Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

V Bruselu, dne 21. května 2010

Evropská komise svolává skupinu odborníků k řešení problematiky smluvního práva

S cílem podpořit přeshraniční obchod a zajistit účinná práva pro spotřebitele svolala Evropská komise novou expertní skupinu, která má navrhnout, jak zdokonalit smluvní právo v Evropské unii. Skupina 18 odborníků na smluvní právo, právníků a zástupců spotřebitelů se dnes poprvé sešla v Bruselu. Komise v létě zahájí veřejnou konzultaci o nejvhodnějších způsobech, jak zdokonalit soudržnost smluvního práva. Možným řešením by mohlo být volitelné evropské smluvní právo (neboli „28. systém“). Například irský maloobchodník neznalý francouzského práva, který jedná s francouzským dodavatelem, by si mohl zvolit toto evropské právo, aby se jím řídila smlouva. Kromě toho polský zákazník nakupující přes internet by mohl stisknout „modré tlačítko“ na internetové stránce a zvolit si nástroj evropského smluvního práva, který by mu zajistil vyšší úroveň ochrany spotřebitele.

Dne 26. dubna 2010 zřídila Komise skupinu odborníků pro společný referenční rámec v oblasti evropského smluvního práva (rozhodnutí Komise 2010/233/EU). Až do května 2011 se skupina bude scházet jednou měsíčně. Tvoří ji právní odborníci z akademického prostředí, právníci denně praktikující smluvní právo, tj. advokáti, notáři, jakož i spotřebitelé a představitelé podnikatelských kruhů (pro úplný seznam viz příloha).

Právní vědci podporovaní v rámci celkového výzkumného programu EU (RP6) se zabývají touto komplexní oblastí soukromého práva po mnoho let. Jejich práce vyústila v Návrh společného referenčního rámce. Nová skupina vytvoří uživatelsky přístupný snadno pochopitelný text. V jejich návrhu bude zachycen celý životní cyklus smlouvy – od předsmluvních povinností a vzniku smlouvy po odpovědnost za porušení smlouvy a důsledky jejího ukončení.

Generální ředitel GŘ pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost předsedal první schůzi, která se zaměřila na konkrétní otázky týkající se definice smlouvy, jejího výkladu a vzniku. Evropský parlament a Rada mají na schůzích skupiny postavení pozorovatele.

Komise zveřejní politické memorandum a v létě zahájí veřejnou konzultaci o nejvhodnějších způsobech zdokonalení smluvního práva v Evropě. Konzultace potrvá do konce ledna 2011 a bude se zabývat přeshraničními problémy, kterým čelí spotřebitelé a podnikatelské kruhy, a jejich nejvhodnějšími řešeními.

Souvislosti

Komise se v rámci své strategie Evropa 2020 zabývá řešením nedokonalostí jednotného trhu. Zejména hodlá nabídnout harmonizovaná řešení v oblasti spotřebitelských smluv, vzorové smluvní ustanovení práva EU a pokročit při zajišťování soudržnosti evropského smluvního práva. Strategii zahájil předseda José Manuel Barroso dne 3. března 2010 (IP/10/225).

Ke schůzi odborníků dochází poté, co byly tento měsíc zveřejněny dva důležité dokumenty o hospodářských a sociálních výzvách, kterým EU čelí. Zpráva Nová strategie pro jednotný trh, kterou vytvořil profesor Mario Monti, bývalý komisař pro jednotný trh a hospodářskou soutěž, a projekt Evropa 2030, kterému předsedal bývalý španělský premiér Felipe González Márquez, představují konkrétní řešení, jak EU může reagovat na celoevropské výzvy, jako je změna klimatu, stárnoucí populace a udržení zaměstnanosti a sociálního státu.

Dne 19. května 2010 představila Komise Digitální agendu (IP/10/581), která zdůrazňuje potenciál evropského smluvního práva pro dokončení jednotného digitálního trhu pro spotřebitele a podnikatele.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domácí stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně a členky Komise odpovědné za spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar