Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/603

Брюксел, 25 Май 2010 г.

Международен ден на изчезналите деца: Европейската комисия приканва държавите-членки да приведат в действие горещата телефонна линия за изчезнали деца — 116 000

Днес по повод на Международния ден на изчезналите деца заместник-председателите на Европейската комисия Вивиан Рединг, комисар за правосъдието, основните права и гражданството, и Нели Крус, комисар по цифровите технологии, приканиха държавите-членки на ЕС да положат повече усилия за въвеждане на системи за ранно предупреждение за изчезнали деца и да приведат в действие горещата телефонна линия за изчезнали деца — 116 000 във възможно най-кратки срокове.

„Всяко изчезнало дете е една трагедия и ние трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим такива трагедии. Комисията създаде европейската гореща телефонна линия 116 000, на която да се съобщава за изчезнали деца и да се предоставят насоки и подкрепа на техните семейства навсякъде в Европа. За съжаление горещата линия функционира само в 11 държави-членки,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар по правосъдието, основните права и гражданството. „Трудно е да приемем факта, че все още на територията на Съюза не са приведени изцяло в действие мерки, които могат да помогнат. Да си представим, че едно изчезнало дете, което се опитва да се свърже с горещата телефонна линия 116 000, попада на предварително записаното съобщение на телефонния секретар, което обявява, че услугата ще работи през 2012 г. Това би представлявало двойна трагедия. Приканвам държавите-членки да положат всички усилия, за да променят това.“

Заместник-председателят Нели Крус, комисар по цифровите технологии добави: „държавите-членки трябва да спазват правните си задължения и не само да приведат спешно в действие номера на горещата линия за изчезнали деца, но и да гарантират, че гражданите са добре осведомени за нея.“

ЕС вече създаде правилата, гарантиращи, че навсякъде в ЕС номер 116 000 е запазен гореща линия, на която да се съобщава за изчезнали деца и да се предоставят насоки и подкрепа на техните семейства. Понастоящем такива горещи линии функционират в 11 държави-членки (Белгия, Дания, Гърция, Франция, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния и Словакия). С приемането на нови правила на ЕС за телекомуникациите през ноември 2009 г. държавите-членки на ЕС се задължават да положат всички усилия, за да гарантират, че горещата телефонна линия 116 000 ще бъде активирана в срок до 25 май 2011 г. (MEMO/09/491, IP/09/1812). Комисията ще наблюдава отблизо прилагането на това задължение от страна на държавите-членки, както направи за единния европейски номер за спешни случаи 112, който понастоящем работи безплатно навсякъде в ЕС (IP/08/1968).

Комисията подкрепя също така създаването на трансгранични системи за ранно предупреждение за изчезнали деца, които да помагат при издирването на отвлечени деца, като дават възможност на гражданите да предоставят информация на съответните органи в реално време. Системи за ранно предупреждение съществуват в 8 държави-членки (Нидерландия, Португалия, Франция, Люксембург, Белгия, Гърция, Германия и Обединеното кралство).

Контекст

На 15 февруари 2007 г. Комисията прие решение, с което от държавите-членки на ЕС се изисква да предоставят на разположение телефонен номер 116 000 като гореща линия за изчезнали деца в целия ЕС (IP/07/188). Комисията няколкократно прикани държавите-членки да приведат в действие този номер възможно най-бързо (IP/08/1129).

През март тази година Комисията прие две предложения, съдържащи нови правила за активизиране на борбата срещу злоупотребите с деца, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография. Новите предложения ще гарантират по-голяма подкрепа за жертвите, както и по-сурови мерки срещу извършителите на престъпления, отговорни за сексуалната експлоатация и трафика на деца ((IP/10/379).

В рамките на преразгледаните правила за телекомуникациите, одобрени през 2009 г. (вж. MEMO/09/513), и по-специално член 27, буква а) от изменената Директива за универсалната услуга, държавите-членки са задължени да положат всички необходими усилия, за да гарантират, че не по-късно от 25 май 2011 г. гражданите ще имат достъп до услуга, поддържаща гореща линия за съобщаване за изчезнали деца. Горещата линия ще бъде достъпна на номер 116 000. В тази директива се изисква също така държавите-членки да „гарантират, че гражданите получават адекватна информация за съществуването и използването на услугите, предоставяни в номерационния обхват, започващ със „116“, в частност чрез инициативи, които са специално насочени към лица, пътуващи между държави-членки.“

За повече информация

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Новини по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател и комисар по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус, заместник-председател и комисар за цифрови технологии:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

Countries where 116 000 is operational

Member State

Operational since

Belgium

May 2009

Denmark

February 2009

Greece

October 2008

France

May 2009

Hungary

June 2008

Italy

May 2009

The Netherlands

September 2008

Poland

March 2009

Portugal

September 2007

Romania

May 2009

Slovakia

May 2009


Side Bar