Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/609

V Bruselu dne 26. května 2010

Evropská komise usiluje o vysoký standard ochrany soukromí v dohodě o ochraně údajů mezi EU a USA

Evropská komise dnes přijala návrh mandátu k vyjednávání o dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy o ochraně osobních údajů v rámci spolupráce při potírání terorismu nebo trestné činnosti. Cílem je zajistit vysoký stupeň ochrany osobních údajů, např. údajů o cestujících nebo finančních informací, jejichž předávání tvoří součást transatlantické spolupráce v trestních věcech. Dohoda by posílila právo občanů na přístup k údajům, případně na opravu těchto údajů či jejich odstranění. Občané EU by měli právo domáhat se soudní nápravy v USA, pokud budou údaje zpracovávány nezákonně. Významnější úlohu by při prosazování práv občanů na soukromí a v rámci dohledu nad euro-americkým předáváním údajů hrály nezávislé veřejné orgány. Před začátkem vyjednávání musí mandát Komise schválit Rada. Ve všech fázích jednání bude o jeho průběhu informován Evropský parlament, jehož souhlasu bude k výsledku jednání zapotřebí.

„Vždy musí být chráněna a respektována základní práva. Přeji si dohodu mezi EU a USA, jež v rámci boje proti trestné činnosti a terorismu chrání práva týkající se osobních údajů“, prohlásila místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová a dodala: „Chci dosáhnout ambiciózní dohody a do jednání v rámci úzké spolupráce zapojím Evropský parlament. Vyzývám Radu k co nejrychlejšímu schválení mandátu, aby projednávání této a dalších významných dohod mezi EU a USA mohlo brzy začít."


Komisařka EU pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová k tomu připojila: „Solidní dohoda o ochraně osobních údajů by byla přínosem pro obě strany Atlantiku. Zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů by každému, ať už občanům, donucovacím orgánům či jiným zainteresovaným subjektům, poskytlo záruku, že v transatlantickém boji proti organizované trestné činnosti a terorismu jsou lidská práva plně respektována.“

Po 11. září 2001 a pozdějších teroristických útocích v Evropě zintenzivnily EU a USA policejní a justiční spolupráci v trestních věcech. Jedním z důležitých prvků spolupráce je předávání a zpracovávání osobních údajů pro účely prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu.

Jak EU, tak USA jsou odhodlány chránit osobní údaje a soukromí. V jejich přístupu k ochraně údajů však stále existují rozdíly, což v minulosti komplikovalo projednávání dohod o výměně informací (např. pro účely programu pro sledování financování terorismu, tzv. dohoda SWIFT, nebo dohoda o využití údajů jmenné evidence cestujících). Dohoda, kterou Komise předložila dnes, má tyto rozdílné pohledy řešit a překonat.

Dnešním návrhem by Komise obdržela mandát k vyjednání nové dohody ohledně ochrany osobních údajů předávaných a zpracovávaných příslušnými donucovacími orgány v EU a USA. Návrh by rovněž zavazoval Komisi plně informovat ve všech fázích jednání Evropský parlament.

Cílem Komise je zavést právně závazné a vymahatelné standardy ochrany osobních údajů zajišťující ochranu základních práv a svobod jednotlivců. Dodržování těchto standardů budou na obou stranách Atlantiku kontrolovat nezávislé veřejné orgány.

Podle návrhu Komise by

-       předávání nebo zpracovávání osobních údajů danými orgány EU nebo USA bylo povoleno pouze ke stanoveným, výslovně vyjádřeným a legitimním účelům v rámci potírání trestné činnosti a terorismu,

-       existovalo právo na přístup ke svým osobním údajům, které by bylo soudně vymahatelné,

-       existovalo právo na opravu či odstranění svých osobních údajů v případě, že by byla zjištěna jejich nesprávnost,

-       existovalo individuální právo na správní či soudní nápravu bez ohledu na státní příslušnost nebo místo pobytu.

Právní základ pro konkrétní předávání osobních údajů mezi EU a USA by dohoda nepředstavovala. Takové předávání údajů by vždy vyžadovalo konkrétní právní základ, jako jsou dohoda o předávání údajů či vnitrostátní právní předpisy v členském státě EU. Pak by se na uvedené předávání údajů použila nová dohoda mezi EU a USA o ochraně osobních údajů.

Souvislosti

Ochrana osobních údajů je stanovena v článku 8 Listiny základních práv EU. Listina je integrována do Lisabonské smlouvy a je právně závazná pro Evropskou unii a členské státy EU při provádění práva EU. Podle Lisabonské smlouvy (článku16 Smlouvy o fungování EU) může EU přijmout pravidla o ochraně osobních údajů zpracovávaných orgány, institucemi a jinými subjekty EU a členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající do působnosti práva EU.


Evropský parlament vyzval v usnesení ze dne 26. března 2009 ke sjednání dohody mezi EU a USA, jež zajistí odpovídající ochranu občanských svobod a osobních údajů. V prosinci 2009 vyzvalaEvropská rada Komisi, aby navrhla doporučení „pro jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o ochraně údajů a v případě potřeby i o sdílení údajů pro potřeby vymáhání práva“.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar