Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Briselē, 2010. gada 21. maijā

Eiropas Komisija sasauc juridisko ekspertu grupu, lai rastu risinājumus līgumtiesību jautājumos

Eiropas Komisija, mēģinot palielināt pārrobežu tirdzniecību un nodrošināt stabilas patērētāju tiesības, sasauca jaunu ekspertu grupu, lai ierosinātu veidus, kā uzlabot līgumtiesības Eiropas Savienībā. Grupa, ko veidoja 18 eksperti līgumtiesību jomā, juristi un patērētāju pārstāvji, šodien pirmo reizi tikās Briselē. Komisija uzsāks sabiedrisko apspriešanos par vispiemērotāko veidu, kā šovasar uzlabot saskaņotību līgumtiesību jomā. Iespējamais risinājums varētu būt fakultatīvās Eiropas līgumtiesības (vai „28. sistēma"). Piemēram, īru mazumtirgotājs, kas sadarbojas ar franču piegādātāju un nepārzina Francijas likumus, varētu izvēlēties noslēgt līgumu saskaņā ar Eiropas likumiem. Tāpat poļu patērētājs, kas iepērkas internetā, varētu piespiest „zilo pogu" tīmekļa vietnē un izvēlēties Eiropas līgumtiesību instrumentu, kas garantētu patērētāju aizsardzības augstu līmeni.

Komisija 2010. gada 26. aprīlī izveidoja vienotā Eiropas līgumtiesību modeļa ekspertu grupu (Komisijas Lēmums 2010/233/ES). Līdz 2011. gada maijam minētā grupa tiksies reizi mēnesī. Sanāksmes apmeklēs akadēmisko aprindu pārstāvji un cilvēki, kas ikdienā saskaras ar līgumtiesībām, piemēram, juristi un notāri, kā arī patērētāju un uzņēmējdarbības pārstāvji (pilnu sarakstu skatīt pielikumā).

Tiesību speciālisti, kuri saņēma finansējumu no ES pētniecības pamatprogrammas (FP6), jau daudzus gadus strādā šajā sarežģītajā privāttiesību jomā. Viņu darba rezultāts ir Vienotā modeļa projekts. Jaunā grupa sagatavos lietotājam draudzīgu tekstu vienkāršā valodā. Viņu projektā tiks iekļauti visi līguma darbības posmi, sākot no pirmslīguma pienākumiem un līguma veidošanas, beidzot ar tiesiskās aizsardzības līdzekļiem līguma pārkāpšanas gadījumā un līguma izbeigšanas sekām.

Tieslietu, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors, Jonathan Faull, vadīja pirmo sanāksmi, kurā galveno uzmanību pievērsa konkrētiem jautājumiem par līguma definīciju, tā interpretēšanu un veidošanu. Eiropas Parlamentam un Padomei grupas sanāksmēs ir novērotāja statuss.

Komisija šovasar arī izdos politikas dokumentu un uzsāks sabiedrisko apspriešanos, lai noskaidrotu vislabāko turpmāko virzību līgumtiesību jomā Eiropā. Apspriešanās notiks līdz 2011. gada janvāra beigām, un tajā tiks ietvertas pārrobežu problēmas, ar kurām saskaras patērētāji un uzņēmēji, kā arī tiks meklēti problēmu risinājumi.

Pamatinformācija

Komisija strādā, lai novērstu vienotā tirgus šķēršļus saskaņā ar tās stratēģiju Eiropa 2020, jo īpaši, piedāvājot saskaņotus patērētāju līgumu risinājumus, ES parauga līgumu klauzulas un virzoties uz saskaņotību Eiropas līgumtiesību jomā. Minēto stratēģiju priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu uzsāka 2010. gada 3. martā (IP/10/225).

Ekspertu grupas sanāksme notiek pēc šomēnes publicētiem diviem svarīgiem ziņojumiem par ekonomikas un sociālajām problēmām, ar kurām saskaras ES. Minētajos ziņojumos, proti, Jauna vienotā tirgus stratēģija, kuras autors ir bijušais vienotā tirgus un konkurences komisārs Mario Monti, un Projekts Eiropa 2030, kuru vada bijušais Spānijas ministru prezidents Felipe González Márquez, ietverti konkrēti risinājumi tam, kā ES var cīnīties ar Eiropas problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām un novecojošu sabiedrību, un stiprināt pilsoņu nodarbinātības iespējas un sociālo labklājību.

Komisija 2010. gada 19. maijā iesniedza Digitālo programmu (IP/10/581), kurā uzsvērts Eiropas līgumtiesību potenciāls, lai pilnveidotu digitālo vienoto tirgu patērētājiem un uzņēmumiem.

Sīkāka informācija

Tieslietu un iekšlietu jomas ziņas:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Viviānas Redingas, ES Komisāres tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces, mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar