Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL FI LT SL

IP/10/590

Bryssel den 20 maj 2010

Kommissionen presenterar vinnarna av utmärkelsen RegioStars för EU:s mest innovativa regionprojekt

Vinnarna av de sex olika utmärkelserna av RegioStars 2010 presenteras i kväll av Johannes Hahn, Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för regionalpolitik, och av ledamoten i Europaparlamentet, Jan Olbrycht, som också är juryns ordförande. Prisutdelningen lyfter fram de mest innovativa projekt som fått stöd genom EU:s sammanhållningspolitik. Det årliga evenemanget hålls som en tvådagarskonferens i Bryssel under beteckningen "Regions for Economic Change – Building Sustainable Growth".

– Jag är stolt över att kunna presentera vinnarna av RegioStars, som kan tjäna som inspiration för andra europeiska regioner. Alla vinnande projekt är till konkret nytta för människorna i regionerna och visar samtidigt tydligt hur viktig EU:s regionalpolitik är för att främja innovation, konkurrenskraft och delaktighet i samhället, säger kommissionsledamot Johannes Hahn.

– Årets rekordmånga bidrag av hög kvalitet visar på ett övertygande sätt hur viktiga de lokala och regionala projekten är för att främja innovation i hela EU. Finalisterna och vinnarna ger tydliga exempel på hur regioner och städer kan verka som drivkrafter för bättre livskvalitet för människor, säger parlamentsledamoten och juryns ordförande, Jan Olbrycht.

Alla EU-regioner uppmanades att lämna in projekt som finansierats genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) eller sammanhållningsfonden efter den 1 januari 2000. Rekordmånga 87 ansökningar som uppfyllde kraven lämnades in från alla 27 EU-länder. Av dessa valde juryn ut 24 projekt som gick vidare till en andra omgång. Årets sex priser är två CityStar-utmärkelser (en ny kategori som lyfter fram städernas roll för att åstadkomma en hållbar ekonomisk utveckling), tre utmärkelser på IKT-teman samt en utmärkelse för information och kommunikation.

Vinnarna

Kategori 1: CityStars – Innovativ användning av övergivna industriområden i städer

C-Mine Centre, Genk, Belgien (3,2 miljoner euro i EU-medel från Eruf)

Utifrån Genks historiska arv som gruvsamhälle har ett tidigare industriområde omvandlats till ett multifunktionellt centrum eller nav (C-Mine) för både entreprenörer och besökare. I september 2010 planerar man att öppna två konsertsalar, en utställningshall och ett formgivningscentrum.

Kategori 2: CityStars – Integrering av invandrare eller marginaliserade grupper i städer

Mikrofinansinstitut, East-Mid-Sweden (340 000 euro i EU-medel från Eruf)

Detta projekt utformades 2008 och inriktas på att förbättra tillgången till finansiering för invandrarkvinnor, som ofta har svårt att få kapital för att starta företag eller utveckla en egen verksamhet. Huvudsyftet med projektet var att upprätta ett permanent mikrofinansinstitut för att bidra till att lösa dessa problem. Projektet har hittills lämnat stöd till 80 nya kvinnliga företagare, bidragit till att starta 15 mikroföretag och skapat 20 arbetstillfällen.

Kategori 3: IKT-tillämpningar för ökad e-kompetens (2 miljoner euro i EU-medel från ESF)

Grundläggande datorkunskaper för människor i Litauen

Under 2002 bildade en grupp företag, banker och tele- och it-företag alliansen Langas j Ateitj. Syftet var att erbjuda utbildning, inrätta offentliga platser med tillgång till Internet, stimulera tillväxten av elektroniska tjänster och förbättra datorkompetensen. De huvudsakliga målgrupperna var äldre, personer med funktionsnedsättning samt människor i isolerade områden med begränsad tillgång till digitala tjänster. 50 400 vuxna gick kurserna under två år.

Kategori 4: IKT-tillämpningar via eller för små och medelstora företag (86 000 euro i EU-medel från Eruf)

Ny modell för ambulatorisk patientövervakning, Brandenburg, Tyskland

Detta är det första projektet i sitt slag i Brandenburg. I projektet sammanfördes sakkunskap hos olika parter i regionen med hjälp av telemedicin för att utanför den traditionella hälso- och sjukvården övervaka och behandla människor som har haft en hjärtattack. Huvudsyftet var att minska antalet inläggningar på sjukhus per patient. Över 100 patienter omfattades.

Kategori 5: Bredbandstäckning i mindre utvecklade regioner eller landsbygdsområden

Höghastighetsbredband i Auvergne, Frankrike (10 miljoner euro i EU-medel från Eruf)

Höghastighetsbredband är en viktig faktor för konkurrenskraften i dagens värld. I glesbygdsområden vill dock privata teleoperatörer inte gärna ta alla risker som det innebär med investeringar i dessa områden. För att åtgärda detta upprättades under 2005 ett partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn i Auvergne för att utöka täckningen av höghastighetsbredband till alla hushåll, vilket var klart i början av 2009.

Kategori 6: Information och kommunikation (webbplatser)

www.esparama.lt , Litauen (110 000 euro i EU-medel)

I Litauen innebär "esparama" EU-stöd. På denna officiella webbplats finns information om alla EU-finansierade strukturfondsåtgärder i landet på grundval av uppgifter som lämnas av innehållsansvariga vid 15 statliga institutioner. På webbplatsens lättnavigerade ingångssida presenteras olika sektioner för sökande, stödmottagare, medier och allmänheten, institutioner samt nyheter.

Fyra andra projekt fick särskilda omnämnanden av 2010 års jury:

Pieper Site, Vallonien, Belgien

Som en del av en mer allmän omvandling av näringslivet tog sig detta projekt ett innovativt uttryck genom att ett tidigare industriområde omvandlades till en företagspark. Huvudsyftet var att locka till sig företag som passar in i det omgivande bostadsområdet i staden.

Framgångsrik integration av romska barn, Ljubljana, Slovenien

Romerna är den största etniska minoriteten i Central- och Östeuropa och drabbas ofta av diskriminering och social utestängning. I detta projekt försöker man lösa några av dessa problem med hjälp av romska lärarassistenter med sikte på att stärka banden mellan de romska barnen, skolorna och föräldrarna.

eREGIO, Norra Karelen, Finland

Detta projekt syftade till att bygga ut den befintliga täckningen av höghastighetsbredband på landsbygden och i mycket isolerade områden av Finland. Trots svårigheterna ledde projektet till utmärkta resultat. Nästan 99 % av befolkningen i regionen hade tillgång till bredband 2008.

Webbplatsen entdecke-efre, Brandenburg, Tyskland

På webbplatsen ”entdecke-efre" (upptäck Eruf) finns mycket information, i ett lättnavigerat format, om EU-finansierade projekt och om verksamhet som stöds med medel från fonderna.

Bakgrund

Vinnarna får kristalltroféer i form av en stjärna samt en projektvideofilm som regionerna och de projektansvariga kan använda i marknadsföringen av sina projekt. Information om finalisterna, projektkraven och jurymedlemmarna finns här: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Den årliga konferensen om regioner för ekonomisk förändring lanserades av kommissionen 2008. Den ger möjlighet för politiker och andra som arbetar i EU:s regioner att diskutera viktiga frågor om EU:s sammanhållningspolitik samt att visa projekt som finansierats med hjälp av EU:s regionalpolitiska medel.

Mer information om konferensen: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/index_en.cfm?nmenu=2


Side Bar