Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Brussel, 21 mei 2010

Europese Commissie roept groep van rechtsdeskundigen bijeen, om naar oplossingen in verband met het contractenrecht te zoeken

Om de grensoverschrijdende handel te bevorderen en de consumentenrechten te versterken, heeft de Europese Commissie een nieuwe deskundigengroep bijeengeroepen om na te gaan hoe het contractenrecht in de Europese Unie kan worden verbeterd. De groep, die uit 18 deskundigen op het gebied van contractenrecht, advocaten en consumentenvertegenwoordigers bestaat, is vandaag voor het eerst bijeengekomen in Brussel. Deze zomer zal de Commissie een publieke raadpleging starten over de vraag hoe de samenhang van het contractenrecht het best kan worden verbeterd. Een mogelijke oplossing is een facultatief Europees contractenrecht (of "28e" stelsel). Een Ierse handelaar die met een Franse leverancier zaken doet en het Franse recht niet kent, zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen dat dit Europees contractenrecht op het contract van toepassing is. Of een Poolse consument die via het internet koopt, zou op de website een "blauwe knop" kunnen aanklikken om te kiezen voor dit Europees contractenrecht, dat hem een hoge mate van consumentenbescherming biedt.

Op 26 april 2010 heeft de Commissie een deskundigengroep voor het gemeenschappelijke referentiekader op het gebied van het Europees contractenrecht opgericht (Besluit 2010/233/EU van de Commissie). Tot mei 2011 zal deze groep maandelijks bijeenkomen. Hij bestaat uit rechtsdeskundigen, personen die dagelijks contractenrecht toepassen, zoals advocaten en notarissen, en vertegenwoordigers van consumenten en ondernemingen (zie de bijlage voor de volledige lijst).

Met financiering uit het globale onderzoeksprogramma van de EU (KP6) hebben academici gedurende vele jaren onderzoek gewijd aan dit complexe onderdeel van het privaatrecht. Het resultaat van hun werk is het ontwerp-gemeenschappelijk referentiekader. De nieuwe groep zal een gebruiksvriendelijke tekst in eenvoudige taal voorbereiden. Hun ontwerp zal het stramien van de contractuele fasen volgen, gaande van de precontractuele fase en de sluiting van het contract tot de sancties op contractbreuk en de gevolgen van de beëindiging van het contract.

Jonathan Faull, directeur‑generaal van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid, heeft de eerste bijeenkomst voorgezeten, waarop concrete punten aan bod kwamen als de definitie van het contract, de interpretatie en de sluiting. Het Europees Parlement en de Raad kunnen de bijeenkomsten van de groep als waarnemer bijwonen.

De Commissie zal ook een beleidsdocument opstellen en in de zomer een publieke raadpleging starten over de vraag welke weg het contractenrecht in Europa moet inslaan. De raadpleging zal lopen tot eind januari 2011 en zal gaan over de grensoverschrijdende problemen waarmee consumenten en ondernemingen te maken hebben en de beste manier om die aan te pakken.

Achtergrond

In het kader van haar strategie Europa 2020 werkt de Commissie aan het wegwerken van belemmeringen voor de eengemaakte markt, bijvoorbeeld door geharmoniseerde oplossingen voor consumentencontracten en EU-modelclausules voor contracten aan te reiken en door de samenhang van het Europees contractenrecht te verbeteren. Op 3 maart 2010 heeft voorzitter José Manuel Barroso het startsein voor die strategie gegeven (IP/10/225).

De bijeenkomst van de deskundigengroep volgt op de bekendmaking deze maand van twee belangrijke verslagen over de economische en sociale uitdagingen waarvoor de EU staat. In deze verslagen, Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt door professor Mario Monti, voormalig commissaris voor de Interne Markt en Mededinging, en Project Europa 2030, opgesteld onder leiding van de voormalige Spaanse premier Felipe González Márquez, worden concrete oplossingen voorgesteld voor de wijze waarop de EU pan‑Europese uitdagingen als de klimaatverandering, de vergrijzing van de bevolking en het veilig stellen van de werkgelegenheid en het sociaal welzijn van de burgers kan aanpakken.

Op 19 mei 2010 heeft de Commissie een Digitale Agenda voorgesteld (IP/10/581), waarin wordt beklemtoond hoeveel potentieel een Europees contractenrecht heeft voor de voltooiing van een digitale interne markt voor consumenten en ondernemingen.

Voor meer informatie

Newsroom Justitie en binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar