Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/603

Bryssel 25. toukokuuta 2010

Kansainvälinen kadonneiden lasten päivä: Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kadonneita lapsia koskevan vihjepuhelinnumeron 116000

Tänään vietetään kansainvälistä kadonneiden lasten päivää. Sen yhteydessä Euroopan komission varapuheenjohtajat, EU:n oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava Viviane Reding ja digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava Neelie Kroes kehottivat EU:n jäsenvaltioita vauhdittamaan lapsikaappauksia koskevien hälytysjärjestelmien perustamista ja ottamaan mahdollisimman pian käyttöön kadonneita lapsia koskevan vihjepuhelimen yhteisen numeron 116000.

Jokainen kadonnut lapsi on tragedia, ja meidän on tehtävä kaikkemme tällaisten tapausten estämiseksi”, komission varapuheenjohtaja ja oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Reding totesi. ”Komissio perusti Euroopan yhteisen vihjepuhelinnumeron 116000 kadonneista lapsista ilmoittamista varten sekä neuvonnan ja tuen tarjoamiseksi heidän perheilleen kaikkialla Euroopassa. Valitettavasti vihjepuhelin on toiminnassa vain 11 jäsenvaltiossa. On vaikea hyväksyä sitä, että apua tarjoavia järjestelyjä ei ole vielä saatu täysin käyttöön koko unionin alueella. Olisi kaksin verroin traagisempaa, jos kadonnut lapsi yrittäisi soittaa vihjepuhelinnumeroon 116000 vain kuullakseen vastaajaan nauhoitetun viestin, jossa todetaan palvelun tulevan käyttöön vuonna 2012. Kehotan jäsenvaltioita toimimaan määrätietoisesti tilanteen korjaamiseksi.”

”Jäsenvaltioiden on noudatettava oikeudellisia velvoitteitaan ja otettava kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelinnumero pikaisesti käyttöön sekä huolehdittava siitä, että kansalaiset tuntevat palvelun hyvin”, totesi puolestaan digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

EU on jo laatinut säännöt sen varmistamiseksi, että 116000 varataan kaikkialla EU:ssa yhteiseksi vihjepuhelinnumeroksi, johon voi soittaa kadonneita lapsia koskevista havainnoista ja josta näiden lasten perheet saavat neuvontaa ja tukea. Kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelin toimii tällä hetkellä 11 jäsenvaltiossa (Belgia, Tanska, Kreikka, Ranska, Unkari, Italia, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania ja Slovakia). Marraskuussa 2009 hyväksyttyjen EU:n uusien televiestintäsääntöjen mukaan EU:n jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että vihjepuhelinnumero 116000 otetaan käyttöön 25. toukokuuta 2011 mennessä (MEMO/09/491, IP/09/1812). Komissio aikoo seurata tarkasti tämän velvoitteen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, kuten se teki myös yleiseurooppalaisen hätänumeron 112 kohdalla. Kyseinen numero toimii nykyään ilmaiseksi kaikkialla EU:ssa (IP/08/1968).

Komissio tukee myös lapsikaappauksia koskevien rajatylittävien hälytysjärjestelmien luomista. Niiden avulla kansalaiset voisivat antaa viranomaisille ajantasaista tietoa kaapattujen lasten etsinnän edistämiseksi. Tällaisia hälytysjärjestelmiä on kahdeksassa jäsenvaltiossa (Alankomaat, Portugali, Ranska, Luxemburg, Belgia, Kreikka, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta).

Tausta

Komissio teki 15. helmikuuta 2007 päätöksen, jossa edellytettiin kaikkien EU-maiden varaavan numeron 116000 kadonneita lapsia koskevan vihjepuhelimen käyttöön (IP/07/188). Komissio on toistuvasti patistanut jäsenvaltioita saattamaan tämän numeron toimintaan mahdollisimman pian (IP/08/1129).

Tämän vuoden maaliskuussa komissio esitti kaksi ehdotusta, jotka sisältävät uudet säännöt lasten hyväksikäytön, lasten seksuaalisen riiston ja lapsipornografian torjunnan vauhdittamiseksi. Näillä uusilla ehdotuksilla huolehditaan uhreille annettavan avun lisäämisestä ja ankarammista toimista niitä rikollisia kohtaan, jotka syyllistyvät lasten seksuaaliseen riistoon ja lapsikauppaan (IP/10/379).

Vuonna 2009 tarkistettujen televiestintäsääntöjen (ks. MEMO/09/513) ja erityisesti muutetun yleispalveludirektiivin 27 a artiklan mukaan jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan 25. toukokuuta 2011 mennessä, että kansalaiset voivat käyttää vihjepuhelinnumeroa 116000, johon voi tehdä ilmoituksen kadonneista lapsista. Direktiivissä myös edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, ”että kansalaiset saavat riittävästi tietoa 116-numerointialueella tarjottujen palvelujen olemassaolosta ja käytöstä, etenkin toimenpiteillä, jotka on erityisesti suunnattu eri jäsenvaltioiden välillä matkustaville henkilöille”.

Lisätietoja:

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Uutisia oikeus- ja sisäasioista:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Komission varapuheenjohtajan, oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Komission varapuheenjohtajan, digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaavan komissaarin Neelie Kroesin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

Countries where 116 000 is operational

Member State

Operational since

Belgium

May 2009

Denmark

February 2009

Greece

October 2008

France

May 2009

Hungary

June 2008

Italy

May 2009

The Netherlands

September 2008

Poland

March 2009

Portugal

September 2007

Romania

May 2009

Slovakia

May 2009


Side Bar