea inovării în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de carbon. Această analiză urmărește ce eforturi ar fi necesare în diferitele sectoare principale pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu mai mult de 20%, până la 30%, examinând, de asemenea, impactul acestor eforturi și posibilele opțiuni de politică pentru realizarea lor. La evaluarea posibilelor alternative s-a ținut seama pe deplin și de contextul actual de presiune asupra finanțelor publice și de recesiune economică.

Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Creșterea obiectivului nostru de reducere a emisiilor de la 20% la 30% până în 2020 este o decizie politică pe care liderii UE o vor lua la momentul potrivit și în condițiile potrivite. Evident, prioritatea politică imediată este rezolvarea crizei monedei euro. Dar, întrucât ieșim din criză, Comisia a pus la dispoziție informații pentru o discuție bazată pe fapte concrete. Nu se pune problema să luăm această decizie acum, dar sper ca analiza noastră să declanșeze dezbateri în statele membre cu privire la calea care trebuie urmată.”

Costul îndeplinirii obiectivelor

Din 2008, costurile absolute ale atingerii obiectivului de 20% au scăzut de la 70 miliarde EUR/an la 48 miliarde EUR/an (0,32% din PIB) până în 2020. Aceasta se datorează mai multor factori: creșterea economică mai scăzută a generat reduceri de emisii; prețurile mai mari la energie au impulsionat eficiența energetică și au redus cererea de energie; iar prețul carbonului a scăzut sub nivelul prognozat în 2008, deoarece certificatele EU ETS neutilizate în timpul recesiunii se reportează. Însă, în același timp, această reducere a costurilor absolute vine în contextul unei crize care a restrâns posibilitățile companiilor de a găsi investițiile necesare pentru modernizare în viitorul apropiat.

Din 20071, UE s-a angajat să treacă la o reducere a emisiilor cu 30% până în 2020 dacă și alte mari puteri economice își asumă partea care le revine din efortul respectiv, în temeiul unui acord global privind schimbările climatice. Costul atingerii obiectivului de 30% este estimat în prezent la 81 miliarde EUR/an până în 2020, cu 11 miliarde EUR/an mai mare decât era estimat costul atingerii obiectivului de 20% acum doi ani. Obiectivul de 30% ar costa cu 33 miliarde EUR/an (0,2% din PIB) mai mult decât costul estimat în prezent pentru obiectivul de 20%.

Creșterea cu emisii reduse de carbon

Țările din întreaga lume recunosc potențialul creșterii ecologice, cu emisii reduse de carbon, de a crea noi locuri de muncă durabile și de a întări securitatea energetică. Europa nu are un loc asigurat în fruntea acestei revoluții în condițiile în care concurența la nivel mondial devine din ce în ce mai acerbă. Obiectivul de 20% a fost considerat un factor esențial pentru stimularea modernizării economiei UE, însă în prezent, dat fiind că prețul carbonului este mai scăzut decât se preconizase, își va pierde din potențialul de stimulare a schimbării și inovației. În plus, Europa trebuie să își pregătească, în cadrul grupului țărilor dezvoltate, obiectivele pe termen lung privind atingerea unei reduceri de 80-95% până în 2050 cu costuri optime.

Opțiuni pentru trecerea la obiectivul de 30%

Comunicarea prezintă opțiuni pentru atingerea obiectivului de 30% în cadrul EU ETS și în celelalte sectoare. Printre acestea se numără: reducerea numărului de certificate licitate în cadrul EU ETS; reglementări pentru promovarea unei mai mari eficiențe energetice; utilizarea inteligentă a instrumentelor fiscale; direcționarea fondurilor politicii de coeziune a UE către investițiile ecologice; și ameliorarea integrității ecologice a creditelor de carbon internaționale recunoscute în cadrul EU ETS.

O măsură care prezintă interes, chiar înainte de o posibilă trecere la obiectivul de 30%, ar fi utilizarea unor certificate industriale nealocate gratuite din cadrul EU ETS pentru a accelera inovarea în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de carbon, într‑un mod similar programului demonstrativ existent pentru inovarea în domeniul energiei din surse regenerabile și al tehnologiilor de captare și stocare a carbonului, finanțat cu 300 de milioane de certificate.

Relocarea emisiilor de carbon

Comisia a examinat situația industriilor mari consumatoare de energie cu privire la riscul de „relocare a emisiilor de carbon” (mutarea producției din UE în țări în care constrângerile referitoare la carbon sunt mai laxe).

Concluzia principală este că măsurile existente de prevenire a relocării emisiilor de carbon ale acestor industrii – certificate gratuite și accesul la credite internaționale – continuă să fie justificate. De asemenea, analiza arată că ridicarea obiectivului la 30%, în timp ce alte țări implementează angajamentele de reducere pe care și le-au asumat în cadrul Acordului de la Copenhaga, ar avea un impact limitat asupra relocării emisiilor de carbon, cu condiția menținerii măsurilor existente.

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape riscul de relocare a emisiilor de carbon, în special în ceea ce privește țările terțe care nu au adoptat încă măsuri de limitare a emisiilor. Printre posibilele măsuri care merită a fi examinate în continuare se numără includerea importurilor în EU ETS.

Etapele următoare

Comunicarea este adresată instituțiilor UE spre analiză.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm

MEMO/10/215

1 :

Concluziile Consiliul European din 8-9 martie 2007.


Side Bar