Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Briuselis, 2010 m. gegužės 21 d.

Europos Komisija kviečia teisės ekspertų grupę spręsti su sutarčių teise susijusių klausimų

Europos Komisija, siekdama skatinti tarpvalstybinę prekybą ir labiau užtikrinti vartotojų teises, sukvietė naują ekspertų grupę, kuri pasiūlytų, kaip pagerinti sutarčių teisę Europos Sąjungoje. Šiandien Briuselyje pirmą kartą susitiko 18 sutarčių teisės ekspertų, teisininkų ir vartotojų atstovų grupė. Vasarą Komisija pradės viešąsias konsultacijas dėl tinkamiausio būdo sutarčių teisės nuoseklumui didinti. Galima išeitis galėtų būti neprivaloma Europos sutarčių teisė (arba „28-oji sistema“). Pavyzdžiui, Airijos mažmenininkas, turintis reikalų su Prancūzijos tiekėju ir neišmanantis Prancūzijos teisės, sudarydamas sutartį galėtų pasirinkti Europos teisę. Be to, Lenkijos vartotojas, pirkdamas internetu, galėtų svetainėje paspausti mėlynąjį mygtuką ir pasirinkti Europos sutarčių teisės priemonę, kuria būtų užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos lygis.

2010 m. balandžio 26 d. Komisija įkūrė Europos sutarčių teisės bendros principų sistemos ekspertų grupę (Komisijos sprendimas 2010/233/ES). Iki 2011 m. gegužės ši grupė posėdžiaus kartą per mėnesį. Ją sudaro aukštųjų mokyklų teisės dėstytojai, kasdien sutarčių teisės srityje dirbantys asmenys (kaip antai teisininkai ir notarai) ir vartotojų bei įmonių atstovai (visas sąrašas pateiktas priede).

Šioje sudėtingoje privačios teisės srityje daugelį metų dirbę teisės mokslininkai, kurių darbas buvo finansuojamas pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų programą (6BP), parengė Bendros principų sistemos projektą. Naujoji grupė parengs vartotojui lengvai suprantamą ir aiškia kalba parašytą tekstą. Jų projektas apims visą sutarties egzistavimo laikotarpį – nuo prievolių prieš sudarant sutartį ir sutarties sudarymo iki sutarties pažeidimo atveju taikomų priemonių ir sutarties nutraukimo pasekmių.

Pirmam posėdžiui, kuriame daugiausia dėmesio skirta konkretiems klausimams, susijusiems su sutarties apibrėžtimi, jos aiškinimu ir sudarymu, pirmininkavo Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato generalinis direktorius Jonathanas Faullas. Europos Parlamentas ir Taryba grupės posėdžiuose dalyvauja kaip stebėtojai.

Komisija taip pat pateiks politikos dokumentą ir vasarą pradės viešąsias konsultacijas dėl geriausio būdo, kaip spręsti sutarčių teisės Europoje klausimus. Konsultacijos vyks iki 2011 m. sausio pabaigos, jose bus svarstomos tarpvalstybinės vartotojų ir įmonių patiriamos problemos ir geriausi jų sprendimo būdai.

Pagrindiniai faktai

Komisija siekia pašalinti bendrosios rinkos kliūtis vykdydama savo strategiją „Europa 2020“, visų pirma siūlant suderintus vartotojų sutarčių sprendimus, pavyzdines ES sutarčių sąlygas ir didinant Europos sutarčių teisės nuoseklumą. Šią strategiją Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso priėmė 2010 m. kovo 3 d. (IP/10/225).

Ekspertų grupės posėdis rengiamas šį mėnesį paskelbus dvi svarbias ataskaitas dėl ES kilusių ekonominių ir socialinių problemų. Šiose ataskaitose (buvusio už bendrąją rinką ir konkurenciją atsakingo Komisijos nario profesoriaus Mario Monti parengtos strategijos „Nauja bendrosios rinkos strategija“ ir projekto „Europa 2030“, kuriam vadovavo buvęs Ispanijos ministras pirmininkas Felipe Gonzálezas Márquezas) pateikti konkretūs sprendimai, kaip ES gali įveikti visai Europai aktualias problemas, kaip antai klimato kaitos, senėjančios visuomenės ir piliečių užimtumo bei socialinės gerovės užtikrinimo.

2010 m. gegužės 19 d. Komisija pristatė Skaitmeninę darbotvarkę (IP/10/581), kurioje pabrėžiama galimybė Europos sutarčių teise baigti kurti skaitmeninę bendrąją rinką vartotojams ir įmonėms.

Daugiau informacijos

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų tarnyba:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės pradžios tinklalapis:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar