Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/596

V Bruselu dne 21. května 2010

Světový den biologické rozmanitosti: tisíce lidí se propojují s přírodou prostřednictvím kampaně EU

Zítra oslavíme Světový den biologické rozmanitosti. Ze studií vyplývá, že biologické rozmanitosti – pestré různorodosti forem života na této planetě – navzdory celosvětovému úsilí dramatickým tempem ubývá. Moderní kampaň EU, která chce na tuto skutečnost upozornit, zapojuje tisíce lidí v celé Evropské unii i za jejími hranicemi. Internetové stránky kampaně byly navštíveny již více než půlmilionkrát a přes 56 000 lidí kampaň podpořilo v síti Facebook. Komise u příležitosti Světového dne biologické rozmanitosti pořádá několik akcí v šesti vybraných zemích: Španělsku, Nizozemsku, Bulharsku, Rumunsku, Polsku a Itálii.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Je dobré vidět, že tato kampaň rozvíjí lidskou fantazii. Tento vývoj musíme udržet a zájem i nadšení přeměnit ve skutečné činy a skutečné politiky, abychom zachovali pestrou různorodost života na Zemi.“

Kampaň si získává pozornost veřejnosti

Prostřednictvím internetových stránek a sociálních médií kampaně se lidé všech věků propojují s přírodou. Během prvních šesti týdnů kampaně si internetové stránky, které jsou k dispozici ve všech jazycích EU, prohlédlo více než 550 000 uživatelů a tento počet každým dnem stoupá. Na stránkách sítě Facebook věnovaných biologické rozmanitosti již vyjádřilo svou podporu přibližně 56 000 lidí z více než 120 zemí.

Cílem kampaně, která vychází ze sloganu „Biologická rozmanitost – všichni jsme na jedné lodi“, je zvýšit informovanost o problému ubývání biologické rozmanitosti a poukázat na důsledky tohoto ubývání v našem každodenním životě.

Kampaň má výchovnou dimenzi, která odhaluje přínosy biologické rozmanitosti a zdůrazňuje zejména myšlenku ekosystémových služeb a nebezpečí, které představuje jejich ubývání. Ústředním tématem je myšlenka propojenosti a vzájemné závislosti.

Posledním prvkem, který má být doplněn, je působivý videoklip, který odhodlaně tlumočí zprávu, že je třeba naléhavě jednat. Cílem klipu je zdůraznit, že ztráta kteréhokoliv článku v životním řetězci, ať už se jeví jakkoliv bezvýznamnou, může narušit celkovou rovnováhu v přírodě.

Kampaň je zaměřena především na země, ve kterých je potřeba jednat pokládána za zvláště užitečnou. Úspěšně byla spuštěna ve Španělsku, Nizozemsku, Bulharsku, Rumunsku, Polsku a Itálii s akcemi pro veřejnost a vystoupením pouličních umělců. V šesti vybraných zemích se v rámci Světového dne biologické rozmanitosti budou rovněž konat akce pro rodiny.

Od informovanosti k činům

Kampaň se nesoustředí jen na zvyšování informovanosti, ale i na zvyšování povědomí občanů o tom, jakou roli mohou sehrát ve zpomalování a prevenci ubývání biologické rozmanitosti. Cílem je lidi přimět, aby sami nebo v rámci projektů něco dělali pro ochranu přírody a péči o ni.

Internetové stránky již veřejnost aktivně zapojují do poznávání toho, jak jsme s přírodou vzájemně propojeni. Nejen že se veřejnost může seznámit s různými druhy žijících organismů, ale zároveň si může v síti Facebook vytvořit svůj biologicky rozmanitý obrázek.

Lze jen doufat, že dozvíme-li se více o světě přírody, který tak často pokládáme za samozřejmý, naučíme se o něj lépe starat.

Nový prohlížeč pro síť Natura 2000

Evropská komise s podporou Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) spustila nový IT nástroj, který má veřejnosti přiblížit síť Natura 2000 – její nejvýznamnější síť chráněných oblastí.

Natura 2000 je klíčovým nástrojem k ochraně biologické rozmanitosti v Evropské unii. Jedná se o nejrozsáhlejší ekologickou síť chráněných oblastí na světě, která sestává z více než 25 000 oblastí a pokrývá 17 % území EU. Natura 2000 má zachránit nejcennější evropské druhy a stanoviště a zachovat množství ekosystémových služeb.

Pomocí interaktivního prohlížeče využívajícího technologie GIS (geografický informační systém) mohou uživatelé vyhledávat oblasti a související informace o druzích a stanovištích, které je zajímají, prostřednictvím map ulic, fotografií, satelitních záběrů a referenčních materiálů o příslušných regionech. Tato pomůcka, určená ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti, představuje užitečný nástroj pro projektanty, osoby zabývající se územním plánováním, vlastníky půdy, vládní orgány, nevládní organizace a výzkumné pracovníky. Další informace včetně možnosti použít prohlížeč získáte na internetových stránkách http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm.

Internetové stránky a videoklip kampaně: www.weareallinthistogether.eu


Side Bar