Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Bruxelles, 21 mai 2010

Comisia Europeană convoacă un grup de experți juridici pentru a căuta soluții în domeniul dreptului contractelor

În încercarea de a încuraja comerțul transfrontalier și de a asigura drepturi solide consumatorilor, Comisia Europeană a convocat un nou grup de experți care să propună modalități de îmbunătățire a dreptului contractelor în Uniunea Europeană. Grupul constituit din 18 experți în dreptul contractelor, juriști și reprezentanți ai consumatorilor s-a reunit pentru prima dată astăzi la Bruxelles. Comisia va lansa o consultare publică cu privire la modalitatea cea mai potrivită de a îmbunătăți coerența dreptului contractelor, în cursul acestei veri. O soluție posibilă ar putea fi reprezentată de un drept european opțional al contractelor (sau „un al 28-lea sistem”). De exemplu, un comerciant cu amănuntul irlandez care face afaceri cu un furnizor francez și care nu este familiarizat cu dreptul francez ar putea să aleagă dreptul european pentru contract. În plus, un consumator polonez care face cumpărături pe internet ar putea să apese un „buton albastru” pe site-ul internet și să aleagă instrumentul dreptului european al contractelor, care ar garanta un nivel înalt de protecție a consumatorilor.

La 26 aprilie 2010, Comisia a înființat un grup de experți privind un cadru comun de referință în domeniul dreptului european al contractelor (Decizia Comisiei 2010/233//UE). Până în mai 2011, acest grup se va întâlni o dată pe lună, reunind cadre universitare din domeniul juridic, persoane care lucrează zilnic cu dreptul contractelor cum ar fi juriștii și notarii, precum și reprezentanți ai consumatorilor și ai întreprinderilor (a se vedea anexa pentru lista completă).

Specialiști în domeniu juridic, care au beneficiat de finanțare prin programul global al UE pentru cercetare (FP6), au lucrat în acest domeniu complex al dreptului privat timp de mulți ani. Rezultatul activității lor a fost un Proiect de cadru comun de referință. Noul grup va pregăti un text adaptat nevoilor utilizatorilor, într-un limbaj simplu. Proiectul lor va urmări ciclul de viață al unui contract – de la obligațiile precontractuale și formarea unui contract la căile de atac în cazul încălcării unui contract și consecințele terminării acestuia.

Jonathan Faull, director general al Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate, a prezidat prima reuniune, care s-a axat pe întrebări concrete privind definiția contractului, interpretarea și formarea sa. Parlamentul European și Consiliul au statut de observatori la reuniunile grupului.

Comisia va elabora, de asemenea, un document strategic și va lansa o consultare publică în cursul verii cu privire la cea mai bună cale de urmat în domeniul dreptului contractelor în Europa. Consultarea se va desfășura până la sfârșitul lunii ianuarie 2011 și se va referi la problemele transfrontaliere cu care se confruntă consumatorii și întreprinderile și la cele mai bune modalități de soluționare a acestora.

Istoricul dosarului

Comisia depune eforturi pentru eliminarea blocajelor de pe piața unică în cadrul Strategiei Europa 2020, în special prin punerea la dispoziție a unor soluții armonizate pentru contractele consumatorilor, a unui model de clauze contractuale al UE și prin realizarea de progrese în ceea ce privește coerența dreptului european al contractelor. Această strategie a fost lansată de președintele José Manuel Barroso la 3 martie 2010 (IP/10/225).

Întâlnirea grupului de experți urmează publicării în această lună a două rapoarte importante privind provocările economice și sociale cu care se confruntă UE. Aceste rapoarte, O nouă strategie pentru piața unică, al profesorului Mario Monti, fost comisar pentru piața unică și concurență, și Proiectul Europa 2030, prezidat de fostul prim-ministru spaniol Felipe González Márquez, prezintă soluții concrete cu privire la modul în care UE poate înfrunta provocările paneuropene cum ar fi schimbările climatice, îmbătrânirea populației și asigurarea locurilor de muncă și a bunăstării sociale pentru cetățeni.

La 19 mai 2010, Comisia a prezentat o agendă digitală (IP/10/581), care a subliniat potențialul dreptului european al contractelor pentru realizarea unui piețe digitale unice pentru consumatori și întreprinderi.

Pentru informații suplimentare

Newsroom Justiție și afaceri interne:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina de întâmpinare a dnei Viviane Reding, vicepreședinte și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar