Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/596

Bruksela, dnia 21 maja 2010 r.

Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej: tysiące ludzi spotykają się z naturą poprzez udział w kampanii UE

Jutro obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Badania wykazują, że pomimo wysiłków podejmowanych na całym świecie, różnorodność biologiczna – bogactwo form życia na naszej planecie – ulega zmniejszeniu w zastraszającym tempie. Nowatorska kampania UE mająca na celu zwrócenie uwagi na tę problematykę zyskuje zainteresowanie tysięcy ludzi w całej Unii Europejskiej i poza nią. Stronę internetową tej akcji odwiedziło już ponad pół miliona gości, a ponad 56 000 osób poparło kampanię na Facebooku. Komisja pragnie podkreślić znaczenie Światowego Dnia Różnorodności, organizując szereg imprez w sześciu wybranych państwach: Hiszpanii, Holandii, Bułgarii, Rumunii, w Polsce i we Włoszech.

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Wspaniale jest obserwować, jak ta kampania porywa wyobraźnię ludzi. Musimy wykorzystać ten entuzjazm i przekuć to zainteresowanie w rzeczywiste działanie i konkretne inicjatywy polityczne, które pozwolą zachować różnorodność form życia na Ziemi."

Kampania wzbudza zainteresowanie opinii publicznej

Ludzie w różnym wieku spotykają się z naturą za pośrednictwem interaktywnej strony utworzonej na potrzeby kampanii na rzecz różnorodności biologicznej oraz przy udziale mediów społecznościowych. W pierwszych sześciu tygodniach kampanii na stronie internetowej, która jest dostępna we wszystkich językach UE, zarejestrowano ponad 550 000 odwiedzin. Ich liczba wzrasta z każdym dniem. Ponad 56 000 osób z ponad 120 krajów poparło kampanię na stronach Facebooka poświęconych różnorodności biologicznej.

Celem kampanii, zbudowanej wokół sloganu „Różnorodność biologiczna – do niej należymy, od niej zależymy.” (ang. Biodiversity – we are all in this together), jest uczulenie społeczeństwa na problematykę utraty różnorodności biologicznej i pokazanie jej następstw w naszym codziennym życiu.

Kampania zawiera elementy edukacyjne, eksponujące korzyści, jakie niesie ze sobą różnorodność biologiczna, oraz w szczególności kładące nacisk na pojęcie funkcji ekosystemu i niebezpieczeństwo związane z ich zanikaniem. Temat przewodni stanowią powiązania i współzależność.

Najnowszym elementem kampanii będzie wymowny wideoklip, z którego płynie jednoznaczny komunikat nawołujący do pilnego działania. Ma on uwidocznić, jak utrata któregokolwiek elementu, nawet pozornie najbardziej nieznacznego, w łańcuchu form życia może zakłócić równowagę w przyrodzie.

Kampania ukierunkowana jest przede wszystkim na kraje, w których podjęcie działań jest szczególnie ważne. Pierwsze inicjatywy obejmujące kampanie wizerunkowe i sztukę uliczną zostały już z powodzeniem przeprowadzone w Hiszpanii, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Polsce oraz we Włoszech. Imprezy rodzinne przewidziane we wszystkich sześciu wybranych krajach będą również stanowiły część obchodów Światowego Dnia Różnorodności.

Od świadomości do czynu

Poza samym popularyzowaniem tej tematyki w kampanii dąży się do uzmysłowienia społeczeństwu roli, jaką może ono odegrać w spowalnianiu utraty różnorodności biologicznej i zapobieganiu jej. Chodzi o to, aby ludzie angażowali się – indywidualnie lub w ramach projektów – w ochronę przyrody i troskę o nią.

Strona internetowa umożliwia aktywne odkrywanie współzależności między człowiekiem a przyrodą. Społeczność Facebooka może nie tylko zapoznać się z żywymi organizmami i gatunkami, ale także utworzyć swój zróżnicowany biologicznie wizerunek.

Inicjatywie tej przyświeca nadzieja, że dzięki lepszej znajomości świata przyrody, który często wydaje się nam oczywisty, nauczymy się lepiej o niego dbać.

Nowa przeglądarka dla obszarów Natura 2000

Komisja Europejska, we współpracy z Europejską Agencją Środowiska (EEA), przedstawiła nowe narzędzie informatyczne, które ma zaznajomić społeczeństwo z siecią Natura 2000, sztandarowym projektem UE obejmującym obszary chronione.

Natura 2000 jest instrumentem o kluczowym znaczeniu dla ochrony różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej. Jest to największa na świecie ekologiczna sieć obszarów chronionych, licząca 25 tys. obszarów i obejmująca 17 % powierzchni UE. Sieć Natura 2000 utworzono, aby zapewnić przetrwanie najcenniejszych gatunków i siedlisk europejskich. Spełnia ona również szereg funkcji ekosystemowych.

Za pomocą systemu informacji geograficznej (GIS), interaktywna przeglądarka umożliwia zlokalizowanie obszarów i uzyskanie związanych z nimi informacji na temat zamieszkujących je gatunków i ciekawych siedlisk, wykorzystując w tym celu mapy, zdjęcia, obrazy satelitarne i dokumenty dotyczące danego regionu. Narzędzie powinno spopularyzować w społeczeństwie wiedzę na ten temat oraz być użyteczne dla firm deweloperskich, urbanistów, właścicieli gruntów, władz, organizacji pozarządowych i naukowców. Dodatkowe informacje oraz przeglądarka są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Strona kampanii oraz wideoklip: www.weareallinthistogether.eu


Side Bar