Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 59

V Bruslju, 27. januarja 2010

Komisija zaradi izjemnih tržnih razmer predlaga dodatni izvoz izvenkvotnega sladkorja v tržnem letu 2009/2010. Za proizvajalce iz EU ne bo končnega znižanja kvot.

Evropska komisija bo v četrtek upravljalnemu odboru predložila osnutek uredbe, ki bo dovolila izvoz dodatnih 500 000 ton izvenkvotnega sladkorja v tržnem letu 2009/2010 (do 31. julija 2010). Ta začasni ukrep, ki je popolnoma v skladu z mednarodnimi obveznostmi EU, je mogoče sprejeti zaradi izjemnih tržnih razmer na ravni EU in v svetu. Zelo malo je možnosti, da bi se sedanje tržne razmere v prihodnosti ponovile.

Evropska komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja Mariann Fischer Boel je povedala: „Trenutne razmere na svetovnem trgu so izjemne. Proizvodnja je nižja od porabe in zaloge sladkorja se manjšajo. Cena sladkorja je zrasla na zgodovinsko raven, kar najbolj prizadene potrošnike v revnejših državah. Te razmere sovpadajo z zaključkom prestrukturiranja proizvodnje sladkorja v EU. Tržna cena v EU se je znižala, tako da so najmanj konkurenčni proizvajalci prenehali proizvajati sladkor, s čimer se je povečala konkurenčnost sektorja sladkorja EU, tako pri pridelavi sladkorne pese kot v tovarnah. Cenovne razmere na trgih EU in v svetu ter stroški proizvodnje sladkorne pese in sladkorja v EU omogočajo, da se izvenkvotni sladkor, proizveden v EU, izvozi v skladu z obveznostmi izvoznih nadomestil EU v okviru STO.“

Svetovne cene sladkorja so trenutno rekordno visoke in precej presegajo tržno ceno kvotnega sladkorja E U. Zaradi neugodnih vremenskih razmer v Indiji in Braziliji se je svetovni primanjkljaj sladkorja povečal, zaloge sladkorja pa so se še zmanjšale, kar je povzročilo rast tržnih cen na svetovni ravni.

Nasprotno pa je bila leta 2009 proizvodnja izvenkvotnega sladkorja zaradi zelo dobre letine v EU višja od pričakovane. To je tudi omogočilo, da se je cena kvotnega sladkorja vse bolj približevala nižji referenčni ceni, veljavni po reformi trga sladkorja, čeprav so se cene sladkorja na svetovnem trgu višale. Ta gibanja so tudi pokazala, da je reforma trga sladkorja iz leta 2005 izboljšala skupno konkurenčnost sektorja sladkorja EU, saj je povzročila, da so proizvajalci z visokimi stroški prenehali proizvajati sladkor, pridelovalce v regijah, ki niso primerne za pridelavo sladkorne pese, pa spodbudila, da so se preusmerili v bolj donosne poljščine.

Uspešno prestrukturiranje pomeni, da v EU končno znižanje kvot ni potrebno

Na podlagi navedenih dejstev je Komisija ugotovila, da za vzpostavitev strukturnega ravnovesja na trgu sladkorja EU po končanem prestrukturiranju ne bo treba uporabiti končnega znižanja kvot. S prostovoljnimi opustitvami v okviru sklada za prestrukturiranje so se kvote zmanjšale za 96,6 odstotka v reformi prvotno načrtovanih 6 milijonov ton. Reformo lahko po tem ocenjujemo kot uspešno.

V bolj konkurenčnem in prestrukturiranem sektorju sladkorja EU sta tržni ceni za izvenkvotno sladkorno peso in izvenkvotni sladkor trenutno višji od ravni stroškov proizvodnje, kar EU omogoča, da dovoli izvoz dodatnih 500 000 ton izvenkvotnega sladkorja do konca julija 2010, ob tem pa še vedno spoštuje mednarodne obveznosti. Ukrep je treba razumeti kot izjemen in se sprejme samo za tržno leto 2009/2010, službe Komisije pa bodo še naprej skrbno spremljale trg EU in svetovni trg. Pričakuje se, da bo omejitev izvoza v tržnem letu 2010/2011 znašala spet 650 000 ton, kot je določeno v uredbi.

Uvozna kvota za sladkor, namenjen za kemično industrijo

Vzporedno Komisija pripravlja tudi uredbo, ki bo dovolila brezcarinski uvoz 400 000 ton sladkorja s svetovnega trga, ki ga bo v obdobju 2010/2011 verjetno potrebovala kemična industrija, da tako zagotovi dolgoročno načrtovanje oskrbe s surovinami za ta sektor, ki je tudi tradicionalni porabnik izvenkvotnega sladkorja EU.

Uvozne kvote CXL za rafinerije surovega sladkorja

Z odpravo zahteve po predložitvi izvoznih potrdil iz Brazilije, Avstralije in Kube za uvoz iz teh držav v tržnem letu 2009/2010 bo olajšan tudi dostop do surovega sladkorja za rafinacijo v okviru uvoznih kvot CXL. Zadostovalo bo potrdilo o izvoru.


Side Bar