Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/603

Brussel, 25 mei 2010

Internationale dag van de vermiste kinderen: Europese Commissie dringt er bij de lidstaten op aan het noodnummer 116000 voor vermiste kinderen operationeel te maken

Naar aanleiding van de internationale dag van de vermiste kinderen, die vandaag plaatsvindt, hebben Viviane Reding,vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor Justitie, fundamentele rechten en burgerschap, en vicevoorzitter Neelie Kroes, bevoegd voor de Digitale agenda, er bij de EU-lidstaten op aangedrongen sneller werk te maken van het invoeren van alarmsystemen voor vermiste kinderen en het noodnummer 116000 voor vermiste kinderen zo spoedig mogelijk in bedrijf te stellen.

"Telkens wanneer een kind vermist wordt, is dat een drama, en wij moeten alles in het werk stellen om dergelijke drama's te voorkomen. De Commissie heeft de Europese noodlijn 116000 in het leven geroepen om vermiste kinderen te signaleren en hun familie advies en steun te bieden overal in Europa. Ik betreur dat de noodlijn slechts in elf lidstaten functioneert", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor Justitie, fundamentele rechten en burgerschap. Het is moeilijk te accepteren dat maatregelen die een nuttig instrument zouden kunnen vormen, nog niet operationeel zijn in de hele Unie. Het zou nog dramatischer zijn indien een vermist kind dat probeert het nummer 116000 te bellen alleen maar een antwoordapparaat te horen krijgt met de boodschap dat de dienst in 2012 in bedrijf zal zijn. Ik roep de lidstaten op alles in het werk te stellen om hierin verandering te brengen."

Vicevoorzitter Neelie Kroes, bevoegd voor de Digitale agenda, voegde hieraan toe: "Om hun wettelijke verplichtingen na te komen moeten de lidstaten niet alleen de ontbrekende noodnummers voor vermiste kinderen dringend installeren, maar er ook voor zorgen dat het nummer op grote schaal bekend is bij het publiek."

De EU heeft al de nodige regels vastgesteld om nummer 116000 overal in de EU te reserveren voor noodlijnen om vermiste kinderen te signaleren en hun familie advies en steun te verlenen. De noodlijn is thans operationeel in elf lidstaten (België, Denemarken, Griekenland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Polen,/Portugal, Roemenië en Slowakije). Door de goedkeuring van nieuwe EU-telecomregels in november 2009 zijn de EU-lidstaten verplicht al het mogelijke te doen om de noodlijn 116000 tegen 25 mei 2011 te activeren (MEMO/09/491, IP/09/1812). De Commissie zal nauw toezien op de uitvoering van deze verplichting door de lidstaten, zoals zij al eerder heeft gedaan voor het Europese alarmnummer 112, dat thans in de hele EU gratis kan worden gebeld (IP/08/1968).

De Commissie steunt ook de oprichting van grensoverschrijdende alarmsystemen voor kinderen, die een hulpmiddel vormen bij het opsporen van ontvoerde kinderen, doordat zij het publiek in staat stellen de autoriteiten real-time informatie te verstrekken. Dergelijke alarmsystemen bestaan in acht lidstaten (Nederland, Portugal, Frankrijk, Luxemburg, België, Griekenland, Duitsland en het VK).

Achtergrond

Op 15 februari 2007 heeft de Commissie een beschikking goedgekeurd waarbij de EU-lidstaten verplicht worden het noodnummer 116000 in de hele EU te reserveren voor oproepen in verband met vermiste kinderen (IP/07/188). De Commissie heeft er bij de lidstaten herhaaldelijk op aangedrongen dit nummer zo spoedig mogelijk operationeel te maken (IP/08/1129).

In maart van dit jaar heeft de Commissie twee voorstellen goedgekeurd met nieuwe regels om de bestrijding van kindermisbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie op te voeren. Door deze nieuwe voorstellen zal de slachtofferhulp worden verbeterd en zullen de daders van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderhandel strenger worden bestraft (IP/10/379).

Krachtens de herziene telecomregels die in 2009 zijn vastgesteld (MEMO/09/513), en meer in het bijzonder artikel 27bis van de universeledienstrichtlijn, zijn de lidstaten verplicht alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de burgers uiterlijk op 25 mei 2011 toegang hebben tot het nummer 116000 om vermiste kinderen te signaleren. Krachtens die richtlijn moeten de lidstaten de burgers ook degelijk informeren over het bestaan en het gebruik van diensten die via de nummerreeks 116 worden verstrekt, meer in het bijzonder door initiatieven die speciaal bestemd zijn voor personen die zich tussen de lidstaten verplaatsen.

Nadere informatie

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Newsroom Justitie en binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, fundamentele rechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Homepage van Neelie Kroes, vicevoorzitter en commissaris voor de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

Countries where 116 000 is operational

Member State

Operational since

Belgium

May 2009

Denmark

February 2009

Greece

October 2008

France

May 2009

Hungary

June 2008

Italy

May 2009

The Netherlands

September 2008

Poland

March 2009

Portugal

September 2007

Romania

May 2009

Slovakia

May 2009


Side Bar