Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/596

Brussel, 21 mei 2010

Wereldbiodiversiteitsdag: duizenden verbonden met de natuur via EU-campagne

Morgen is Wereldbiodiversiteitsdag en ondanks alle inspanningen wereldwijd gaat de biodiversiteit – de verscheidenheid aan levensvormen op aarde – er nog steeds in alarmerend tempo op achteruit. Met een innoverende campagne om deze boodschap te benadrukken, wil de EU duizenden mensen in de Europese Unie en daarbuiten enthousiasmeren. De website van de campagne is al meer dan een half miljoen keer bezocht en meer dan 56 000 mensen hebben op Facebook hun steun gegeven aan de campagne. De Commissie zet Wereldbiodiversiteitsdag in de kijker met een reeks evenementen in zes geselecteerde landen: Spanje, Nederland, Bulgarije, Roemenië, Polen en Italië.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik stelde het als volgt: "Het is goed om te zien hoe deze campagne tot de verbeelding van de mensen spreekt. Wij moeten deze aandacht vasthouden en omzetten in echte actie en echt beleid om de verscheidenheid aan levensvormen op aarde veilig te stellen."

Campagne trekt publieke aandacht

Mensen van alle leeftijden zetten de stap naar de natuur via de interactieve website en de sociale media die de biodiversiteitscampagne in de kijker plaatsen. In de eerste zes weken van de campagne is de website, die in alle EU-talen beschikbaar is, meer dan 550 000 keer bezocht en dat cijfer stijgt nog elke dag. Zo'n 56 000 mensen uit meer dan 120 landen hebben op de biodiversiteitspagina's op Facebook hun steun gegeven.

Met de slagzin "Biodiversiteit – dit gaat ons allemaal aan" wil de campagne het probleem van het verlies aan biodiversiteit voor het voetlicht brengen en de gevolgen ervan voor ons dagelijkse leven tonen.

De campagne heeft een educatieve dimensie. Er wordt uitgelegd wat de voordelen van biodiversiteit zijn, waarbij de nadruk vooral ligt op het idee van de ecosysteemdiensten en op de gevaren die de verdwijning daarvan met zich brengt. De rode draad door dit alles is de idee van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid.

Het laatste element dat aan de campagne is toegevoegd, is een krachtige videoclip met de sterke boodschap dat er dringend actie moet worden ondernomen. Deze clip moet duidelijk maken hoe het verlies van één schakel in de levensketen, hoe onbelangrijk die ook mag lijken, het evenwicht in de gehele natuur kan ontregelen.

De campagne is in het bijzonder gericht op landen waar actie zeer zinvol wordt geacht. Met PR-acties en straatkunst is zij met succes op gang geschoten in Spanje, Nederland, Bulgarije, Roemenië, Polen en Italië. In deze zes geselecteerde landen zullen ook familieactiviteiten op poten worden gezet in het kader van de evenementen van Wereldbiodiversiteitsdag.

Van bewustzijn tot actie

De campagne zal burgers niet alleen sterker bewust maken van het probleem, maar ook van de rol die zij kunnen spelen om het verlies aan biodiversiteit af te remmen en te voorkomen. De bedoeling is mensen aan de slag te krijgen – alleen of in projecten – om zorg te dragen voor de natuur en haar te beschermen.

De website betrekt nu al mensen bij de campagne door hen actief te leren hoe ze met de natuur verbonden zijn. Behalve dat ze vrienden kunnen worden van levende organismen en soorten, kunnen mensen ook een biogediversifieerde foto van zichzelf op Facebook creëren.

De hoop is dat mensen, door meer te ontdekken over de natuur die ze zo vaak als vanzelfsprekend beschouwen, ook zullen leren om er beter zorg voor te dragen.

Een nieuwe viewer voor Natura 2000

De Europese Commissie heeft, met de steun van het Europees Milieuagentschap, een nieuw IT-instrument opgezet om het publiek dichter bij Natura 2000 te brengen, haar belangrijkste netwerk van beschermde gebieden.

Natura 2000 is het instrument bij uitstek om de biodiversiteit in de Europese Unie in stand te houden. Het is het grootste ecologische netwerk van beschermde gebieden ter wereld bestaande uit meer dan 25 000 natuurgebieden die 17% van het grondgebied van de EU bestrijken. Natura 2000 heeft tot doel het overleven van de meest waardevolle soorten en habitats van Europa en de instandhouding van talrijke ecosysteemdiensten veilig te stellen.

Met behulp van de GIS-technologie (Geographical Information System) kunnen gebruikers een bepaald gebied opzoeken en informatie krijgen over de soorten en habitats die hen interesseren. De interactieve viewer maakt gebruik van kaarten, plattegronden, foto's, satellietbeelden en achtergronddocumenten over deze gebieden. Het instrument moet het publiek bewuster maken van het onderwerp en is ook nuttig voor ontwikkelaars, planologen, grondeigenaars, overheidsinstanties, ngo's en onderzoekers. Voor nadere informatie over en toegang tot de viewer kan de volgende website worden bezocht:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Website van de campagne en videoclip: www.weareallinthistogether.eu


Side Bar