Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/59

Bruxelles, 27 ianuarie 2010

În contextul situației excepționale de pe piață, Comisia propune mărirea exportului de zahăr peste cotă în 2009-2010. Producătorii din UE scapă de reducerea finală a cotei.

Exportul de zahăr peste cotă va crește cu 500 000 de tone în anul de comercializare 2009-2010 (care se încheie la 31 iulie 2010), potrivit unui proiect de regulament pe care Comisia Europeană îl va prezenta joi Comitetului de gestiune. Luarea acestei măsuri temporare, aflată în deplină conformitate cu obligațiile internaționale ale UE, este posibilă pe fondul condițiilor excepționale de pe piața zahărului din UE și la nivel mondial. Este puțin probabil ca o astfel de conjunctură a pieței să se repete curând.

„Piața mondială trece printr-o situație de excepție", apreciază Mariann Fischer Boel, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală. „Odată cu scăderea producției de zahăr sub nivelul consumului și cu diminuarea stocurilor, prețul zahărului a crescut la cote fără precedent în detrimentul consumatorilor din țările mai sărace. Situația a coincis, în UE, cu încheierea restructurării în sectorul zahărului. Prețul pe piața UE s-a redus, iar producătorii cei mai puțin competitivi și-au încetat producția, ameliorând astfel competitivitatea sectorului european al zahărului atât la nivelul cultivatorului de sfeclă, cât și la nivel de fabrică. Având în vedere prețurile la zahăr pe piața UE și pe cea mondială, precum și costurile de producție la sfeclă și la zahăr în UE, zahărul produs peste cotă în UE poate fi exportat fără încălcarea angajamentelor UE la OMC privind subvențiile." .

Pe piața mondială, prețul zahărului a atins niveluri record, mult peste prețul de piață al zahărului sub cotă din UE. Vremea nefavorabilă din India și Brazilia a agravat deficitul mondial de zahăr și a subțiat și mai mult stocurile, determinând o presiune ascendentă asupra prețurilor de pe piața mondială.

Dimpotrivă, UE a avut o recoltă foarte bună în 2009 și, drept urmare, producția de zahăr peste cotă a fost mai mare decât se prevăzuse. Tot datorită recoltei bune și în ciuda tendinței de creștere a prețurilor pe piața mondială, prețul la zahărul sub cotă a continuat să tindă spre prețul de referință mai scăzut, aplicabil după reforma zahărului. Această evoluție demonstrează totodată că reforma zahărului lansată de UE în 2005 a îmbunătățit competitivitatea globală a sectorului, stimulându-i pe producătorii cu costuri ridicate să-și înceteze producția și pe cultivatorii din regiuni neprielnice sfeclei să treacă la culturi mai profitabile.

Datorită succesului restructurării, reducerea finală de cotă nu va mai fi necesară

În aceste împrejurări, Comisia a decis că nu este nevoie să aplice o reducere finală a cotei pentru a asigura un echilibru structural pe piața internă a zahărului la capătul perioadei de restructurare. Datorită renunțărilor voluntare prin intermediul Fondului de Restructurare, cotele au fost reduse cu 96,6 % din cele 6 milioane de tone cu cât trebuiau să scadă ca obiectiv al reformei. Prin urmare, reforma poate fi considerată un succes.

În sectorul european al zahărului, restructurat și mai competitiv, prețurile pieței atât la sfecla peste cotă, cât și la zahărul peste cotă depășesc costurile de producție. În consecință, UE poate, fără să-și încalce obligațiile internaționale, să autorizeze un export suplimentar de 500 000 de tone de zahăr peste cotă pentru anul care se încheie la sfârșitul lui iulie 2010. Această măsură are un caracter excepțional și se referă exclusiv la anul de comercializare 2009-2010. Serviciile Comisiei vor urmări în continuare cu atenție evoluția pieței atât în UE, cât și la nivel mondial. Pentru anul 2010-2011, se prevede revenirea la limita de export de 650 000 de tone, stabilită prin regulament.

Contingent de import pentru zahărul destinat industriei chimice

În același timp, Comisia pregătește un regulament pentru a autoriza importul fără taxe vamale de pe piața internațională al unei cantități de 400 000 de tone de zahăr, pentru a fi eventual utilizată în industria chimică în 2010-2011. Se planifică astfel pe termen lung aprovizionarea cu materie primă a acestui sector, consumator tradițional al zahărului peste cotă din UE.

Contingent de import CXL pentru industria de rafinare a zahărului brut

În sfârșit, se va facilita accesul la zahărul brut pentru rafinare în cadrul contingentelor de import CXL. În acest scop, în 2009-2010, la importurile din Brazilia, Australia și Cuba, se va suspenda condiția de prezentare a licențelor de export emise de aceste țări. Un certificat de origine va fi de ajuns.


Side Bar