Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/603

Bruxelles, den 25. maj 2010

International dag for forsvundne børn: Europa-Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til at aktivere hotlinenummeret 116 000 for efterlyste børn

I anledning af den internationale dag for forsvundne børn i dag tilskynder næstformændene for Europa-Kommissionen, Viviane Reding, der er ansvarlig for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, og Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden, EU's medlemsstater til at gøre mere for at få indført alarmsystemer for forsvundne børn og gøre hotlinenummeret for efterlyste børn, 116 000, klar til brug hurtigst muligt.

"Ethvert forsvundet barn er en tragedie, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå sådanne tragedier. Kommissionen har oprettet det europæiske hotlinenummer 116 000, hvor man kan melde forsvundne børn, og hvor deres familier kan få hjælp og vejledning i hele Europa. Jeg beklager, at hotlinenummeret kun virker i 11 medlemsstater," sagde næstformand Viviane Reding, der er kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Det er svært at acceptere, at foranstaltninger, der kunne hjælpe, endnu ikke fungerer i hele EU. Det ville være en dobbelt tragedie at forestille sig, at forsvundne børn forsøger at ringe til 116 000 og bliver mødt af en telefonsvarer, der afspiller en optaget besked om, at tjenesten bliver aktiv i 2012. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at gøre alt, hvad de kan for at ændre dette."

Næstformand Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden, tilføjede: "Medlemsstaterne skal respektere deres juridiske forpligtelser til ikke blot at prioritere hotlinenummeret for efterlyste børn, men også til at sikre, at offentligheden bliver ordentligt oplyst om det."

EU har allerede fastsat bestemmelser, der skal sikre, at telefonnummer 116 000 reserveres i hele EU til hotlines, hvor man kan melde forsvundne børn, og hvor deres familier kan få hjælp og vejledning. Disse hotlinenumre fungerer på nuværende tidspunkt i 11 medlemsstater (Belgien, Danmark, Grækenland, Frankrig, Ungarn, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien og Slovakiet). Efter vedtagelsen af EU's nye telekommunikationsregler i november 2009 er EU's medlemsstater forpligtet til at gøre, hvad de kan for at sikre, at hotlinenummeret 116 000 begynder at fungere senest den 25. maj 2011 (MEMO/09/491, IP/09/1812). Kommissionen vil nøje holde øje med, om medlemsstaterne lever op til denne forpligtelse, ligesom den fulgte indførelsen af det fælles europæiske alarmnummer, 112, som nu virker gratis overalt i EU (IP/08/1968).

Kommissionen støtter også oprettelsen af alarmsystemer for forsvundne børn på tværs af grænserne, der bidrager til eftersøgningen af bortførte børn ved at give offentligheden mulighed for at give de relevante myndigheder oplysninger hurtigst muligt. Der er alarmsystemer i 8 medlemsstater (Nederlandene, Portugal, Frankrig, Luxembourg, Belgien, Grækenland, Tyskland og Det Forenede Kongerige).

Baggrund

Den 15. februar 2007 vedtog Kommissionen en afgørelse med krav om, at EU-landene skal gøre nummeret 116 000 tilgængeligt til hotlinenumre for børn i hele EU (IP/07/188). Kommissionen har gentagne gange tilskyndet medlemsstaterne til at aktivere dette nummer så hurtigt som muligt (IP/08/1129).

I marts i år vedtog Kommissionen to nye forslag, der indeholder nye bestemmelser, som skal styrke bekæmpelsen af børnemishandling, seksuel udnyttelse af børn og børneporno. De nye forslag vil garantere bedre hjælp til ofrene og strengere foranstaltninger over for kriminelle, der står bag seksuel udnyttelse af børn og menneskehandel (IP/10/379).

Ifølge de reviderede telekommunikationsregler, der blev vedtaget i 2009, (MEMO/09/513), og særligt artikel 27a i det ændrede forsyningspligtdirektiv skal medlemsstaterne senest den 25. maj 2011 gøre alt, hvad de kan for at sikre, at borgerne har adgang til en hotlinetjeneste til melding af forsvundne børn. Denne hotline skal være til rådighed på nummer "116 000". Samme direktiv kræver også, at medlemsstaterne "sikrer, at borgerne på passende vis informeres om eksistensen og brugen af de tjenester, der udbydes inden for "116"-nummerserien, navnlig gennem initiativer, som specifikt er rettet mod personer, der rejser mellem medlemsstater."

Yderligere oplysninger:

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Justice and Home Affairs Newsroom:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Websted for næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Websted for næstformand og kommissær for den digitale dagsorden, Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

Countries where 116 000 is operational

Member State

Operational since

Belgium

May 2009

Denmark

February 2009

Greece

October 2008

France

May 2009

Hungary

June 2008

Italy

May 2009

The Netherlands

September 2008

Poland

March 2009

Portugal

September 2007

Romania

May 2009

Slovakia

May 2009


Side Bar