Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/596

Bruxelles, den 21. maj 2010

International dag for biodiversitet: EU-kampagne bringer tusinder i kontakt med naturen

I morgen er det international dag for biodiversitet, og på trods af indsatsen overalt i verden viser undersøgelser, at biodiversiteten – denne mangfoldighed af liv på vores klode – reduceres med overraskende hastighed. En innovativ EU-kampagne, der skal sætte spot på dette budskab, bliver fulgt af tusinder, både inden for og uden for EU. Kampagnens websted er allerede blevet besøgt af mere end en halv million, og mere end 56 000 har støttet den på facebook. Kommissionen markerer den internationale dag for biodiversitet med en række begivenheder i seks fokuslande: Spanien, Holland, Bulgarien, Rumænien, Polen og Italien.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtaler: "Det er godt at se, hvordan kampagnen fanger folks opmærksomhed. Vi må holde dampen oppe og omsætte denne interesse til virkelig handling og politik, så vi kan værne om jordens mangfoldighed af liv".

Kampagnen vækker opmærksomhed

Gennem et interaktivt websted og sociale medier bringer kampagnen alle aldersgrupper i kontakt med naturen. I de første seks uger af kampagnen blev webstedet, der findes på alle EU-sprog, besøgt af mere end 550 000, og antallet af besøgende stiger dagligt. Omtrent 56 000 mennesker fra mere end 120 lande har givet deres støtte til kampagnen på Facebook's sider for biodiversitet.

Kampagnen er bygget op omkring sloganet "biologisk mangfoldighed – vores fælles ansvar". Den skal udbrede kendskabet til problemet med tab af biodiversitet og vise, hvilke konsekvenser dette tab har for vores dagligdag.

Kampagnen har et undervisningsislæt, der skal klarlægge fordelene ved biologisk mangfoldighed og navnlig fremhæve idéen om økosystemydelser og farerne ved at de går tabt. Det stadig tilbagevendende tema er idéen om, at alle naturens elementer er forbundne og afhængige af hinanden.

Det nyeste led i kampagnen er et virkningsfuldt videoklip, der skarpt formulerer budskabet om, at der er et akut behov for handling. Klippet fremhæver, hvordan tabet af et hvilket som helst element i økosystemerne, hvor ubetydeligt det end synes, kan forstyrre hele naturens balance.

Der er særlig fokus på seks lande, hvor handling især menes at være nyttigt. I Spanien, Holland, Bulgarien, Rumænien, Polen og Italien er den således kommet godt fra start med PR-arrangementer og gadekunst. I alle seks lande vil den internationale dag for biodiversitet også blive fejret med aktiviteter for hele familien.

Fra viden til handling

Ud over at gøre borgerne mere opmærksomme på tabet af biodiversitet er kampagnens mål også, at de bliver mere bevidste om, hvad de selv kan gøre for at bremse og forhindre det. Målet er at få folk til at gøre noget – på egen hånd eller sammen i projekter – for at beskytte og tage hånd om naturen.

Webstedet er allerede aktivt i gang med at få folk til at lære om, hvordan vi alle er forbundet med naturen. Endvidere er det på facebook både muligt at lave et "biodiversificeret" billede af sig selv og at blive venner med levende organismer og arter.

Håbet er, at vi ved at blive klogere på naturen vil lære at passe bedre på den, i stedet for, som vi så ofte gør, at tage den for givet.

En ny viewer til Natura 2000

Europa-Kommissionen har med støtte fra Det Europæiske Miljøagentur (EMA) også lanceret et nyt it-værktøj: en viewer, der kan få offentligheden tættere på Natura 2000-nettet af fredede områder, som er flagskibet for EU's naturpolitik.

Natura 2000 er det vigtigste værktøj til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i Den Europæiske Union. Det er det største økologiske net af beskyttede områder i verden og består af over 25 lokaliteter, der dækker 17 % af EU's landarealer. Natura 2000 skal sikre, at Europas mest værdifulde arter og levesteder overlever, og at de talrige økosystemydelser bevares.

Den interaktive viewer bygger på GIS-teknologi (geografisk informationssystem) og giver brugerne mulighed for at finde frem til Natura 2000-områder og hente oplysninger om, hvilke arter og levesteder de rummer. Systemet arbejder med vejkort, fotografier, satellitbilleder og baggrundsdokumenter om de pågældende regioner. Værktøjet skal hjælpe med til at gøre befolkningen bedre bekendt med Natura 2000 og samtidig være et nyttigt værktøj for bygherrer, byplanlæggere, myndigheder, folkelige organisationer og forskere. Flere oplysninger og brug af vieweren: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Kampagnens websted og videoklip: www.weareallinthistogether.eu


Side Bar