Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Bruksela, dnia 21 maja 2010 r.

Komisja Europejska powołuje grupę ekspertów w celu poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie prawa zobowiązań

Chcąc pobudzić handel transgraniczny i zapewnić konsumentom pełnię praw, Komisja Europejska powołała nową grupę ekspertów, której zadaniem jest znalezienie sposobów poprawienia prawa zobowiązań w Unii Europejskiej. Grupa 18 specjalistów z dziedziny prawa zobowiązań, prawników i przedstawicieli konsumentów spotkała się dziś po raz pierwszy w Brukseli. Latem Komisja planuje otworzyć konsultacje społeczne, aby zgromadzić propozycje najlepszych sposobów na poprawę spójności prawa zobowiązań. Jednym z możliwych rozwiązań może być utworzenie fakultatywnego europejskiego prawa umów (lub „28. systemu”). Na przykład irlandzki detalista współpracujący z francuskim dostawcą, który nie zna przepisów prawa francuskiego, mógłby zdecydować się na zastosowanie w odniesieniu do łączącej ich umowy przepisów prawa europejskiego. Na tej samej zasadzie polski konsument, dokonując zakupów w Internecie, mógłby uruchamiać na stronach internetowych „niebieski przycisk", przez co stosowałby do transakcji europejski instrument prawa umów, gwarantujący wysoki poziom ochrony.

Dnia 26 kwietnia 2010 r. Komisja powołała grupę ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań (decyzja Komisji 2010/233/UE). W okresie do maja 2011 r. grupa będzie spotykać się raz w miesiącu. Grupa skupia prawników ze środowisk akademickich, osoby zajmujące się wykonywaniem prawa zobowiązań na co dzień, takie jak prawnicy i notariusze, jak również przedstawicieli organizacji konsumenckich i świata biznesu (pełna lista w załączniku).

Prace w tej skomplikowanej dziedzinie prawa prywatnego prowadzą od wielu lat stypendyści w dziedzinie prawa, których stypendia finansowane są z unijnego ogólnego programu badań naukowych (6. program ramowy). W wyniku tych prac powstał projekt wspólnych ram odniesienia. Zadaniem powołanej grupy będzie przygotowanie przystępnego i napisanego prostym językiem dokumentu. Prześledzony zostanie w nim cały okres ważności umowy – od obowiązków przedumownych i sporządzenia umowy po środki zaradcze w przypadku niedotrzymania jej warunków oraz następstwa jej rozwiązania.

Jonathan Faull, dyrektor generalny DG ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa, przewodniczył pierwszemu spotkaniu, w trakcie którego skoncentrowano się na konkretnych kwestiach dotyczących definicji umowy, interpretacji jej warunków i jej sporządzania. Parlament Europejski i Rada uczestniczą w spotkaniach grupy w charakterze obserwatora.

Komisja wyda także latem dokument programowy i otworzy publiczne konsultacje w celu znalezienia sposobów na ulepszenie prawa zobowiązań w Europie. Konsultacje potrwają do końca stycznia 2011 r. i obejmą problemy transgraniczne, jakie napotykają konsumenci i przedsiębiorstwa oraz sposoby ich skutecznego rozwiązywania.

Kontekst

Komisja dąży do zlikwidowania utrudnień na jednolitym rynku, m.in. w ramach strategii „Europa 2020”, w której przedstawiono ujednolicone rozwiązania w zakresie umów konsumenckich, europejskie wzorcowe klauzule umowne oraz działania na rzecz harmonizacji europejskiego prawa zobowiązań. Realizację strategii zainicjował przewodniczący José Manuel Barroso dnia 3 marca 2010 r. (IP/10/225).

Posiedzenie grupy ekspertów odbędzie się po zaplanowanej na maj publikacji dwóch ważnych sprawozdań poświęconych gospodarczym i społecznym wyzwaniom, jakie stoją przed Unią Europejską. Sprawozdania te – Nowa Strategia na rzecz Jednolitego Rynku, opracowana przez profesora Mario Montiego, byłego komisarza ds. jednolitego rynku i konkurencji oraz Projekt Europa 2030, przygotowany przez byłego premiera Hiszpanii, Felipe Gonzáleza Márqueza – zawierają konkretne propozycje, w jaki sposób UE może poradzić sobie z wyzwaniami o charakterze pan-europejskim, takimi jak zmiany klimatu, starzenie się społeczeństwa oraz zatrudnienie i opieka społeczna.

Dnia 19 maja 2010 r. Komisja przedstawiła agendę cyfrową (IP/10/581), w której podkreślono rolę europejskiego prawa zobowiązań w tworzeniu rzeczywistego jednolitego rynku cyfrowego dla konsumentów i przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje:

Portal informacyjny w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar