Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/596

Bryssel den 21 maj 2010

Internationella dagen för biologisk mångfald: Tusentals människors intresse väcks för naturen genom EU-kampanjen

Imorgon är Internationella dagen för biologisk mångfald. Trots de ansträngningar som görs överallt i världen visar dock undersökningar att den biologiska mångfalden – den rika variationen av liv på vår planet – minskar med en oroväckande hastighet. En innovativ EU-kampanj för att uppmärksamma detta problem engagerar tusentals människor i hela EU och även i övriga världen. Kampanjens webbplats har redan fått över en halv miljon besökare och mer än 56 000 människor har visat sitt stöd för kampanjen på Facebook. Kommissionen uppmärksammar Internationella dagen för biologisk mångfald genom ett antal evenemang i följande sex målländer: Spanien, Nederländerna, Bulgarien, Rumänien, Polen och Italien.

Jag är glad över att denna kampanjen engagerar så många människor. Vi måste fortsätta i samma tempo så att detta intresse omsätts i verkliga åtgärder och konkreta strategier för att bevara den rika variationen av liv på jorden”, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik.

Kampanjen fångar allmänhetens intresse

Människor i alla åldrar intresserar sig för naturen genom den interaktiva webbplats och de sociala medier som är en del av kampanjen för biologisk mångfald. Under kampanjens första sex veckor har webbplatsen, som är tillgänglig på alla EU-språk, registrerat över 550 000 sidträffar, och antalet ökar dagligen. Cirka 56 000 människor från över 120 länder har visat sitt stöd på Facebooksidorna om biologisk mångfald.

Kampanjens slogan är Den biologiska mångfalden rör oss alla”. Syftet med kampanjen är att öka medvetandet om problemen med förlusten av biologisk mångfald och visa vilka följder dessa förluster får i våra dagliga liv.

Kampanjen har en utbildningsdel som visar de fördelar som den biologiska mångfalden för med sig och som särskilt betonar idén om ekosystemtjänster och faran med att de försvinner. Det ständigt återkommande temat är att allt hänger samman och är beroende av varandra.

Den senaste delen som har tillkommit är ett kraftfullt videoklipp som sänder ett starkt budskap om det brådskande behovet av åtgärder. I videoklippet betonas att förlusten av varje länk i livskedjan, hur obetydligt den än kan verka, kan rubba jämvikten i naturen.

Kampanjen har speciell fokus på de länder där åtgärder anses vara särskilt viktiga. Framgångsrika kampanjer har genomförts i Spanien, Nederländerna, Bulgarien, Rumänien, Polen och Italien med PR-åtgärder och gatukonst. Familjeaktiviteter kommer också att äga rum i alla sex målländer som en del av firandet av Internationella dagen för biologisk mångfald.

Från insikt till handling

Förutom att öka medvetandet fokuserar kampanjen också på att göra medborgarna mer medvetna om den roll de själva kan spela när det gäller att bromsa och förhindra förlusten av biologisk mångfald. Målet är att få människor att göra något – antingen själva eller i projekt – för att skydda och vårda naturen.

Genom webbplatsen får allmänheten lära sig hur vi är sammankopplade med naturen. Förutom att bekanta sig med levande organismer och arter, kan man på Facebook även skapa en bild av sig själv som utgår från den biologiska mångfaldens behov.

Genom att upptäcka mer om den natur som vi ofta tar för given kommer vi förhoppningsvis att ta bättre hand om den.

En nytt kartverktyg för Natura 2000

EU-kommissionen har med stöd av Europeiska miljöbyrån (EEA) även lanserat ett nytt IT-verktyg för att öka allmänhetens kunskap om Natura 2000 – EU:s nätverk för skyddade områden.

Natura 2000 är det viktigaste instrumentet för att skydda den biologiska mångfalden i Europeiska unionen. Det är det största ekologiska nätet av skyddade områden i världen och består av över 25 000 platser som täcker 17 % av EU:s landyta. Natura 2000 syftar till att säkerställa överlevnaden av Europas mest värdefulla arter och livsmiljöer och skydda flera ekosystemtjänster.

Med hjälp av det geografiska informationssystemet (GIS) kan det interaktiva kartverktyget lokalisera platser och lämna uppgifter om arter och livsmiljöer av intresse med hjälp av kartor över gator, fotografier, satellitbilder och dokumentation om området. Detta verktyg ska öka allmänhetens medvetenhet om problemet samtidigt som det är ett användbart instrument för projekterare, planarkitekter, markägare, myndigheter, miljöorganisationer och forskare. Ytterligare information och handledning om hur kartverktyget används finns på http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Kampanjens webbplats och videoklipp: www.weareallinthistogether.eu


Side Bar