Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/596

Bryssel, 21. toukokuuta 2010

Luonnon monimuotoisuuden päivä: tuhannet saavat kosketuksen luontoon EU:n kampanjan avulla

Huomenna vietetään maailmanlaajuista luonnon monimuotoisuuden päivää. Tutkimukset osoittavat, että luonnon monimuotoisuus – elämänmuotojen rikas valikoima maapallollamme – vähenee hämmentävän nopeasti maailmanlaajuisista ponnisteluista huolimatta. EU:n innovatiivinen kampanja välittää tätä viestiä ja saa tuhannet ihmiset EU:ssa ja muualla osallistumaan. Kampanjan verkkosivuilla on vierailtu jo yli puoli miljoonaa kertaa. Lisäksi noin 56 000 Facebookin käyttäjää on osoittanut kampanjalle tukeaan. Komissio järjestää luonnon monimuotoisuuden päivään liittyviä tapahtumia tällä kertaa Espanjassa, Alankomaissa, Bulgariassa, Romaniassa, Puolassa ja Italiassa.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik totesi: ”On hienoa seurata, miten tämä kampanja innostaa ihmisiä. Tämä muutosvoima on hyödynnettävä ja muunnettava todellisiksi toimiksi ja politiikoiksi, joilla suojellaan maapallon moninaisia elämänmuotoja.”

Kampanjalle paljon huomiota julkisuudessa

Kaikenikäiset ihmiset ovat kiinnostuneet luonnosta kampanjan interaktiivisen verkkosivuston ja sosiaalisen median ansiosta. Kampanjan kuuden ensimmäisen viikon aikana kampanjan verkkosivuilla, jotka ovat saatavilla kaikilla EU:n kielillä, käytiin yli 550 000 kertaa, ja määrä kasvaa päivittäin. Noin 56 000 ihmistä yli 120 maasta on ilmaissut tukevansa kampanjaa sen Facebook-sivulla.

Kampanja rakentuu iskulauseen ”Luonnon monimuotoisuus – yhteinen asiamme” ympärille. Sen tavoitteena on antaa tietoa luonnon monimuotoisuuden häviämisestä ja sen vaikutuksista päivittäiseen arkeemme.

Kampanjassa on valistuksellinen osa, jossa osoitetaan luonnon monimuotoisuuden edut ja painotetaan erityisesti ekosysteemipalvelujen ideaa ja niiden häviämisestä aiheutuvia vaaroja. Toistuvana teemana on eri tekijöiden väliset yhteydet ja keskinäinen riippuvuus.

Kampanjan uusin elementti on hätkähdyttävä video, jossa korostetaan selkeästi välittömien toimien tarvetta. Videossa korostetaan sitä, että minkä tahansa elämänketjun osan häviäminen, vaikuttipa se miten vähäpätöiseltä tahansa, voi horjuttaa koko luonnon tasapainoa.

Kampanjassa keskitytään erityisesti maihin, joissa toimien katsotaan olevan hyödyllisimpiä. Kampanja on käynnistynyt onnistuneesti Espanjassa, Alankomaissa, Bulgariassa, Romaniassa, Puolassa ja Italiassa tiedotustoimilla ja katutaiteella. Kaikissa kuudessa kohdemaassa järjestetään osana luonnon monimuotoisuuden päivää myös perheille suunnattua toimintaa.

Tietoisuudesta toimiin

Tietoisuuden lisäämisen ohella kampanjassa keskitytään myös siihen, että kansalaiset tiedostaisivat, mitä he voivat tehdä luonnon monimuotoisuuden häviämisen hidastamiseksi ja estämiseksi. Tavoitteena on saada ihmiset toimimaan luonnon suojelemiseksi joko itsenäisesti tai hankkeissa.

Verkkosivuston välityksellä ihmiset saavat tietoa riippuvuussuhteestamme luontoon. Eläviin organismeihin ja lajeihin tutustumisen lisäksi yleisöllä on mahdollista luoda Facebookissa itsestään ”monimuotokuva” Biodiversify Yourself -sovelluksella.

Toiveena on, että jos opimme lisää luonnonympäristöstämme, jota pidämme usein itsestäänselvyytenä, opimme myös pitämään siitä paremmin huolta.

Natura 2000 -verkostoon voi tutustua uuden sovelluksen avulla

Euroopan komissio on Euroopan ympäristökeskuksen tuella luonut uuden katseluohjelman, jolla EU:n suojelualueiden lippulaiva Natura 2000 -verkostoon on entistä helpompi tutustua.

Natura 2000 -verkosto on keskeinen väline suojeltaessa Euroopan unionin biodiversiteettiä. Se on maailman laajin suojelualueiden ekologinen verkosto, joka koostuu yli 25 000 alueesta ja kattaa 17 prosenttia EU:n maa-alasta. Natura 2000 -verkoston tavoitteena on varmistaa Euroopan arvokkaimpien lajien ja luontotyyppien säilyminen ja suojella lukuisia ekosysteemipalveluja.

GIS-paikkatietojärjestelmää käyttävän vuorovaikutteisen katseluohjelman avulla käyttäjät voivat tutustua suojelualueisiin ja kiinnostavia lajeja ja luonnonympäristöjä koskevaan aineistoon karttojen, valokuvien, satelliittikuvien ja tausta-aineiston avulla. Katseluohjelmalla on tarkoitus lisätä yleistä tietoisuutta ja toimia hyödyllisenä apuvälineenä kehittäjille, maankäytön suunnittelijoille, maanomistajille, viranomaisille, kansalaisjärjestöille ja tutkijoille. Lisätietoja osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Kampanjan verkkosivut ja video osoitteessa: www.weareallinthistogether.eu


Side Bar