Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/603

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2010

Η Διεθνής Ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει έκκληση στα κράτη μέλη να επισπεύσουν τη λειτουργία της ανοικτής γραμμής επικοινωνίας (αριθμός κλήσης 116 000) για τα εξαφανισμένα παιδιά

Σήμερα, επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για τα εξαφανισμένα παιδιά, οι Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Viviane Reding, αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας, και η κα Neelie Kroes, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, έκαναν έκκληση στα κράτη μέλη της ΕΕ να επισπεύσουν την καθιέρωση των συστημάτων συναγερμού σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιών και να καταστήσουν λειτουργική, το ταχύτερο δυνατό, την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας (αριθμός κλήσης 116 000) για τα εξαφανισμένα παιδιά.

"Κάθε εξαφανισμένο παιδί αποτελεί μια τραγωδία, και πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αποτρέψουμε τέτοιου είδους τραγωδίες. Η Επιτροπή καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ανοικτή γραμμή επικοινωνίας (αριθμός κλήσης 116 000) για την καταγγελία εξαφάνισης παιδιών και την προσφορά καθοδήγησης και στήριξης στις οικογένειές τους, οπουδήποτε στην Ευρώπη. Με λύπη μου διαπιστώνω ότι η γραμμή αυτή λειτουργεί μόνο σε 11 κράτη μέλη", δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Viviane Reding, αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας. Μου είναι δύσκολο να δεχτώ ότι μέτρα που μπορούν να παράσχουν βοήθεια δεν είναι ακόμα πλήρως λειτουργικά σε ολόκληρη την Ένωση. Η τραγωδία παίρνει τεράστιες διαστάσεις αν σκεφτούμε ένα εξαφανισμένο παιδί να προσπαθεί να τηλεφωνήσει στο 116 000 και αντί για απάντηση να ακούει ένα μαγνητοφωνημένο μήνυμα ότι η υπηρεσία της ανοικτής γραμμής επικοινωνίας θα λειτουργήσει το 2012. Καλώ όλα τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η κατάσταση αυτή να αλλάξει."

Η Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο πρόσθεσε: "Τα κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν τις νομικές υποχρεώσεις τους και όχι μόνο να καθιερώσουν επειγόντως την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας για τα εξαφανισμένα παιδιά αλλά και να εξασφαλίσουν τη σχετική ενημέρωση των πολιτών".

Η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει τους κανόνες που εξασφαλίζουν τη δέσμευση του τηλεφωνικού αριθμού 116000 σε ολόκληρη την Ευρώπη για ανοικτές γραμμές επικοινωνίας στις οποίες θα είναι δυνατή η καταγγελία εξαφάνισης παιδιών και οι οποίες θα παρέχουν καθοδήγηση και στήριξη στις οικογένειές τους. Αυτές οι ανοικτές γραμμές επικοινωνίας λειτουργούν σήμερα σε 11 κράτη μέλη (Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβακία). Μετά τη θέσπιση των νέων κανόνων της Ένωσης σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, τον Νοέμβριο 2009, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργοποίηση της ανοικτής γραμμής επικοινωνίας με αριθμό κλήσης 116 000 μέχρι τις 25 Μαΐου 2011 (MEMO/09/491, IP/09/1812). Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης των κρατών μελών, όπως έπραξε και για τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ο οποίος σήμερα λειτουργεί δωρεάν σε ολόκληρη την ΕΕ (IP/08/1968).

Η Επιτροπή στηρίζει επίσης τη δημιουργία διασυνοριακών συστημάτων συναγερμού σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιών που θα συμβάλλουν στην αναζήτηση παιδιών θυμάτων απαγωγής δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να παρέχουν στις σχετικές αρχές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Συστήματα συναγερμού υπάρχουν σε 8 κράτη μέλη (Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ελλάδα, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Ιστορικό

Στις 15 Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία οι χώρες της ΕΕ καλούνταν να καταστήσουν διαθέσιμο τον τηλεφωνικό αριθμό κλήσης 116 000 για ανοικτές γραμμές επικοινωνίας των παιδιών σε ολόκληρη της ΕΕ (IP/07/188). Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα προτρέψει τα κράτη μέλη να καταστήσουν λειτουργικό αυτόν τον αριθμό το ταχύτερο δυνατό (IP/08/1129).

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή εξέδωσε δύο προτάσεις με νέους κανόνες για την ενίσχυση της καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Αυτές οι νέες προτάσεις εγγυώνται την παροχή μεγαλύτερης βοήθειας στα θύματα και αυστηρότερα μέτρα κατά των δραστών αξιόποινων πράξεων όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η εμπορία ανθρώπων (IP/10/379).

Στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κανόνων σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες που συμφωνήθηκαν το 2009 (βλ. MEMO/09/513) και ειδικότερα το άρθρο 27α της τροποποιημένης οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, τα κράτη μέλη οφείλουν, το αργότερο μέχρι τις 25 Μαΐου 2011, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία που διαχειρίζεται ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία περιπτώσεων που αφορούν αγνοούμενα παιδιά. Η ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή διατίθεται στον αριθμό "116000". Η ίδια οδηγία ορίζει επίσης ότι "τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται καταλλήλως σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται βάσει του πεδίου αριθμοδότησης "116", ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν ειδικά τα άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών."

Για περισσότερες πληροφορίες:

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Γραφείο Τύπου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Ιστοσελίδα της κας Viviane Reding, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου αρμόδιας για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Ιστοσελίδα της κας Neelie Kroes, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου αρμόδιας για το ψηφιακό θεματολόγιο:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

Countries where 116 000 is operational

Member State

Operational since

Belgium

May 2009

Denmark

February 2009

Greece

October 2008

France

May 2009

Hungary

June 2008

Italy

May 2009

The Netherlands

September 2008

Poland

March 2009

Portugal

September 2007

Romania

May 2009

Slovakia

May 2009


Side Bar