Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/603

V Bruselu dne 25. května 2010

Mezinárodní den pohřešovaných dětí: Evropská komise naléhavě vyzývá členské státy, aby uvedly do provozu tísňové linky 116 000 pro pohřešované děti

Dnes, u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí, vyzvaly místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství EU, a Neelie Kroesová, odpovědná za digitální agendu, členské státy, aby zvýšily úsilí o zavedení systému rychlého varování a co nejdříve uvedly do provozu tísňové linky 116 000 pro pohřešované děti.

„Každé pohřešované dítě znamená tragédii a my musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom se takovým tragédiím vyhnuli. Komise vytvořila evropskou tísňovou linku 160 000 pro hlášení případů pohřešovaných dětí a nabízí všude v Evropě pomoc a podporu jejich rodinám. S lítostí konstatuji, že tato tísňová linka funguje pouze v 11 členských státech,“ řekla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Lze se těžko smířit se skutečností, že opatření, která by mohla pomoci, nejsou v celé Unii stále ještě plně zavedena. Byla by to dvojnásobná katastrofa, když si představíme pohřešované dítě, které se snaží dovolat na tísňovou linku 160 000, ale odpoví mu pouze záznamník s předem nahraným vzkazem, že tato služba bude k dispozici až v roce 2012. Vyzývám členské státy, aby vynaložily veškeré úsilí ke změně tohoto stavu.“

Místopředsedkyně Neelie Kroesová, odpovědná za digitální agendu, dodala: „V rámci dodržování svých právních povinností musí členské státy nejen co nejdříve uvést do provozu tísňovou linku pro pohřešované děti, ale rovněž zajistit, že o ní bude veřejnost řádně informována.“

EU již nastavila pravidla, podle nichž je číslo 160 000 všude v EU vyhrazeno pro tísňové linky pro hlášení případů pohřešovaných dětí a nabídku pomoci a podpory jejich rodinám. Tyto tísňové linky v současnosti fungují v 11 členských státech (v Belgii, Dánsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Řecku a na Slovensku). Od přijetí nových telekomunikačních předpisů EU v listopadu 2009 jsou členské státy povinny vynaložit veškeré úsilí, aby byla tísňová linka zpřístupněna do 25. května 2011 (MEMO/09/491, IP/09/1812). Komise bude pečlivě kontrolovat, jak členské státy plní tuto povinnost, tak jako to kontrolovala u jednotného evropského čísla tísňového volání 112, které nyní bezplatně funguje kdekoli v EU (IP/08/1968).

Komise rovněž podporuje vytvoření přeshraničních systémů rychlého varování pro pohřešované děti, díky kterým bude moci veřejnost poskytnout příslušným orgánům informace v reálném čase, a které tak pomohou při hledání unesených dětí. Systémy rychlého varování má k dispozici 8 členských států (Nizozemsko, Portugalsko, Francie, Lucembursko, Belgie, Řecko, Německo a Spojené království).

Souvislosti

Komise dne 15. února 2007 přijala rozhodnutí, v němž se požadovalo, aby země EU vyčlenily v celé EU číslo 116 000 pro účely zřízení dětské tísňové linky (IP/07/188). Komise opakovaně vyzývala členské státy, aby toto číslo uvedly do provozu co nejdříve (IP/08/1129).

V březnu tohoto roku Komise přijala dva návrhy obsahující nové předpisy pro posílení boje proti zneužívání dětí, sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Tyto nové návrhy zajistí větší pomoc obětem a tvrdší opatření proti pachatelům odpovědným za sexuální vykořisťování dětí a obchod s nimi (IP/10/379).

Podle upravených telekomunikačních předpisů přijatých v roce 2009 (viz MEMO/09/513), a zejména podle článku 27a směrnice o univerzální službě v pozměněném znění jsou členské státy povinny nejpozději do 25. května 2011 udělat vše pro to, aby zajistily přístup občanů ke službě provozující tísňovou linku pro oznamování případů pohřešovaných dětí. Tato linka tísňového volání je dostupná na čísle „116 000“. Podle téže směrnice dále členské státy „zajistí, aby občané byli odpovídajícím způsobem informováni o existenci a používání služeb v rámci číselného rozsahu 116, zejména prostřednictvím iniciativ konkrétně zaměřených na osoby cestující mezi členskými státy.“

Další informace

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domácí stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Domácí stránka Neelie Kroesové, místopředsedkyně a komisařky pro digitální agendu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

Countries where 116 000 is operational

Member State

Operational since

Belgium

May 2009

Denmark

February 2009

Greece

October 2008

France

May 2009

Hungary

June 2008

Italy

May 2009

The Netherlands

September 2008

Poland

March 2009

Portugal

September 2007

Romania

May 2009

Slovakia

May 2009


Side Bar