Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Bruselj, 21. maja 2010

Evropska komisija sklicala skupino pravnih strokovnjakov za iskanje rešitev v zvezi s pogodbenim pravom

Evropska komisija je v prizadevanju za pospešitev čezmejne trgovine in zagotovitev večjih pravic potrošnikom sklicala novo skupino strokovnjakov, ki bo predlagala rešitve za izboljšanje pogodbenega prava v Evropski uniji. Skupina 18 strokovnjakov in odvetnikov s področja pogodbenega prava ter predstavnikov potrošnikov se je danes v Bruslju prvič sestala. Komisija bo poleti začela javno posvetovanje o najprimernejšem načinu za povečanje skladnosti pogodbenega prava. Možna rešitev bi bilo izbirno evropsko pogodbeno pravo (ali „28. sistem“). Na primer, če irski prodajalec na drobno posluje s francoskim dobaviteljem in ne pozna francoskega prava, bi lahko za pogodbo izbral evropsko pogodbeno pravo. Potrošnik s Poljske, ki kupuje prek interneta, bi lahko na spletni strani kliknil „modri gumb“ in s tem izbral instrument evropskega pogodbenega prava, ki bi mu zagotovil visoko raven varstva potrošnika.

Komisija je 26. aprila 2010 ustanovila strokovno skupino za skupni referenčni okvir na področju evropskega pogodbenega prava (Sklep Komisije 2010/233/EU). Do maja 2011 se bo ta skupina sestajala enkrat mesečno. V skupini sodelujejo akademiki s področja prava, pravniki, ki se dnevno aktivno ukvarjajo s pogodbenim pravom, kot so odvetniki in notarji, ter predstavniki potrošnikov in podjetij (popoln seznam je v prilogi).

Pravni teoretiki, ki so prejeli sredstva iz splošnega programa EU za raziskave (6OP), so več let delali na tem kompleksnem področju zasebnega prava. Rezultat njihovega dela je osnutek skupnega referenčnega okvira (Draft Common Frame of Reference). Nova skupina bo pripravila uporabniku prijazno besedilo, ki bo sledilo pripravi pogodbe od predpogodbenih obveznosti in oblikovanja pogodbe, pa do pravnega varstva v primeru kršitve pogodbe in posledic prekinitve.

Generalni direktor Generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost (Justice, Freedom and Security Directorate-General) Jonathan Faull je vodil prvi sestanek, ki se je osredotočal na konkretna vprašanja glede opredelitve, razlage in sklenitve pogodbe. Evropski parlament in Svet na sestankih sodelujeta kot opazovalca.

Komisija bo poleti izdala tudi dokument o pogodbenem pravu v Evropi in začela javno posvetovanje o najboljšem načinu za napredovanje na tem področju. Posvetovanje bo potekalo do konca januarja 2011, zajemalo pa bo čezmejne težave potrošnikov in podjetij ter iskalo rešitve za njihovo odpravo.

Ozadje

Komisija si v okviru svoje strategije Evropa 2020 (Europe 2020) prizadeva za odpravo ozkih grl na enotnem trgu, zlasti z uvedbo usklajenih rešitev za potrošniške pogodbe, standardnih pogodbenih klavzul za območje EU in z napredovanjem v smeri usklajevanja evropskega pogodbenega prava. To strategijo je 3. marca 2010 predlagal predsednik Komisije José Manuel Barroso (IP/10/225).

V tem mesecu sta bili objavljeni pomembni poročili o gospodarskih in socialnih težavah, s katerimi se sooča EU. V poročilu Nova strategija za enotni trg (A New Strategy for the Single Market) profesorja Maria Montija, nekdanjega komisarja za enotni trg in konkurenco, in poročilu Projekt Evropa 2030 (Project Europe 2030), ki ga je pripravila skupina pod vodstvom nekdanjega španskega predsednika vlade Felipeja Gonzáleza Márqueza, so predstavljene konkretne rešitve glede načina, kako naj se EU sooči z vseevropskimi izzivi, kot so podnebne spremembe, staranje prebivalstva ter ohranjanje delovnih mest in socialne varnosti.

Komisija je 19. marca 2010 prestavila digitalno agendo (IP/10/581), ki poudarja potencial evropskega pogodbenega prava za dokončanje digitalnega enotnega trga za potrošnike in podjetja.

Več informacij:

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar