Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Bryssel 21. toukokuuta 2010

Euroopan komissio asettaa sopimusoikeutta käsittelevän asiantuntijaryhmän

Euroopan komissio pyrkii vauhdittamaan valtioiden rajat ylittävää kauppaa ja turvaamaan kuluttajille vahvat oikeudet. Se kutsui tämän vuoksi koolle uuden asiantuntijaryhmän, joka tehtävänä on ehdottaa parannuksia sopimusoikeusasioihin Euroopan unionissa. Tämä 18 hengen ryhmä, joka muodostuu sopimusoikeuden asiantuntijoista, juristeista ja kuluttajien edustajista, kokoontui tänään ensimmäistä kertaa Brysselissä. Komissio käynnistää kesällä julkisen kuulemisen parhaasta tavasta yhdenmukaistaa sopimusoikeutta. Mahdollinen ratkaisu voisi olla vapaaehtoisen eurooppalaisen sopimusoikeuden käyttöönotto (27 jäsenvaltion oman järjestelmän rinnalle otettava ”28. järjestelmä”). Näin esimerkiksi irlantilainen kauppias, jolle ranskalainen yritys toimittaa tavaraa, mutta joka ei tunne Ranskan lainsäädäntöä, voisi valita sopimukseensa sovellettavaksi eurooppalaisen oikeuden. Samoin puolalainen kuluttaja voisi internetissä ostoksia tehdessään napsauttaa verkkosivulla ”sinistä painiketta” ja valita näin säännöstökseen eurooppalaisen järjestelmän, joka takaa hyvän kuluttajansuojan.

Komissio perusti 26. huhtikuuta 2010 asiantuntijaryhmän, joka käsittelee yhteistä viitekehystä eurooppalaisen sopimusoikeuden alalla (komission päätös 2010/233/EU). Ryhmä kokoontuu joka kuukausi toukokuuhun 2011 asti. Siihen kuuluu juridiikan tutkijoita, käytännön sopimusoikeuden alalla työskenteleviä henkilöitä kuten lakimiehiä ja notaareja sekä kuluttajien ja yritysten edustajia (täydellinen luettelo liitteessä).

EU:n yleisestä tutkimusohjelmasta (kuudes puiteohjelma) rahoitusta saavat tutkijat ovat työskennelleet tämän hyvin monimutkaisen yksityisoikeudellisen alueen parissa jo vuosia. Työn tuloksena syntyi yhteisen viitekehyksen luonnos. Uuden asiantuntijaryhmän tehtävänä on laatia käyttäjäystävällinen ja selkokielinen teksti. Luonnoksessa seurataan sopimuksen eri vaiheita sen tekoa edeltävistä velvollisuuksista ja varsinaisesta laatimisesta aina sopimusoikeudellisiin oikeussuojakeinoihin ja sopimuksen päättämisen seuraamuksiin.

Oikeus- vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston pääjohtaja Jonathan Faull toimi ryhmän ensimmäisen kokouksen puheenjohtajana. Kokouksessa keskityttiin konkreettisiin kysymyksiin sopimuksen määrittelystä, tulkinnasta ja muodostumisesta. Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat tarkkailijoina ryhmän kokouksissa.

Komissio antaa asiasta myös toimintapoliittisen asiakirjan ja aloittaa kesällä julkisen kuulemisen sopimusoikeudellisten asioiden parhaasta etenemismallista Euroopassa. Kuuleminen jatkuu tammikuun 2011 loppuun. Siinä käsitellään ongelmia, joita kuluttajat ja yritykset kohtaavat rajat ylittävissä asioissa, ja niiden parhaita ratkaisukeinoja.

Tausta

Komissio pyrkii poistamaan Eurooppa 2020 -strategiallaan yhteismarkkinoinden pullonkauloja erityisesti esittämällä yhdenmukaisia malleja kuluttajasopimuksia varten ja EU:n mallisopimuslausekkeita sekä yhtenäistämällä eurooppalaista sopimusoikeutta. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso käynnisti strategian 3. maaliskuuta 2010 (IP/10/225).

Tässä kuussa on jo ennen asiantuntijaryhmän kokoontumista julkaistu kaksi tärkeää raporttia EU:n taloudellisista ja yhteiskunnallisista haasteista. Entisen yhteismarkkina-asioista ja kilpailusta vastaavan komissaarin Mario Montin laatimassa uudessa yhteismarkkinastrategiassa ja Espanjan entisen pääministerin Felipe González Márquezin johtaman mietintäryhmän Eurooppa 2030 -hankkeessa esitetään EU:lle konkreettisia ratkaisuja koko Euroopan laajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen ja kansalaisten työllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin turvaamiseen.

Komissio esitteli 19. toukokuuta 2010 digitaalistrategian (IP/10/581), jossa tuotiin esiin potentiaali, joka eurooppalaisella sopimusoikeudella voisi olla kuluttajia ja yrityksiä palvelevien digitaalisten yhteismarkkinoiden luomiselle.

Lisätietoja:

Uutisia oikeus- ja sisäasioista:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Komission varapuheenjohtajan ja oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar