Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/603

Bryssel den 25 maj 2010

Internationella dagen för försvunna barn: Europeiska kommissionen uppmanar medlemsländerna att se till att journumret 116 000 för försvunna barn fungerar

Idag, som är Internationella dagen för försvunna barn, uppmanade Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, och Neelie Kroes, som är ansvarig för den digitala agendan, EU-länderna att öka ansträngningarna för att införa larmsystem för försvunna barn och att se till att journumret 116 000 för försvunna barn fungerar snarast möjligt.

”Varje försvunnet barn är en tragedi och vi måste göra allt som står i vår makt för att förhindra sådana tragedier. Kommissionen har inrättat det europeiska journumret 116 000 dit man kan ringa för att anmäla försvunna barn och där familjer till försvunna barn kan få vägledning och stöd, inom hela EU. Det är beklagligt att konstatera att journumret bara fungerar i 11 medlemsländer" sa kommissionens vice ordförande Viviane Reding med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Det är svårt att förstå att åtgärder som skulle kunna vara till nytta ännu inte fungerar inom hela unionen. Det skulle vara en dubbel tragedi om ett barn som har försvunnit försöker ringa 116 000 och bara får höra en automatisk telefonsvarare med ett inspelat meddelande om att linjen kommer att fungera 2012. Jag uppmanar medlemsländerna att göra allt för att åtgärda detta.”

Vide ordförande Neelie Kroes som ansvarar för den digitala agendan tillade: ”Medlemsländerna måste fullgöra sina skyldigheter enligt lag, dels att snarast möjligt införa journumret för försvunna barn, dels se till att allmänheten informeras om att numret finns."

EU har redan infört bestämmelser för att 116 000-numret ska reserveras i hela EU för journummer dit man kan ringa för att anmäla försvunna barn och där familjer till försvunna barn kan få vägledning och stöd. De här journumren fungerar för närvarande i 11 medlemsländer (Belgien, Danmark, Grekland, Frankrike, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien och Slovakien). I och med EU:s nya telekomregler som antogs i november 2009 är EU-länderna skyldiga att göra allt som står i deras makt för att 116 000-numret aktiveras senast den 25 maj 2011 (MEMO/09/491, IP/09/1812). Kommissionen kommer att övervaka att EU-länderna fullgör denna skyldighet, precis som den gjorde med 112-numret, som nu fungerar gratis i hela EU (IP/08/1968).

Kommissionen stöder också inrättandet av gränsöverskridande larmsystem för försvunna barn, som ska vara till hjälp i sökandet efter bortförda barn genom att allmänheten får möjlighet att ge relevanta myndigheter realtidsinformation. Larmsystem finns i åtta medlemsländer (Nederländerna, Portugal, Frankrike, Luxemburg, Belgien, Grekland, Tyskland och Storbritannien).

Bakgrund

Den 15 februari 2007 antog kommissionen ett beslut som kräver att EU-länderna gör 116 000 tillgängligt för journummer för försvunna barn över hela EU (IP/07/188). Kommissionen har upprepade gånger uppmanat medlemsstaterna att snarast möjligt se till att detta nummer fungerar (IP/08/1129).

I mars i år antog kommissionen två förslag med nya bestämmelser om hur man ska skärpa kampen mot sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Genom de nya förslagen utökas hjälpen till offren och åtgärderna skärps mot dem som gör sig skyldiga till sexuell exploatering av barn och människohandel (IP/10/379).

Enligt de reviderade telekomreglerna som man enades om 2009 (se MEMO/09/513), framför allt i artikel 27a i det ändrade direktivet om samhällsomfattande tjänster, är EU-länderna skyldiga att göra allt de kan för att allmänheten senast den 25 maj 2011 ska ha tillgång till en tjänst med ett journummer dit man kan ringa och anmäla försvunna barn. Numret till jourlinjen ska vara 116000. Enligt samma direktiv ska medlemsländerna också ”säkerställa att medborgarna får tillräcklig information om att de tjänster som tillhandahålls via nummerserien 116 finns och om hur de ska användas, särskilt genom initiativ speciellt riktade till personer som reser mellan olika medlemsstater”.

För ytterligare information kontakta

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Hemsida för Neelie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

Countries where 116 000 is operational

Member State

Operational since

Belgium

May 2009

Denmark

February 2009

Greece

October 2008

France

May 2009

Hungary

June 2008

Italy

May 2009

The Netherlands

September 2008

Poland

March 2009

Portugal

September 2007

Romania

May 2009

Slovakia

May 2009


Side Bar