Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Bruxelles, den 21. maj 2010

Europa-Kommissionen indkalder ekspertgruppe til at forbedre aftaleretten

Europa-Kommissionen har i et forsøg på at fremme handelen på tværs af grænserne og sikre forbrugerne solide rettigheder oprettet en ny ekspertgruppe, der skal fremsætte forslag til, hvordan aftaleretten i Den Europæiske Union kan forbedres. De 18 medlemmer af gruppen er eksperter i aftaleret, advokater og forbrugerrepræsentanter, og de mødtes i dag for første gang i Bruxelles. Kommissionen indleder til sommer en offentlig høring om, hvordan der mest hensigtsmæssigt skabes bedre kohærens i aftaleret. Et muligt svar kunne være en frivillig europæisk aftalelov (eller et "28. system"). Eksempelvis kunne en irsk detailhandlende, der handler med en fransk leverandør, og som ikke kender noget til fransk lovgivning, vælge at lade en europæisk lov være gældende for aftalen. Tilsvarende kunne en polsk forbruger, der køber ind over internettet, trykke på en "blå knap" på websiden og vælge den europæiske aftaleret, som ville sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Den 26. april 2010 oprettede Kommissionen en ekspertgruppe for en fælles referenceramme vedrørende europæisk aftaleret (Kommissionens afgørelse 2010/233/EU). Gruppen skal holde møde en gang om måneden indtil maj 2011 og består af juraeksperter, advokater og notarer, der dagligt beskæftiger sig med aftaleret, og repræsentanter for forbrugerorganisationer og erhvervsliv (hele listen er vedlagt).

En række retsvidenskabelige eksperter, som er blevet finansieret gennem EU's almindelige forskningsprogram (FP6), har i mange år arbejdet med det komplekse emne, som aftaleret er. Deres arbejde er udmundet i et udkast til en fælles referenceramme. Den nye gruppe skal udarbejde en brugervenlig tekst i et letforståeligt sprog. Dette udkast skal følge en aftales livscyklus – fra forpligtelserne før aftalens indgåelse over aftalens udformning til retsmidler i tilfælde af en aftales misligholdelse og følgerne af at ophæve en aftale.

Jonathan Faull, der er generaldirektør for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed, ledede det første møde, hvor der især blev stillet konkrete spørgsmål om definitionen, fortolkningen og udformningen af aftaler. Europa-Parlamentet og Rådet har observatørstatus på gruppens møder.

I løbet af sommeren udsender Kommissionen et debatoplæg, og der åbnes for en offentlig høring om den bedste tilgang til aftaleret i Europa. Høringen skal løbe indtil slutningen af januar 2011 og omhandle de problemer, forbrugere og forretningsdrivende støder på i forbindelse med handel på tværs af grænserne, og hvordan disse problemer kan løses.

Kommissionen arbejder i overensstemmelse med sin Europa 2020-strategi på at fjerne flaskehalsene i det indre marked, især ved at harmonisere forbrugerretten, udarbejde EU-modeller for aftalebestemmelser og komme et skridt videre med kohærensen i europæisk aftaleret. Europa-2020-strategien blev fremlagt den 3. marts 2010 af Kommissionens formand José Manuel Barroso (IP/10/225).

Baggrund

Ekspertgruppens møde fandt sted, efter at der i denne måned er offentliggjort to vigtige rapporter om EU's økonomiske og sociale udfordringer. Den ene rapport vedrører en ny strategi for det indre marked (A New Strategy for the Single Market) og er skrevet af professor Mario Monti, tidligere EU-kommissær for det indre marked og konkurrence, og den anden rapport omhandler et projekt vedrørende EU i 2030 (Project Europe 2030), der ledes af den forhenværende spanske premierminister Felipe González Márquez. Der gives i de to rapporter konkrete forslag til, hvordan EU kan takle de udfordringer, som alle EU-lande står over for, nemlig klimaændringer, aldrende befolkninger og sikring af borgernes beskæftigelse og sociale velfærd.

Den 19. maj 2010 forelagde Kommissionen en digital dagsorden (IP/10/581), hvori det understreges, at europæisk aftaleret kunne få stor betydning for gennemførelsen af et digitalt indre marked for forbrugere og erhvervsliv.

Yderligere oplysninger

Nyheder om retlige og indre anliggender:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmesiden for Viviane Reding, næstformand for Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar