Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Bryssel den 21 maj 2010

Europeiska kommissionen sammankallar juridisk expertgrupp för att söka avtalsrättsliga lösningar

Europeiska kommissionen, som vill främja gränsöverskridande handel och stärka konsumenternas rättigheter, sammankallade en ny expertgrupp vars uppgift är att föreslå hur avtalsrätten i Europeiska unionen kan förbättras. Gruppen som består av 18 experter på avtalsrätt, advokater och företrädare för konsumenter träffades för första gången idag i Bryssel. Kommissionen kommer under sommaren att lansera ett offentligt samråd om det lämpligaste sättet att förbättra samstämmigheten inom avtalsrätten. En möjlig lösning skulle kunna vara att europeisk avtalsrätt är ett alternativ (eller en ”28:e ordning”). Exempelvis skulle en irländsk detaljhandlare som har att göra med en fransk leverantör och som inte känner till fransk lagstiftning kunna välja europeisk rätt för avtalet. Dessutom skulle en polsk konsument som handlar på Internet kunna trycka på en ”blå knapp” på webbplatsen och välja det europeiska avtalsrättsliga verktyget som skulle garantera en hög nivå av konsumentskydd.

Den 26 april 2010 inrättade kommissionen en expertgrupp för den gemensamma referensramen för europeisk avtalsrätt (Kommissionens beslut 2010/233/EU). Fram till maj 2011 kommer denna grupp att träffas en gång i månaden. Den för samman akademiker från det rättsliga området, personer som dagligen utövar avtalsrätt som advokater och notarier, samt representanter för konsumenter och företag (se bilagan för en fullständig förteckning).

Juridiska forskare som finansierades av EU:s övergripande forskningsprogram (sjätte ramprogrammet), har arbetat i många år med detta komplexa område av privaträtten. Deras arbete resulterade i ett utkast till den gemensamma referensramen. Den nya gruppen kommer att förbereda en användarvänlig text på ett enkelt språk. Deras utkast kommer att följa livscykeln på ett kontrakt från skyldigheter innan avtal har träffats och utformning av ett avtal till rättsmedel vid avtalsbrott och följder vid uppsägning.

Jonathan Faull, generaldirektör för Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet, ledde det första mötet, som fokuserade på konkreta frågor som gällde hur kontraktet skulle definieras, tolkas och utformas. Europaparlamentet och rådet har observatörsstatus vid gruppens möten.

Kommissionen kommer också att utfärda ett policydokument och inleda ett offentligt samråd under sommaren om det bästa sättet att gå till väga vad gäller avtalsrätt i Europa. Samrådet kommer att pågå till slutet av januari 2011 och omfatta gränsöverskridande problem som konsumenter och företag ställs inför och hur de bäst kan lösas.

Bakgrund

Kommissionen arbetar för att ta itu med hinder för den inre marknaden enligt sin Europa 2020-strategi, i synnerhet genom att erbjuda harmoniserade lösningar för konsumentavtal, EU-modeller för avtalsklausuler och genom att göra den europeiska avtalsrätten mer samstämmig. Denna strategi lanserades av ordförande José Manuel Barroso den 3 mars 2010 (IP/10/225).

Expertgruppsmötet hölls efter att det denna månad publicerats två viktiga rapporter om de ekonomiska och sociala utmaningar som EU står inför. Dessa rapporter, En ny strategi för den inre marknaden av professor Mario Monti, tidigare kommissionär för den inre marknaden och konkurrens och Projektet Europa 2030 med f.d. spanske premiärministern Felipe González Márquez som ordförande, presenterar konkreta lösningar på hur EU kan ta itu med alleuropeiska utmaningar som klimatförändringen, den åldrande befolkningen och hur medborgarnas sysselsättning och sociala välfärd ska tryggas.

Den 19 maj 2010 presenterade kommissionen den digitala agendan (IP/10/581) som betonade potentialen hos den europeiska avtalsrätten för att fullborda en ny digital inre marknad för konsumenter och företag.

Mer information

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, vice ordförande och kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar