Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/596

Bruselj, 21. maja 2010

Svetovni dan biotske raznovrstnosti: Tisoči se prek kampanje EU povezujejo z naravo

Jutri je svetovni dan biotske raznovrstnosti. Različne študije kažejo, da se biotska raznovrstnost, tj. bogata raznolikost življenja na našem planetu, kljub globalnim prizadevanjem zmanjšuje osupljivo hitro. V inovativni kampanji EU, ki naj bi to sporočilo poudarila, sodeluje na tisoče ljudi iz Evropske unije in od drugod. Spletno stran kampanje je obiskalo že več kot pol milijona ljudi, več kot 56 000 pa jih je kampanjo podprlo na Facebooku. Komisija je svetovni dan biotske raznovrstnosti obeležila z vrsto dogodkov v šestih osrednjih državah: v Španiji, na Nizozemskem, v Bolgariji, Romuniji, na Poljskem in v Italiji.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Lepo je videti, da ta kampanja navdušuje tako veliko ljudi. To zanimanje moramo nemudoma spremeniti v dejanske ukrepe in politike, da bi zaščitili bogato raznovrstnost življenja na Zemlji.“

Kampanja pritegnila pozornost javnosti

Ljudje vseh starosti se z naravo povezujejo prek interaktivne spletne strani kampanje in družbenih medijev. V prvih šestih tednih kampanje si je spletno stran, ki je na voljo v vseh jezikih EU, ogledalo več kot 550 000 ljudi in ta številka se dnevno povečuje. Okoli 56 000 ljudi iz več kot 120 držav pa je podprlo strani Facebooka o biotski raznovrstnosti.

V ospredju kampanje je slogan „Biotska raznovrstnost – vsi smo v istem čolnu“, namen kampanje pa je opozoriti na problem izgube biotske raznovrstnosti in prikazati posledice te izgube v našem vsakdanjem življenju.

Kampanja obsega izobraževalne vsebine o prednostih biotske raznovrstnosti, predvsem pa bo z njo poudarjen pojem ekosistemskih storitev in nevarnosti njihove izgube. Povezljivost in soodvisnost sta temi, ki se vedno znova ponavljata.

Zadnja stvar, ki jo je treba dodati, je učinkovit videoposnetek z močnim sporočilom o nujnosti ukrepanja. Namen posnetka je poudariti, kako lahko izguba sleherne povezave v življenjski verigi, pa naj bo še tako nepomembna, poruši celotno ravnotežje v naravi.

Kampanja je osredotočena zlasti na države, v katerih se ukrepi zdijo posebno koristni. Uspešne pobude z dejavnostmi obveščanja javnosti in ulično umetnostjo so bile izvedene v Španiji, na Nizozemskem, v Bolgariji, Romuniji, na Poljskem in v Italiji. V vseh šestih osrednjih državah se bodo kot del praznovanj ob svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti odvijale tudi prireditve za družine.

Od ozaveščanja do ukrepov

Poleg splošnega ozaveščanja o tem problemu se kampanja osredotoča tudi na osveščanje državljanov o vlogi, ki jo imajo lahko pri zmanjševanju in preprečevanju izgube biotske raznovrstnosti. Namen tega je spodbuditi ljudi k samostojnim dejavnostim ali jih vključiti v projekte za zaščito in varovanje narave.

Na spletni strani je javnost že dejavno vključena v učenje o tem, kako smo medsebojno povezani z naravo. Poleg spoznavanja živih organizmov in vrst si lahko na Facebooku ustvarite tudi svojo lastno biotsko raznovrstno podobo.

Obstaja upanje, da bi se s spoznavanjem narave, ki je za nas pogosto sama po sebi umevna, naučili bolje skrbeti zanjo.

Nov prikazovalnik za omrežje Natura 2000

Evropska komisija je ob podpori Evropske okoljske agencije (EEA) uvedla novo informacijsko orodje, s katerim želi javnosti približati omrežje Natura 2000, svoj vodilni projekt za omrežje zaščitenih območij.

Natura 2000 je ključni instrument za zaščito biotske raznovrstnosti v Evropski uniji. Je največje ekološko omrežje zaščitenih območij na svetu, saj zajema več kot 25 000 območij, ki pokrivajo 17 % kopnega ozemlja EU. Namen Nature 2000 je omogočiti preživetje najpomembnejših evropskih vrst in habitatov ter zaščititi številne ekosistemske storitve.

Interaktivni prikazovalnik s pomočjo tehnologije GIS (geografskega informacijskega sistema) omogoča uporabnikom poiskati določena območja in povezane podatke o vrstah in habitatih, uporabo mestnih kart, fotografij, satelitskih posnetkov in referenčnih dokumentov o zadevnih regijah. S prikazovalnikom naj bi ozavestili splošno javnost, obenem pa bo koristen instrument za razvijalce, načrtovalce rabe zemljišč, lastnike zemljišč, vladne organe, nevladne organizacije in raziskovalce. Več informacij, vključno z uporabo prikazovalnika, je na voljo na spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Spletno stran kampanje in videoposnetek pa najdete na naslednjem naslovu: www.weareallinthistogether.eu


Side Bar