Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

V Bruseli 21. mája 2010

Európska komisia zvolala skupinu právnych expertov s cieľom nájsť riešenia v oblasti zmluvného práva

Európska komisia zvolala vo svojej snahe povzbudiť cezhraničný obchod a zaistiť spotrebiteľom účinné práva novú skupinu expertov, ktorých úlohou je navrhnúť spôsob na zdokonalenie zmluvného práva v Európskej únii. Skupina 18 expertov na zmluvné právo, právnikov a zástupcov spotrebiteľov sa dnes prvýkrát zišla v Bruseli. Komisia začne v lete verejné konzultácie o najvhodnejšom spôsobe zlepšenia koherentnosti zmluvného práva. Možné riešenie by mohlo predstavovať voliteľné európske zmluvné právo (alebo tzv. „28. systém“). Napríklad írsky maloobchodník, ktorý sa jedná s francúzskym dodávateľom a nepozná francúzske právo, by si mohol zvoliť na uzatvorenie zmluvy právo európske. Okrem toho poľský spotrebiteľ kupujúci prostredníctvom internetu by mohol stlačiť "modré tlačidlo" na webovej stránke a zvoliť si nástroj európskeho zmluvného práva, ktorý by zaručoval vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.

26. apríla 2010 Komisia zostavila skupinu expertov pre spoločný referenčný rámec v oblasti európskeho zmluvného práva (nariadenie Komisie 2010/233/EU ) Táto skupina sa bude schádzať raz mesačne do mája 2011. Tvoria ju právni odborníci z akademickej obce a právnici každodenne praktizujúci zmluvné právo, ako sú advokáti a notári a takisto zástupcovia spotrebiteľov a podnikateľov (pozri prílohu s úplným zoznamom).

Právni vedci financovaní vrámci celkového výskumného programu (FP6) pracujú na tejto zložitej oblasti súkromného práva už dlhé roky. Ich práca vyústila v Návrh spoločného referenčného rámca. Nová skupina pripraví používateľsky prístupný, ľahko zrozumiteľný text. Ich návrh bude zahŕňať životný cyklus zmluvy – od predzmluvných povinností a vytvorenia zmluvy po opravné prostriedky za porušenie zmluvy a následky jej ukončenia.

Prvej schôdzi zameranej na konkrétne otázky týkajúce sa vymedzenia zmluvy, jej výkladu a vzniku predsedal Jonathan Faull, generálny riaditeľ GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Európsky parlament a Rada majú na schôdzach skupiny štatút pozorovateľa.

Komisia takisto zverejní politické memorandum a v lete začne verejné konzultácie so zreteľom na najvhodnejší spôsob zdokonalenia zmluvného práva v Európe. Konzultácie budú trvať do konca januára 2011 a budú sa zaoberať cezhraničnými problémami, s ktorými sa stretávajú spotrebitelia a podnikatelia, a otázkou ich najlepšieho vyriešenia.

Kontext

Komisia pracuje na tom, aby sa odstránili prekážky na jednotnom trhu v rámci stratégie Európa 2020, predovšetkým chce ponúknuť harmonizované riešenia spotrebiteľských zmlúv, vzorové zmluvné ustanovenia EÚ a pokročiť pri zaisťovaní koherentnosti európskeho zmluvného práva. Túto stratégiu začal predseda José Manuel Barroso 3. marca 2010 (IP/10/225).

Schôdza expertov sa uskutočňuje potom, ako sa tento mesiac zverejnili dve dôležité správy o ekonomických a sociálnych výzvach, ktorým čelí EÚ. Správa Nová stratégia pre jednotný trh, ktorú napísal profesor Mario Monti, bývalý komisár pre jednotný trh a hospodársku súťaž, a Projekt Európa 2030, ktorému predsedal bývalý španielsky premiér Felipe González Márquez, predstavujú konkrétne riešenia, ako môže EÚ reagovať na celoeurópske výzvy, ako sú zmeny klímy, starnúce obyvateľstvo a udržanie zamestnanosti a sociálnych istôt .

19. mája 2010 predstavila Komisia Digitálnu agendu (IP/10/581), v ktorej sa zdôraznil potenciál európskeho zmluvného práva na dokončenie digitálneho jednotného trhu pre spotrebiteľov a podniky.

Ďalšie informácie

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky a komisárky pre spravodlivosť, základné právo a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar