Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 59

Briuselis, 2010 m. sausio 2 7 d.

Atsižvelgdama į ypatingas rinkoje susidariusias aplinkybes, Komisija 2009–2010 m. leidžia eksportuoti papildomus nekvotinio cukraus kiekius. ES gamintojams galutinės kvotos nebus mažinamos

Ketvirtadienį Europos Komisija Vadybos komitetui pateiks reglamento, kuriuo leidžiama 2009–2010 prekybos metais (iki 2010 m. liepos 31 d.) eksportuoti papildomas 500 000 tonų nekvotinio cukraus, projektą. Šią laikiną priemonę, kuri visapusiškai atitinka Europos Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus, galima taikyti todėl, kad ES ir pasaulio rinkose susidarė ypatingos aplinkybės. Nepanašu, kad dabartinės aplinkybės cukraus rinkoje vėl pasikartotų.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Marianna Fischer Boel sakė: „Dabartinės aplinkybės pasaulio rinkoje yra ypatingos. Kadangi cukraus pagaminama mažiau nei suvartojama ir atitinkamai sumažėjo jo atsargos, cukraus kainos išaugo iki neregėto lygio, o tai daro žalą neturtingesnių šalių vartotojams. Šios aplinkybės susidarė tuo metu, kai buvo baigta ES cukraus pramonės restruktūrizacija. ES cukraus rinkos kaina buvo sumažinta ir mažiausiai konkurencingi gamintojai sustabdė cukraus gamybą, taip pagerindami ES cukraus sektoriaus konkurencingumą cukrinių runkelių augintojų ir perdirbėjų lygmenimis. ES ir pasaulio rinkose cukraus kaina, taip pat ES cukrinių runkelių auginimo ir cukraus gamybos sąnaudos yra tokios, kad ES pagamintas nekvotinis cukrus gali būti eksportuojamas nepažeidžiant Europos Sąjungos Pasaulio prekybos organizacijoje prisiimtų įsipareigojimų dėl subsidijų.“

Cukraus kaina pasaulio rinkoje pasiekė neregėtą lygį ir gerokai viršija ES kvotinio cukraus rinkos kainą. Dėl nepalankių oro sąlygų Indijoje ir Brazilijoje cukraus atsargos pasaulyje dar labiau sumažėjo, o poreikis išaugo, ir visa tai nulėmė jo kainos pasaulio rinkose augimą.

Kita vertus, 2009 m. Europos Sąjungoje cukrinių runkelių derlius buvo labai geras, todėl nekvotinio cukraus gamybos kiekiai buvo viršyti. Šios aplinkybės kvotinio cukraus kainą leido sumažinti tiek, kad šioji nedaug skyrėsi nuo mažesnės referencinės kainos, taikomos po cukraus sektoriaus reformos, nepaisant to, kad pasaulio rinkose cukraus kainos kilo. Šie pokyčiai taip pat rodo, kad 2005 m. cukraus sektoriaus reforma leido pagerinti bendrą ES cukraus sektoriaus konkurencingumą, nes dideles gamybos išlaidas patiriantys gamintojai buvo skatinami nutraukti cukraus gamybą, o runkelių augintojai, auginantys runkelius jiems nepritaikytuose regionuose, – pereiti prie pelningesnių kultūrų auginimo.

Sėkminga restruktūrizacija reiškia, kad Europos Sąjungoje galutinės kvotos nebus mažinamos

Atsižvelgdama į šią situaciją, Komisija nusprendė, kad siekiant struktūrinės ES cukraus rinkos pusiausvyros po restruktūrizavimo galutinės kvotos mažinti nereikės. Suteikiant galimybę savanoriškai atsisakyti kvotų ir už tai gauti restruktūrizavimo fondo paramą, reformoje numatytas pradinis kvotų atsisakymo planas (6 mln. tonų) buvo įvykdytas 96,6 %. Taigi reformą galima laikyti sėkminga.

Pagerinus ES cukraus sektoriaus konkurencingumą ir jį pertvarkius, dabar nekvotinių cukrinių runkelių ir nekvotinio cukraus rinkos kaina viršija gamybos išlaidas, o tai sudaro sąlygas Europos Sąjungai leisti iki 2010 m. liepos pabaigos eksportuoti papildomas 500 000 tonų nekvotinio cukraus nepažeidžiant tarptautinių įsipareigojimų. Tai turėtų būti laikoma išimtine priemone, taikoma tik 2009–2010 prekybos metais, o Komisijos tarnybos toliau atidžiai stebės ES ir pasaulio rinkas. Planuojama, kad 2010–2011 m. leistini eksporto kiekiai vėl bus tokie, kaip numatyta reglamente, – 650 000 tonų.

Chemijos pramonėje naudojamo cukraus importo kvota

Komisija rengia reglamentą, kuriuo leidžiama iš pasaulio rinkos be muitų importuoti 400 000 tonų cukraus, kurį planuojama panaudoti chemijos pramonėje 2010–2011 m., siekiant įvykdyti sektoriaus, kuris taip pat tradiciškai naudoja nekvotinį ES cukrų, ilgalaikio aprūpinimo žaliava planą.

CXL importo kvota žaliavinio cukraus rafinuotojams

Galiausiai, galimybės gauti žaliavinį cukrų, kuris bus rafinuojamas pagal CXL importo kvotas, bus pagerintos panaikinus reikalavimą pateikti eksporto sertifikatus 2009–2010 m. importuojant cukrų iš Brazilijos, Australijos ir Kubos. Bus reikalaujama pateikti tik kilmės sertifikatą.


Side Bar