Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/ 59

Брюксел, 2 7 януари 2010 г.

Поради извънредната ситуация на пазара Комисията предлага допълнителен износ на захар извън определените квоти за периода 2009—2010 г. Няма да има окончателно намаляване на квотите за производителите от ЕС.

В четвъртък Европейската комисия ще предложи на Управителния комитет проекторегламент, който позволява допълнителен износ на 500 000 тона захар извън определените квоти за пазарната 2009—2010 година (до 31 юли 2010 г.). Тази временна мярка, която е изцяло в съответствие с международните задължения на ЕС, стана възможна благодарение на извънредните условия на пазара както в ЕС, така и в световен мащаб. Вероятността настоящата ситуация на пазара на захарта да се повтори в бъдеще е много малка.

Мариан Фишер Боул, европейски комисар по земеделието и развитието на селските райони, заяви: „Настоящата ситуация на световния пазар е извънредна. Производството изостава от потреблението, запасите от захар намаляват и цените на захарта достигнаха безпрецедентно високи нива, което има неблагоприятни последици за потребителите в по-бедните страни. Тази ситуация съвпадна с края на периода на преструктуриране на захарната промишленост в ЕС. Пазарната цена в ЕС се понижи и най-слабо конкурентните производители спряха да произвеждат захар, което подобри конкурентостта на сектора на захарта в ЕС както на равнище производители на захарно цвекло, така и на равнище преработватели. Ситуацията с цените на пазара в ЕС и в международен план, както и производствените разходи за захарното цвекло и захарта са такива, че позволяват захарта, произведена извън определените квоти в ЕС, да бъде изнесена без да се нарушават ангажиментите на ЕС във връзка със субсидиите, определени от СТО.“

В момента пазарните цени на захарта в световен мащаб са достигнали рекордни нива, които значително надвишават пазарните цени за квотната захар в ЕС. Неблагоприятните метеорологични условия в Индия и Бразилия увеличиха общия дефицит на захар и доведоха до допълнително намаляване на запасите от захар, което породи натиск за повишаването на пазарните цени в световен мащаб.

През 2009 г. се случи точно обратното — много добрата реколта в ЕС доведе до производство на по-големи от очакваните количества захар извън определените квоти. Това позволи също така цената на захарта в рамките на определените квоти да продължи да се доближава до по-ниската референтна цена, която се прилага след реформата в сектора на захарта, въпреки тенденцията към покачване на цените на захарта на световния пазар.

Това развитие на нещата показва още, че реформата от 2005 г. в сектора на захарта е подобрила общото ниво на конкурентност в този сектор в ЕС, като е накарала производителите с високи разходи да спрат да произвеждат, а производителите, отглеждали захарно цвекло в райони, които не са подходящи за тази цел — да преминат към отглеждане на по-доходоносни култури.

Успешното преструктуриране не е свързано с окончателно намаляване на квотите в ЕС

На фона на горепосоченото Комисията реши, че не е необходимо да се прилага окончателно намаляване на квотите, за да се постигне структурно равновесие на пазара на захарта в ЕС след края на периода на преструктуриране. Посредством доброволен отказ в рамките на фонда за преструктуриране квотите бяха намалени с 96,6 % спрямо първоначалната цел от 6 милиона тона, определена за реформата. В светлината на този факт реформата може да се счита за успешна.

В един по-конкурентен и преструктуриран сектор на захарта в ЕС пазарните цени и на захарното цвекло, и на захарта, които са извън определените квоти, са над нивата на производствените разходи, което дава възможност на ЕС да позволи допълнителния износ на 500 000 тона захар извън определените квоти преди края на юли 2010 г. при същевременно спазване на международните задължения. Това следва да се разглежда като извънредна мярка само за пазарната 2009—2010 година и службите на Комисията ще продължат да наблюдават отблизо пазара в ЕС и в света. Очаква се износът за периода 2010—2011 г. да бъде отново ограничен до 650 000 тона, както е определено в регламента.

Квоти за внос на захар за химическата промишленост

Същевременно Комисията подготвя регламент, който ще позволи безмитния внос на 400 000 тона захар от световния пазар, които вероятно ще бъдат използвани от химическата промишленост през 2010—2011 г. с цел да се гарантира дългосрочното планиране на доставките на суровини за този сектор, който традиционно е потребител на захар извън определените квоти в ЕС.

Квоти за внос по CXL за рафиниране на сурова захар

И накрая, ще бъде улеснен достъпът до необработена захар, която следва да се рафинира в рамките на квотите за внос по CXL, като се премахне изискването за представяне на сертификати за износ от Бразилия, Австралия и Куба по отношение на внос от тези страни през 2009—2010 г. Достатъчно ще бъде да се представи сертификат за произход.


Side Bar