Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/609

Bruxelles, 26 mai 2010

Comisia Europeană dorește adoptarea unor standarde ridicate în materie de protecție a vieții private în acordul UE-SUA privind protecția datelor

Comisia Europeană a adoptat astăzi un proiect de mandat pentru negocierea unui acord privind protecția datelor cu caracter personal între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, în contextul cooperării în lupta împotriva terorismului sau a criminalității. Obiectivul acestui mandat este de a asigura un nivel ridicat de protecție a informațiilor cu caracter personal, precum datele pasagerilor sau informațiile financiare care sunt transferate în cadrul cooperării transatlantice în materie penală. Acordul ar consolida dreptul cetățenilor de a accesa, de a rectifica sau de a șterge date, în cazul în care acest lucru este necesar. Cetățenilor UE urmează să li se confere dreptul de a introduce acțiuni în instanțele din SUA în cazul prelucrării ilegale a datelor lor. Autorităților publice independente li s-ar conferi competențe sporite în ceea ce privește sprijinirea exercitării de către cetățeni a drepturilor lor cu privire la protecția vieții private și în ceea ce privește monitorizarea transferurilor transatlantice de date. Consiliul trebuie să aprobe mandatul de negociere al Comisiei înainte de începerea discuțiilor. Parlamentul European va fi informat pe deplin, în toate etapele negocierilor, cu privire la aspectele discutate și va trebui să-și dea aprobarea cu privire la rezultatul negocierilor.

„Drepturile fundamentale trebuie să fie protejate și respectate permanent. Doresc un acord între UE și SUA care să protejeze drepturile cetățenilor cu privire la datele lor cu caracter personal în lupta împotriva criminalității și a terorismului”, a afirmat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Vreau ca acordul care se va încheia să fie unul ambițios și voi implica îndeaproape Parlamentul European în negocieri. Îndemn Consiliul să aprobe mandatul cât mai curând posibil, astfel încât să putem începe fără întârziere negocierile cu privire la acest acord și la alte acorduri importante între UE și SUA.”


Comisarul UE pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström, a adăugat: „Un acord solid privind protecția datelor cu caracter personal ar fi în beneficiul ambelor părți, de o parte și de alta a Atlanticului. Prin garantarea unui nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal, acesta ar oferi tuturor – cetățeni, autorități de aplicare a legii și alte părți implicate – asigurarea că, în lupta transatlantică împotriva criminalității organizate și a terorismului, drepturile omului sunt pe deplin respectate.”

După 11 septembrie 2001 și după atacurile teroriste care au avut loc în Europa după aceea, UE și SUA și-au intensificat cooperarea polițienească și judiciară în materie penală. Un element important în acest sens este transferul și prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care acestea sunt relevante pentru prevenirea, cercetarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, inclusiv a actelor de terorism.

Atât UE, cât și SUA sunt hotărâte să asigure protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Cele două părți au însă în continuare abordări diferite cu privire la protecția datelor, ceea ce a suscitat unele controverse în trecut, în contextul negocierii acordurilor de schimb de informații [cum ar fi Programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste, așa-numitul acord SWIFT, sau registrul cu numele pasagerilor (PNR)].  Scopul acordului propus astăzi de Comisie este acela de a aborda și de a elimina aceste diferențe.

Prin propunerea de astăzi, i se va încredința Comisiei un mandat pentru negocierea unui nou acord privind protecția datelor care privește datele cu caracter personal care sunt transferate autorităților de aplicare a legii din UE și SUA și care sunt prelucrate de către acestea. De asemenea, prin această propunere, Comisia se va angaja să asigure informarea deplină a Parlamentului European, în toate etapele negocierilor, cu privire la aspectele discutate.

Comisia urmărește să adopte standarde în materie de protecție a datelor cu caracter personal care să aibă forță juridică obligatorie, să aibă caracter executoriu și să garanteze protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor. Respectarea acestor standarde va fi controlată de autoritățile publice independente de ambele părți ale Atlanticului.  

Conform propunerii Comisiei:

-       transferul sau prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile din UE sau SUA va fi autorizată doar în scopuri specificate, explicite și legitime, în contextul luptei împotriva criminalității și a terorismului;

-       va fi prevăzut un drept de acces la propriile date cu caracter personal, drept care va putea fi opozabil terților în instanțe;

-       va fi prevăzut un drept de a cere corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal în situația în care se constată că acestea sunt inexacte;

-       va fi prevăzut un drept al persoanelor fizice sau juridice de a introduce acțiuni administrative și judiciare, indiferent de cetățenie sau de locul de reședință.

Acordul nu va reprezenta temeiul juridic pentru niciun transfer specific de date cu caracter personal între UE și SUA. Va fi întotdeauna necesar un temei juridic specific pentru astfel de transferuri de date, de exemplu un acord de transfer de date sau o lege națională a unui stat membru al UE. Noul acord UE-SUA de protecție a datelor se va aplica apoi acestor transferuri de date.


Istoricul dosarului

Protecția datelor cu caracter personal este prevăzută la articolul 8 din Carta UE a Drepturilor Fundamentale. Carta este inclusă în Tratatul de la Lisabona și are forță juridică obligatorie pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre ale UE atunci când pun în aplicare legislația UE. Conform Tratatului de la Lisabona (articolul 16, Tratatul privind funcționarea UE), UE poate stabili reguli privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE, precum și de către statele membre atunci când desfășoară activități care fac obiectul legislației UE.

La 26 martie 2009, Parlamentul European a solicitat în cadrul unei rezoluții încheierea unui acord UE-SUA care să asigure protecția corespunzătoare a libertăților civile și protecția datelor cu caracter personal. În decembrie 2009, Consiliul European a invitat Comisia să propună o recomandare „de negociere a unui acord cu Statele Unite ale Americii privind protecția datelor și, după caz, a unui acord privind schimbul de date, în scopul aplicării legii”.

Pentru informații suplimentare

Newsroom Justiție și afaceri interne:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar