Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/596

Brusel, 21. mája 2010

Medzinárodný deň biodiverzity: tisíce ľudí získavajú prostredníctvom kampane EÚ bližší vzťah k prírode

Zajtra je Medzinárodný deň biodiverzity a napriek celosvetovému úsiliu vyvinutému v tomto smere zo štúdií vyplýva, že biodiverzita – bohatá rozmanitosť života na našej planéte – sa vytráca alarmujúcou rýchlosťou. Do inovatívnej kampane EÚ na zdôraznenie tohto posolstva sa zapájajú tisíce ľudí v celej Európskej únii aj mimo nej. Webovú stránku kampane už záujemcovia navštívili viac ako pol miliónkrát, pričom vyše 56 000 ľudí preukázalo svoju podporu tejto kampani v sieti Facebook. Komisia si pripomína Medzinárodný deň biodiverzity sériou podujatí zameraných na šesť krajín: Španielsko, Holandsko, Bulharsko, Rumunsko, Poľsko a Taliansko.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Je dobré vidieť, ako táto kampaň vzbudzuje záujem ľudí. Musíme udržať túto hybnú silu a premeniť tento záujem na skutočné činy a skutočné politiky, aby sme zachovali bohatú rozmanitosť života na Zemi.“

Kampaň sa dostáva do pozornosti verejnosti

Prostredníctvom interaktívnej webovej stránky kampane na záchranu biodiverzity a prostredníctvom spoločenských sietí ľudia všetkých vekových kategórií získavajú bližší vzťah k prírode. Počas prvých šiestich týždňov kampane zaznamenala táto webová stránka, ktorá je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, viac ako 550 000 návštev, pričom je tento počet každým dňom vyšší. Okolo 56 000 ľudí z 120 krajín vyslovilo svoju podporu na stránkach Facebooku venovaných biodiverzite.

Cieľom kampane, ktorá sa nesie v znamení sloganu „Biodiverzita – týka sa to každého z nás“, je zvyšovanie informovanosti o problematike straty biodiverzity a poukázanie na vplyv tejto straty na náš každodenný život.

Táto kampaň má aj vzdelávací rozmer, vďaka ktorému sa poukáže na prínos biodiverzity a zdôrazní sa predovšetkým význam ekosystémových služieb a nebezpečenstvo vyplývajúce z ich zániku. Ústrednou témou je myšlienka vzájomnej prepojenosti a závislosti jedného od druhého.

Najnovším prvkom, ktorý má pribudnúť, je pôsobivý videoklip, ktorý predáva drsnú správu o tejto súrnej potrebe konať. Zámerom tvorcov klipu je zdôrazniť, že strata ktoréhokoľvek ohnivka v reťazci života, akokoľvek bezvýznamným sa môže zdať, môže narušiť celú rovnováhu prírody.

Kampaň sa zameriava osobitne na krajiny, kde by mohla priniesť obzvlášť užitočné výsledky. Prostredníctvom PR akcií a street artu ju už úspešne spustili v Španielsku, Holandsku, Bulharsku, Rumunsku, Poľsku a Taliansku. Súčasťou osláv Medzinárodného dňa biodiverzity v týchto šiestich vybraných krajinách budú aj podujatia pre rodiny.

Od povedomia k činom

Okrem zvyšovania informovanosti sa kampaň zameriava ja na zvyšovanie povedomia občanov o úlohe, ktorú môžu hrať pri spomaľovaní straty biodiverzity a jej predchádzaní. Deje sa to s cieľom vyburcovať ľudí k činom – samostatne alebo v rámci projektov – zameraným na ochranu prírody a starostlivosť o ňu.

Prostredníctvom uvedenej webovej stránky sa verejnosť aktívne zapája do získavania vedomostí o spôsobe, akým sme s prírodou vzájomne prepojení. Okrem „spriatelenia sa“ so živými organizmami a druhmi môžu jednotlivci na stránke Facebooku vytvoriť aj svoju biodiverzifikovanú podobu.

Je tu šanca, že tým, že objavíme viac z prírody sveta, ktorej existenciu veľmi často považujeme za samozrejmosť, sa naučíme lepšie sa o ňu postarať.

Nový prehliadač sústavy Natura 2000

Európska komisia s podporou Európskej environmentálnej agentúry (EEA) spustila nový IT nástroj, ktorý má verejnosť bližšie oboznámiť so sústavou Natura 2000 ako reprezentatívnou sústavou chránených území.

Natura 2000 je dôležitým nástrojom na ochranu biodiverzity v Európskej únii. Ide o najväčšiu ekologickú sústavu chránených území na svete, ktorá pozostáva z viac ako 25 000 lokalít a rozkladá sa na 17 % územia EÚ. Sústava Natura 2000 má za cieľ zabezpečiť prežitie najvzácnejších druhov a biotopov v Európe, ako aj zachovať množstvo ekosystémových služieb.

Pomocou interaktívneho prehliadača založeného na technológii GIS (Geografický informačný systém) môžu užívatelia vyhľadávať lokality a súvisiace informácie o príslušných druhoch a biotopoch. Systém využíva mapy ulíc, fotografie, satelitné snímky a referenčné materiály o predmetných regiónoch. Táto pomôcka, určená na zvýšenie informovanosti širokej verejnosti, predstavuje užitočný nástroj pre stavebných investorov, osoby zodpovedné za územné plánovanie, vlastníkov pôdy, úrady štátnej správy, MVO a vedcov. Ďalšie informácie a možnosť používať uvedený prehliadač nájdete na stránke http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Webová stránka kampane a videoklip: www.weareallinthistogether.eu


Side Bar