Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/603

Bruselj, 25 maj 2010

Mednarodni dan pogrešanih otrok: Evropska komisija države članice poziva k čimprejšnji vzpostavitvi posebne telefonske številke 116 000 za klice o pogrešanih otrocih

Na mednarodni dan pogrešanih otrok sta podpredsednica Evropske komisije, pristojna za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo, Viviane Reding, in Neelie Kroes, pristojna za digitalno agendo, države članice pozvali, naj si bolj prizadevajo za vzpostavitev sistemov za obveščanje o pogrešanih otrocih in za čim hitrejšo uvedbo posebne telefonske številke 116 000 za informacije o pogrešanih otrocih.

Vsak pogrešan otrok pomeni tragedijo, zato moramo storiti vse, da jih preprečimo. Komisija je vzpostavila posebno evropsko telefonsko številko 116 000, na kateri je mogoče prijaviti pogrešanega otroka in ponuditi pomoč njihovim družinam po vsej Evropi. Na žalost je ta telefonska številka aktivna le v 11 državah članicah,“ je povedala podpredsednica Viviane Reding, komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Težko se je sprijazniti z dejstvom, da se ukrepi, ki bi lahko pomagali, ne izvajajo po vsej Uniji. Še bolj žalostno je pomisliti, da bi izgubljeni otrok, ki bi poklical 116 000, na drugi strani lahko slišal le vnaprej posneto sporočilo, da bo storitev na voljo leta 2012. Zato države članice pozivam, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da temu ne bo več tako.“

Podpredsednica Neelie Kroes, pristojna za digitalno agendo, je dodala: „Države članice morajo spoštovati svoje pravne obveznosti, kar pomeni, da ni dovolj, da vzpostavijo posebno telefonsko številko za klice o pogrešanih otrocih, ampak tudi zagotovijo, da je javnost z njo dobro seznanjena.

Evropska unija je že sprejela pravila, po katerih je v EU številka 116 000 rezervirana za informacije o pogrešanih otrocih in ponujanje pomoči njihovim družinam. Številka je v ta namen trenutno v uporabi v 11 državah članicah (Belgija, Danska, Grčija, Francija, Madžarska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija in Slovaška). Po novih evropskih pravilih na področju telekomunikacij, ki so bila sprejeta novembra 2009, morajo države članice na vsak način zagotoviti, da bo posebna številka 116 000 aktivna do najpozneje 25. maja 2011 (MEMO/09/491, IP/09/1812). Komisija bo pozorno spremljala, kako države članice izvajajo to obveznost, kakor je to storila tudi pri številki 112 za klice v sili, ki jo lahko brezplačno pokličete kjer koli v EU (IP/08/1968).

Komisija prav tako podpira ustanovitev čezmejnih sistemov obveščanja o otrocih za pomoč pri iskanju ugrabljenih otrok, ki javnosti omogočajo posredovanje informacij ustreznim organom v realnem času. Sistemi obveščanja že delujejo v osmih državah članicah (Nizozemska, Portugalska, Francija, Luksemburg, Belgija, Grčija, Nemčija in Velika Britanija).

Ozadje

Komisija je 15. februarja 2007 sprejela sklep, s katerim je od držav članic zahtevala, da telefonsko številko 116 000 namenijo za obvestila o pogrešanih otrocih (IP/07/188). Komisija je države članice že večkrat pozvala, naj številko aktivirajo čim prej (IP/08/1129).

Komisija je marca letos sprejela dva predloga, ki zajemata nova pravila, s katerimi naj bi se razširil boj proti zlorabi otrok, spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji. Ta nova predloga bosta zagotovila večjo pomoč žrtvam in strožje ukrepe proti zločincem, odgovornim za spolne zlorabe otrok in trgovino z njimi (IP/10/379).

V skladu z revidiranimi pravili na področju telekomunikacij, sprejetimi leta 2009 (glej MEMO/09/513), in zlasti s členom 27(a) spremenjene direktive o univerzalnih storitvah, so države članice obvezane, da najpozneje do 25. maja 2011 zagotovijo državljanom dostop do posebne telefonske številke, na katero bodo lahko sporočali primere pogrešanih otrok. Ta številka je 116 000. Ista direktiva od držav članic zahteva tudi, da „zagotovijo, da so državljani ustrezno obveščeni o obstoju in uporabi storitev s telefonskimi številkami v območju oštevilčenja ‚116‘, zlasti prek posebnih pobud za osebe, ki potujejo med državami članicami.“

Več informacij:

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za digitalno agendo Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

Countries where 116 000 is operational

Member State

Operational since

Belgium

May 2009

Denmark

February 2009

Greece

October 2008

France

May 2009

Hungary

June 2008

Italy

May 2009

The Netherlands

September 2008

Poland

March 2009

Portugal

September 2007

Romania

May 2009

Slovakia

May 2009


Side Bar