Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/603

V Bruseli 25. mája 2010

Medzinárodný deň nezvestných detí: Európska komisia vyzýva členské štáty, aby uviedli do prevádzky priame linky 116 000 pre nezvestné deti

Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo a Neelie Kroesová, podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre digitálnu agendu dnes pri príležitosti medzinárodného dňa nezvestných detí vyzvali členské štáty, aby vystupňovali úsilie zamerané na zavedenie systémov varovania pre nezvestné deti a čo najskôr uviedli do prevádzky linku pre nezvestné deti 116 000.

„Každé nezvestné dieťa znamená tragédiu a musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme takýmto tragédiám zabránili. Komisia vytvorila európsku linku 116 000, aby bolo možné nahlásiť nezvestné deti a poskytnúť poradenstvo a podporu ich rodinám kdekoľvek v Európe. Mrzí ma, že linka je v prevádzke len v 11 členských štátoch“, povedala Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Je ťažké zmieriť sa so skutočnosťou, že opatrenia, ktoré by mohli pomôcť, ešte nie sú v rámci Únie v prevádzke. Predstava nezvestného dieťaťa, ktoré volá na linku 116 000 len preto, aby si vypočulo správu zo záznamníka, že služba bude spustená v roku 2012, by bola dvojnásobnou tragédiou. Vyzývam členské štáty, aby vynaložili všetko úsilie potrebné na zmenu tohto stavu.“

Členské štáty musia dodržať nielen záväzok bezodkladne uviesť do prevádzky linku pre nezvestné deti, ale aj zabezpečiť, aby o nej verejnosť bola dostatočne informovaná“, dodala podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová zodpovedná za digitálnu agendu.

Európska únia už prijala pravidlá na zaistenie toho, aby číslo 116 000 bolo vyhradené v celej EÚ pre linky, na ktorých je možné nahlásiť nezvestné deti a poskytnúť poradenstvo a podporu ich rodinám. Tieto linky sú v súčasnosti v prevádzke v 11 členských krajinách (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko). Členské štáty EÚ sú od prijatia nových predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií v novembri 2009 povinné zabezpečiť, aby linka 116 000 bola v prevádzke najneskôr k 25. máju 2011 (MEMO/09/491, IP/09/1812). Komisia bude pozorne sledovať plnenie tohto záväzku členskými štátmi, rovnako ako v prípade jednotného európskeho čísla pre tiesňového volania 112, ktoré je v prevádzke bezplatne v celej EÚ (IP/08/1968).

Komisia tiež podporuje vytvorenie cezhraničných systémov varovania pre nezvestné deti, ktoré umožňujú verejnosti poskytnúť príslušným orgánom informácie v reálnom čase a pomôcť tak pri hľadaní unesených detí. Systémy varovania existujú v ôsmich členských štátoch (Belgicku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku, Portugalsku a v Spojenom kráľovstve).

Kontext

Komisia 15. februára 2007 prijala rozhodnutie, podľa ktorého krajiny EÚ musia číslo 116 000 vyčleniť pre linky pre nezvestné deti (IP/07/188). Komisia opakovane vyzvala členské štáty, aby toto číslo čo najskôr uviedli do prevádzky (IP/08/1129).

Komisia v marci tohto roka prijala dva návrhy, ktoré obsahujú nové pravidlá pre intenzívnejší boj proti zneužívaniu detí, sexuálnemu využívaniu detí a detskej pornografii. Tieto nové návrhy zabezpečia lepšiu pomoc pre obete a prísnejšie opatrenia proti páchateľom zodpovedným za sexuálne využívanie detí a obchodovanie s ľuďmi (IP/10/379).

Podľa revidovaných predpisov pre oblasť telekomunikácií prijatých v roku 2009 (pozri MEMO/09/513) a najmä článku 27a zmenenej a doplnenej smernice o univerzálnej službe sú členské štáty najneskôr do 25. mája 2011 povinné zabezpečiť, aby občania mali prístup k linke, ktorá umožňuje nahlásiť prípady nezvestných detí. Linka má byť dostupná na čísle „116 000“. Táto smernica tiež vyžaduje, aby „členské štáty zabezpečili, aby boli občania náležite informovaní o existencii a používaní služieb poskytovaných v rámci číselného rozsahu začínajúceho číslom „116“, a to najmä prostredníctvom iniciatív osobitne určených pre osoby cestujúce medzi členskými štátmi.“

Ďalšie informácie

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Domovská stránka Neelie Kroesovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre digitálnu agendu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

Countries where 116 000 is operational

Member State

Operational since

Belgium

May 2009

Denmark

February 2009

Greece

October 2008

France

May 2009

Hungary

June 2008

Italy

May 2009

The Netherlands

September 2008

Poland

March 2009

Portugal

September 2007

Romania

May 2009

Slovakia

May 2009


Side Bar