Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/604

Bryssel, 25 toukokuuta 2010

Valtiontuki: Komissio hyväksyy Suomen tilapäisen ohjelman enintään 15 000 euron tukimäärien myöntämiseksi viljelijöille

Euroopan komissio hyväksyi Suomen ohjelman valtiontuen myöntämiseksi viljelijöille, jotka ovat vaikeuksissa vallitsevan talouskriisin vuoksi. Ohjelman budjetti on 22 miljoonaa euroa, ja siitä myönnetään tukea 31. joulukuuta 2010 saakka suorina avustuksina. Tukiohjelma soveltuu komission tilapäisiin valtiontukipuitteisiin, joilla pyritään turvaamaan rahoituksen saatavuus tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissä. Valtiontukipuitteita tarkistettiin viime vuoden lokakuun lopussa antamalla jäsenvaltioille mahdollisuus myöntää rajoitettuja tukimääriä alkutuotannon alalla toimiville maataloustuottajille (ks. IP/08/1993).

Ohjelmasta myönnettävää tukea voivat saada viljelijät kaikilla alkutuotannon aloilla, mikäli he eivät olleet vaikeuksissa jo ennen 1. heinäkuuta 2008 (ennen kriisiä) ja mikäli tuensaajan velkojen suhde 31. joulukuuta 2009 vuosien 2007–2009 keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihtoon on vähintään 1,0. Ohjelma kestää 31. joulukuuta 2010 saakka ja täydentää muita kriisitoimenpiteitä, joihin Suomen viranomaiset ovat ryhtyneet tilapäisissä valtiontukipuitteissa (mm. tukitoimi N 224/2009 – ks. IP/09/869). Tuet myönnetään suorina avustuksina.

Suomen ohjelma täyttää kaikki tarkistettujen valtiontukipuitteiden ehdot. Suomen viranomaiset ovat osoittaneet, että tukiohjelma on tarpeellinen, oikeasuhteinen ja asianmukainen väline taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi. Komissio voi siksi hyväksyä ohjelman Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla (entinen EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohta).

Komission hyväksymispäätös julkaistaan kilpailun pääosaston verkkosivuston valtiontukirekisterissä (State Aid Register) numerolla N 141/2010.


Side Bar