Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/596

Briuselis, 2010 m. gegužės 21 d.

Pasaulinė biologinės įvairovės diena. Per ES kampaniją tūkstančiai žmonių atsigręžia į gamtą

Rytoj minima pasaulinė biologinės įvairovės diena. Nepaisant visame pasaulyje dedamų pastangų, tyrimai rodo, kad biologinė įvairovė – planetos gyvybės formų gausa – mažėja stulbinamu greičiu. Šia novatoriška ES kampanija, kuria siekiama atkreipti dėmesį į šį faktą, domisi tūkstančiai Europos Sąjungos ir kitų šalių gyventojų. Kampanijai skirtoje interneto svetainėje apsilankė jau daugiau kaip pusė milijono lankytojų ir daugiau kaip 56 000 žmonių ją parėmė per „Facebooką“. Daugiausia pasaulinei biologinės įvairovės dienai skirtų Komisijos renginių vyks šešiose šalyse: Ispanijoje, Olandijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Lenkijoje ir Italijoje.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Džiugu matyti, kaip ši kampanija išlaisvina žmonių vaizduotę. Kad išsaugotume Žemės gyvybės formų įvairovę, turime nedelsti ir šį susidomėjimą pritaikyti darbe ir politikoje.“

Kampanija patraukė visuomenės dėmesį

Įvairaus amžiaus žmonės interaktyvioje biologinės įvairovės kampanijos interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje reiškia paramą gamtai. Per pirmąsias šešias kampanijos savaites svetainėje, veikiančioje visomis ES kalbomis, užregistruota 550 000 peržiūrų, ir šis skaičius kasdien auga. Paramą biologinei įvairovei tam skirtame „Facebooko“ puslapyje išreiškė apytikriai 56 000 žmonių iš daugiau kaip 120 šalių.

Kampanija, kurios šūkis „Biologinė įvairovė – mes visi kartu", siekiama atkreipti dėmesį į biologinės įvairovės nykimo problemą ir parodyti, kokių pasekmių tai gali turėti mūsų kasdieniam gyvenimui.

Kampanijoje numatyta šviečiamoji dalis, kuria siekiama pristatyti biologinės įvairovės teikiamą naudą ir visų pirma atkreipti dėmesį į ekosistemų funkcijas ir dėl jų nykimo kylantį pavojų. Nuolat pasikartojanti tema – ryšys ir tarpusavio priklausomybė.

Naujausias kampanijos elementas bus įspūdingas vaizdo klipas, kuriuo bus akivaizdžiai parodyta neatidėliotinų veiksmų būtinybė. Klipu siekiama pabrėžti, kad bet kurios gyvybės formų grandinės grandies praradimas, kad ir kokia nereikšminga ji atrodytų, gali paveikti visą gamtos pusiausvyrą.

Ypatingas dėmesys kampanijos metu skiriamas toms šalims, kuriose imtis veiksmų būtų ypač pravartu. Viešųjų ryšių ir gatvės meno akcijomis kampanija sėkmingai pradėta Ispanijoje, Olandijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Lenkijoje ir Italijoje. Pasaulinei biologinės įvairovės dienai paminėti visose šešiose pagrindinėse kampanijos šalyse netrūks renginių visai šeimai.

Nuo informavimo prie veiksmų

Kampanijos metu žmonės informuojami ne tik apie problemą, bet ir apie tai, ką jie gali padaryti, kad biologinė įvairovė nyktų lėčiau arba nustotų nykusi. Taip siekiama paskatinti žmones imtis veiklos – pavieniui ar dalyvaujant projektuose – gamtai apsaugoti ir puoselėti.

Interneto svetainėje visuomenė aktyviai skatinama sužinoti, kaip mes esame susiję su gamta. Žmonės gali ne tik susipažinti su gyvais organizmais ir rūšių gausa, bet ir susikurti iš biologinės įvairovės sudarytą savo atvaizdą „Facebooke“.

Tikimasi, kad daugiau sužinoję apie gyvąją gamtą, kurią taip dažnai priimame kaip savaime suprantamą dalyką, išmoksime geriau ja rūpintis.

Naujoji „Natura 2000“ žiūryklė

Europos Komisija kartu su Europos aplinkos agentūra įdiegė naują IT priemonę, kuri turėtų padėti visuomenei susipažinti su „Natura 2000“ – svarbiausiu Europos saugomų teritorijų tinklu.

„Natura 2000“ – pagrindinė Europos Sąjungos biologinės įvairovės apsaugos priemonė. Tai didžiausias pasaulyje ekologinis saugomų teritorijų tinklas, kurį sudaro daugiau kaip 25 000 teritorijų ir kuris apima 17 % ES sausumos teritorijos. „Natura 2000“ sukurtas siekiant užtikrinti vertingiausių Europos rūšių ir buveinių išlikimą ir apsaugoti daug ekosistemų funkcijų.

Naudodamiesi sąveikiąja žiūrykle, kuri veikia pritaikius geografinės informacinės sistemos technologijas, vartotojai pagal gatvių žemėlapius, nuotraukas, palydovinius vaizdus ir su konkrečiais regionais susijusius dokumentus galės nustatyti teritorijų padėtį ir rasti reikiamą informaciją apie juos dominančias rūšis ir buveines. Ši priemonė turėtų padėti informuoti plačiąją visuomenę, be to, ji bus naudinga projektuotojams, žemės naudojimo planavimo specialistams, žemės savininkams, valdžios institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir mokslininkams. Daugiau informacijos ir žiūryklė pateikiama adresu http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Kampanijos interneto svetainė ir vaizdo klipas www.weareallinthistogether.eu


Side Bar