Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/59

Brüssel, 26. jaanuar 2010

Komisjon teeb ettepaneku 2009.–2010. aasta erandlikust turuolukorrast tingitud täiendava kvoodivälise suhkru ekspordi kohta. ELi tootjate jaoks ei ole lõplikku kvootide vähendamist ette näha.

Neljapäeval esitab Euroopa Komisjon korralduskomiteele määruse eelnõu, mille alusel lubatakse 2009.–2010. turustusaastal (kuni 31. juulini 2010) täiendavalt eksportida 500 000 tonni kvoodivälist suhkrut. Kõnealune ajutine meede, millega täidetakse kõiki ELi rahvusvahelisi kohustusi, on tingitud erandlikust turuolukorrast nii ELis kui kogu maailmas. On üsna ebatõenäoline, et käesolev turuolukord kunagi korduks.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel märkis: „Praegune maailmaturu olukord on erandlik. Tarbimist ületav tootmine ja vähenevad suhkruvarud on tõstnud suhkru hinna sellisele enneolematule tasemele, mis kahjustab tarbijaid puudustkannatavates riikides. Praegune olukord langes ajaliselt kokku ELi suhkrutööstuse ümberkorraldamise lõppetapiga. Suhkru hinda ELi turul vähendati ning vähem konkurentsivõimelised suhkrutootjad lõpetasid suhkru tootmise, tõhustades ELi suhkrusektori konkurentsivõimet nii suhkrupeeditootjate kui ka tehase tasemel. Hinnaolukord ELi turul ja maailmaturul ning suhkrupeedi ja suhkrutootmise hinnad ELis on sellised, et ELis toodetud kvoodivälist suhkrut saab eksportida ELi WTO ekspordisoodustustega seotud kohustusi rikkumata.”

Maailmaturu suhkruhinnad on praegu rekordtasemel, ELi kvoodisuhkru turuhinnast tublisti kõrgemal. India ja Brasiilia ebasoodsate ilmastikuolude tõttu on ülemaailmne suhkrupuudus suurenenud ning suhkruvarud vähenenud, mille tagajärjel on tõusnud maailmaturu hinnad.

Seevastu on aga ELi 2009. aasta väga hea suhkrupeedisaak võimaldanud loodetust suuremal hulgal toota kvoodivälist suhkrut. Sellega on olnud võimalik maailmaturu suhkruhindade jätkuvale tõusutendentsile vaatamata lähendada kvoodisuhkru hinda suhkrureformi järgselt kohaldatavale madalamale võrdlushinnale. Kõnealusest arengust ilmneb ka, et 2005. aasta suhkrureform on ELi suhkrusektori üldist konkurentsivõimet tõhustanud sellega, et suurte tootmiskuludega tootjaid on julgustatud tootmist lõpetama ning suhkrupeedikasvatuseks ebasobivate piirkondade tootjad on läinud üle tulusamate põllukultuuride kasvatamisele.

Edukas ümberkorraldamine ei tähenda ELis vajalikku lõplikku kvootide vähendamist

Kõike seda arvestades on komisjon otsustanud, et pärast ümberkorraldusperioodi lõppu ei ole ELi suhkruturu struktuuritasakaalu saavutamiseks lõplikku kvootide vähendamist vaja kohaldada. Ümberkorraldusfondi algatatud vabatahtliku loobumisega vähendati kvoote 96,6 %, võrreldes reformi algse, 6 miljoni tonnise eesmärgiga. Sellis mõttes võib reformi edukaks pidada.

Konkurentsivõimelisemas ümberkorraldatud ELi suhkrusektoris on kvoodivälise suhkrupeedi ja suhkru turuhind madalam kui tootmiskulude tase, mistõttu on ELil võimalik lubada täiendava 500 000 tonni kvoodivälise suhkru eksporti enne 2010. aasta juuli lõppu, täites samal ajal endiselt rahvusvahelisi kohustusi. Seda tuleks käsitada üksnes 2009.–2010. turustusaastal võetava erandliku meetmena; komisjoni talitused jätkavad ELi ja maailmaturu hoolikat jälgimist. 2010.–2011. aastaks eeldatakse taas määruses sätestatud 650 000 tonnist ekspordilimiiti.

Keemiatööstuse jaoks ettenähtud suhkru impordikvoodid

Samal ajal töötab komisjon välja määrust, mille alusel lubatakse maailmaturult tollimaksuvabalt importida 400 000 tonni suhkrut, mida 2010.–2011. aastal oleks võimalik kasutada traditsiooniliselt ELi kvoodivälist suhkrut kasutavas keemiatööstuses, et tagada kõnealuse sektori toorainega varustamise pikaajaline planeerimine.

CXL-impordikvoodid toorsuhkru rafineerijate jaoks

Lisaks hõlbustatakse juurdepääsu CXL-impordikvoodi alusel rafineeritavale toorsuhkrule sellega, et 2009.–2010. aastal Brasiiliast, Austraaliast ja Kuubast imporditava suhkru puhul peatatakse nõue esitada ekspordisertifikaadid; piisab päritolusertifikaadist.


Side Bar