Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/609

Bruselj, 26. maja 2010

Evropska komisija se zavzema za visoke standarde glede zasebnosti v sporazumu o varstvu podatkov med EU in ZDA

Evropska komisija je danes sprejela osnutek mandata za pogajanja glede sporazuma o varstvu osebnih podatkov med Evropsko unijo in Združenimi državami, ki bi se ga uporabljalo pri sodelovanju na področju boja proti terorizmu ali kriminalu. Tako bi se zagotovila visoka raven varstva osebnih podatkov, kot so podatki o potnikih ali finančne informacije, ki se izmenjujejo v okviru čezatlantskega sodelovanja v kazenskih zadevah. Sporazum bi okrepil pravico državljanov, da do podatkov dostopajo, jih popravljajo ali izbrišejo, kadar je to ustrezno. Državljani EU bi dobili pravico do uporabe pravnih sredstev v ZDA, če bi se njihovi podatki nezakonito obdelali. Neodvisni javni organi bi imeli večjo vlogo pri pomoči prebivalcem, da uveljavljajo svoje pravice glede zasebnosti, in pri nadzoru čezatlantskih prenosov podatkov. Preden se pogajanja lahko začnejo, mora pogajalski mandat Komisije potrditi Svet. Evropski parlament bo izčrpno obveščen v vseh fazah pogajanj, z izidom pogajanj pa bo moral soglašati.

„Temeljne pravice je treba vedno varovati in spoštovati. Želim si sporazuma med EU in ZDA, ki v boju proti kriminalu in terorizmu varuje pravice glede osebnih podatkov,“ je dejala podpredsednica Viviane Reding, komisarka EU za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Rada bi dosegla ambiciozen sporazum in Evropski parlament bom zelo tesno povezala s pogajanji. Svet pozivam, naj čim prej potrdi mandat, tako da bomo lahko kmalu nadaljevali pogajanja o tem in drugih pomembnih sporazumih med EU in ZDA.“


Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je dodala: „Od trdnega sporazuma o varstvu osebnih podatkov bi imeli koristi na obeh straneh Atlantika. Ker bi zagotovil visoko raven varstva osebnih podatkov, bi vsi – državljani, organi kazenskega pregona in druge zainteresirane strani – zaupali, da se v čezatlantskem boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu človekove pravice v celoti spoštujejo.“

Od 11. septembra 2001 in terorističnih napadov, ki so sledili v Evropi, sta EU in ZDA pospešili policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Pomemben element sta prenos in obdelava osebnih podatkov, če so ti pomembni za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon na področju kriminala, vključno s terorizmom.

Tako EU kot ZDA si prizadevata za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. Toda k varstvu podatkov še vedno pristopata različno, kar je v preteklosti pri pogajanjih o sporazumih za izmenjavo informacij (kot so program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, tako imenovani sporazum SWIFT, ali evidence imen potnikov) povzročilo nekaj nesoglasij. Namen sporazuma, ki ga danes predlaga Komisija, je obravnavati in odpraviti te razlike.

Današnji predlog bo Komisiji podelil mandat za pogajanje glede novega sporazuma o varstvu podatkov, ki jih prejemajo in obdelujejo organi pregona v EU in ZDA. Komisijo bi poleg tega tudi zavezoval, da izčrpno obvešča Evropski parlament o vseh fazah pogajanj.

Namen Komisije je vzpostaviti pravno zavezujoče in izvršljive standarde glede varstva osebnih podatkov, ki bodo zagotavljali zaščito temeljnih pravic in svoboščin posameznikov. Skladnost s temi standardi bi nadzirali neodvisni javni organi na obeh straneh Atlantika.

Komisija predlaga:

-       prenos ali obdelava osebnih podatkov, ki bi ju izvedli organi EU ali ZDA, bi bila dovoljena samo za določene, izrecne ter zakonite namene v okviru boja proti kriminalu in terorizmu,

-       pravico do dostopa do osebnih podatkov posameznika, ki bi se izvrševala na sodiščih,

-       pravico, da se osebni podatki posameznika lahko popravijo ali izbrišejo, če se ugotovi, da niso točni,

-       pravico posameznika do upravnih in pravnih sredstev ne glede na nacionalnost ali stalno prebivališče.

Sporazum ne bi zagotavljal pravne podlage za noben poseben prenos osebnih podatkov med EU in ZDA. Za takšne prenose podatkov bi bila vedno potrebna posebna pravna podlaga, kot je sporazum o prenosu podatkov ali nacionalni zakon v posamezni državi članici EU. Novi sporazum med EU in ZDA o varstvu podatkov bi se tako uporabljal za navedene prenose podatkov.

Ozadje

Varstvo osebnih podatkov je določeno v členu 8 Listine EU o temeljnih pravicah. Listina je vključena v Lizbonsko pogodbo in je pravno zavezujoča za Evropsko unijo in države članice EU, kadar izvajajo pravo EU. V Lizbonski pogodbi (člen 16, Pogodba o delovanju EU) piše, da EU lahko določa pravila o varstvu osebnih podatkov, ki jih obdelujejo institucije EU, organi, uradi in agencije ter države članice v okviru dejavnosti s področja uporabe prava EU.


Evropski parlament je v resoluciji z dne 26. marca 2009 pozval k sporazumu med EU in ZDA, ki zagotavlja ustrezno varstvo državljanskih svoboščin in osebnih podatkov. Decembra 2009 je Evropski svet pozvalKomisijo, naj predlaga Priporočilo za „pogajanja glede sporazuma o varstvu podatkov in, kadar je ustrezno, izmenjavi podatkov za namene kazenskega pregona z ZDA“.

Več informacij:

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar