Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Брюксел, 21 май 2010 г.

Европейската комисия събира експертна група от юристи за търсене на решения, свързани с договорното право

Като се стреми да насърчи трансграничната търговия и да гарантира солидни права за потребителите, Европейската комисия събра нова експертна група, която да предложи начини за подобряване на договорното право в Европейския съюз. Групата, която се състои от 18 специалисти по договорно право, юристи и представител на потребителите се събра за първи път днес в Брюксел. През лятото Комисията ще започне обществено допитване относно най-уместния начин за подобряване на съгласуваността в рамките на договорното право. Създаването на незадължително европейско договорно право (или „28-ма система“) може да бъде едно възможно решение. Един ирландски търговец на дребно, търгуващ с френски доставчик и който не познава френското право, може да предпочете например европейското право за договора. Освен това един полски потребител, който пазарува по интернет, би могъл да натисне „син бутон“ на уебсайта и да избере инструмента на европейското договорно право, който би му гарантирал висока степен на закрила.

На 26 април 2010 г. Комисията създаде експертна група за обща референтна рамка в областта на европейското договорно право (Решение 2010/233/ЕС на Комисията). До май 2011 г. групата ще се събира веднъж в месеца. Тя се състои от теоретици на правото, професионалисти, които работят в областта на договорното право ежедневно като юристи и нотариуси, както и представители на потребителите и на бизнес средите (вж. в приложението пълния списък).

Учени в областта на правото, чиято дейност бе финансирана по общата програма на ЕС за научни изследвания (шеста рамкова програма), работиха по тази сложна област от частното право в продължение на много години. Резултатът от работата им е Проект на обща референтна рамка. Новата група ще подготви лесен за разбиране текст, формулиран на прост език. Техният проект ще следва жизнения цикъл на договора — от преддоговорните задължения и изготвянето на договора до средствата за правна защита при нарушаване на договора и последствията от прекратяването му.

Jonathan Faull, който е генерален директор на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“, председателства първото събрание, което бе насочено към конкретни въпроси относно определението на договора, неговото тълкуване и сключване. Европейският парламент и Съветът присъстват като наблюдатели на събранията на групата.

Комисията ще изготви също така политически документ и през лятото ще започне обществено допитване относно най-добрия път, който да се следва по отношение на договорното право в Европа. Допитването ще продължи до края на януари 2011 г. и ще обхваща трансгранични проблеми, пред които са изправени потребителите и бизнесът и най-добрите начини за разрешаването им.

Контекст

Комисията работи също така за преодоляване на пречките пред единния пазар в рамките на своята стратегия Европа 2020, по-специално като предоставя хармонизирани решения за потребителски договори, типови европейски договорни клаузи и като постига напредък по отношение на съгласуваността в рамките на европейското договорно право). Тази стратегия бе обявена от Председателя Жозе Мануел Барозу на 3 март 2010 г. (IP/10/225).

Събранието на експертната група следва публикуването този месец на два важни доклада относно икономическите и социалните предизвикателства, пред които е изправен ЕС. Тези доклади — Нова стратегия за единния пазар на професор Марио Монти, който е бивш комисар по единния пазар и конкуренцията и Проект за Европа за 2030 г., ръководен от бившия министър-председател на Испания Фелипе Гонсалес Маркес, представят конкретни решения относно това как ЕС може да посрещне паневропейските предизвикателства като изменението на климата, застаряването на населението и осигуряването на работни места и социално благоденствие за гражданите.

На 19 май 2010 г. Комисията представи програма в областта на цифровите технологии (IP/10/581), в която се обръща внимание на потенциала на европейското договорно право за цялостно оформяне на цифровия единен пазар за потребителите и за бизнеса.

За повече информация

Новини по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател и комисар по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar