Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/596

Brüssel, 21. mai 2010

Ülemaailmne bioloogilise mitmekesisuse päev: ELi kampaania avab tuhandetele looduse seosed

Homme on ülemaailmne bioloogilise mitmekesisuse päev. Hoolimata kogu maailmas tehtud pingutustest näitavad uuringud, et bioloogiline mitmekesisus, s.t meie planeedi eluslooduse liigirikkus väheneb ehmatava kiirusega. Selle sõnumi edastamiseks korraldatud uuenduslikus ELi kampaanias osaleb tuhandeid inimesi üle terve Euroopa Liidu ja ka väljastpoolt. Kampaania veebisaiti on külastanud juba üle poole miljoni inimese ning Facebookis on toetust kampaaniale üles näidanud üle 56 000 inimese. Komisjon tähistab ülemaailmset bioloogilise mitmekesisuse päeva mitmete üritustega kuues sihtriigis: Hispaanias, Hollandis, Bulgaarias, Rumeenias, Poolas ja Itaalias.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Tore on näha, et see kampaania köidab nii paljude inimeste tähelepanu. Meil tuleb sama hooga jätkata ning muuta see huvi konkreetseks tegevuseks, et kaitsta meie planeedi elurikkust.”

Kampaania köidab avalikkust

Bioloogilisuse mitmekesisuse kampaania interaktiivse veebisaidi ja suhtlusmeedia vastu tunnevad huvi igas vanuses inimesed. Kampaania esimese kuue nädala jooksul külastas veebisaiti, mis on kättesaadav kõigis ELi keeltes, üle 550 000 inimese ning see number kasvab iga päevaga. Ligi 56 000 inimest enam kui 120 riigist on avaldanud oma toetust vastavatel bioloogilise mitmekesisuse lehekülgedel Facebookis.

Kampaania tunnuslause on „Bioloogiline mitmekesisus – meie ühine südameasi“ ning selle eesmärk on tõsta teadlikkust bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest ja näidata, kuidas see meie igapäevast elu mõjutab.

Kampaanias on ka õpetuslik iva, mis tähendab, et inimesi teavitatakse bioloogilise mitmekesisuse kasust ning rõhutatakse eelkõige ökosüsteemi teenuste tähtsust ja nende kadumisega seotud ohtusid. Pidevalt kerkib üles omavahelise seotuse ja vastastikuse sõltuvuse teema.

Uusim lisa kampaaniale on võimas videoklipp, mis edastab selge sõnumi, et midagi tuleb viivitamatult ette võtta. Videoklipi eesmärk on rõhutada, kuidas iga eluahela lüli kaotus, kui tahes tähtsusetu see ka ei tunduks, võib looduse tasakaalu segi lüüa.

Kampaania keskendub riikidele, mille puhul peetakse tegutsemist eriti oluliseks. Kampaania algas Hispaanias, Hollandis, Bulgaarias, Rumeenias, Poolas ja Itaalias suhtekorraldusalaste ettevõtmiste ja tänavakunstiga. Kõigis kuues sihtriigis viiakse ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse päeva raames läbi ka perekondadele mõeldud tegevusi.

Teadlikkusest tegutsemiseni

Lisaks teadlikkuse tõstmisele püütakse kampaania raames kodanikele ka selgeks teha, kuidas nad ise saaksid bioloogilise mitmekesisuse vähenemist aeglustada ja vältida. Selle eesmärk on panna inimesed tegutsema, kas siis iseseisvalt või projektide raames, et loodust kaitsta ja selle eest hoolitseda.

Veebisaidi abil on inimestel juba praegu võimalik saada selgeks, kuidas me kõik oleme loodusega seotud. Lisaks elusorganismide ja liikidega tutvumisele saavad Facebooki kasutajad luua ka endast nn biomitmekesistatud foto, millel moodustavad nende pildi erinevate elusorganismide kujutised.

Loodetakse, et kui suurenevad inimeste teadmised sageli iseenesestmõistetavaks peetava loodusliku keskkonna kohta, õpitakse loodust ka paremini hoidma.

Uus Natura 2000 võrgustiku vaatlusprogramm

Euroopa Komisjon on Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) toetusel käivitanud uue IT-vahendi, et teha üldsusele arusaadavamaks kaitsealade võrgustik Natura 2000.

Natura 2000 võrgustik on ELi põhiline bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise vahend. Tegemist on maailma suurima kaitsealade võrgustikuga, kuhu kuulub üle 25 000 piirkonna ja mis hõlmab ELi maismaaterritooriumist 17%. Natura 2000 võrgustiku eesmärk on tagada Euroopa kõige väärtuslikumate liikide ja elupaikade säilimine ning lugematute ökosüsteemi teenuste kaitse.

Geoinfosüsteemi tehnoloogia ehk GIS-tehnoloogia abil on kasutajatel võimalik interaktiivselt vaadelda huvi pakkuvaid kohti ning saada liikide ja elupaikadega seotud teavet, kasutades kõnealuste piirkondade kaarte, fotosid, satelliidifotosid ja nendega seotud dokumente. Selline vahend peaks tõstma üldsuse teadlikkust ning olema abiks ehitusettevõtjatele, maakasutuse planeerijatele, maaomanikele, riigiasutustele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja teaduritele. Lisateabe saamiseks ja vaatlusprogrammi kasutamiseks külastage veebilehte http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Kampaania veebisait ja videoklipp: www.weareallinthistogether.eu


Side Bar