Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV FI LT

IP/10/590

Bruselj, 20. maja 2010

Komisija objavila dobitnike nagrad „RegioStars“ za najbolj inovativne regionalne projekte v Evropi

Johannes Hahn, evropski komisar za regionalno politiko, in Jan Olbrycht, član Evropskega parlamenta in predsednik žirije, bosta drevi razglasila dobitnike nagrad „RegioStars“ 2010 v šestih kategorijah. S slovesnostjo ob podelitvi nagrad se priznajo najbolj inovativni projekti, ki jih je podprla evropska kohezijska politika. Vsakoletna prireditev poteka med dvodnevno konferenco v Bruslju z naslovom „Regije za gospodarsko spremembo – Graditev trajnostne rasti“.

Komisar Hahn je dejal: „V ponos mi je predstaviti dobitnike nagrad RegioStars, ki so lahko v navdih drugim evropskim regijam. Nagrajeni projekti ne prinašajo samo otipljivih koristi državljanom v teh regijah, ampak kažejo tudi na pomemben prispevek, ki ga evropska regionalna politika namenja za spodbujanje inovativnosti, konkurenčnosti in socialnega vključevanja.“

Predsednik žirije in član Evropskega parlamenta Jan Olbrycht je dejal: „Letošnje rekordno število sodelujočih projektov vrhunske kakovosti prepričljivo dokazuje pomembno vlogo lokalnih in regionalnih projektov pri spodbujanju inovativnosti po vsej Evropi. Finalisti in zmagovalci nam kažejo zgled, kako so lahko regije in mesta gonilne sile boljše kakovosti življenja za svoje državljane.“

Vse regije EU so bile povabljene k predložitvi projektov, ki so prejeli sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) ali Kohezijskega sklada po 1. januarju 2000. Prišlo je rekordnih 87 veljavnih vlog iz vseh 27 držav članic, od katerih je žirija v ožji izbor uvrstila 24 projektov. Letos je bilo v igri šest nagrad: dve nagradi „CityStar“ – nova kategorija, ki poudarja vlogo mest pri doseganju trajnostnega gospodarskega razvoja – tri nagrade za teme IKT ter ena nagrada za informiranje in komuniciranje.

Zmagovalci:

Kategorija 1: Kategorija CityStars – Inovativna uporaba opuščenih industrijskih območij v mestnem okolju

Središče C-Mine, Genk, Belgija (3,2 milijona EUR sredstev EU iz ESRR)

Z ovrednotenjem dediščine rudarskih temeljev Genka je večnamensko središče C-Mine nekdanje industrijsko območje preoblikovalo v vozlišče podjetnikov in obiskovalcev. Njegovi koncertni dvorani, razstavišče in oblikovalsko središče bodo predvidoma odprti septembra 2010.

Kategorija 2: Kategorija CityStars – Vključevanje priseljencev ali marginaliziranih skupin v mestna okolja

Mikrofinančni inštitut, Vzhodna osrednja Švedska (340 000 EUR sredstev EU iz ESRR)

Ta projekt, ki se je začel leta 2008, se osredotoča na izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za priseljenke, ki se pogosto srečujejo s težavami pri pridobivanju sredstev za zagon ali razvoj lastnega podjetja. Poglavitni cilj projekta je vzpostavitev trajne mikrofinančne ustanove kot pomoč pri premagovanju te ovire. Doslej je projekt podprl 80 novih podjetnic in prispeval k zagonu 15 mikropodjetij z 20 novimi delovnimi mesti.

Kategorija 3: Aplikacije IKT za e-vključevanje (2 milijona EUR sredstev EU iz ESS)

Temelji računalniškega opismenjevanja za litvanskega e-državljana, Litva

Leta 2002 je skupina družb, bank ter telekomunikacijskih podjetij in podjetij IT oblikovala zavezništvo Langas j Ateitj. Cilj je bil usposabljanje, vzpostavitev točk za javni dostop do interneta in spodbujanje rasti e-storitev, s čimer bi izboljšali računalniško pismenost. Glavne ciljne skupine so bili starejši, invalidi in ljudje, ki živijo v odročnih krajih s slabim dostopom do digitalnih storitev. V dveh letih je tečaje opravilo 50 400 odraslih.

Kategorija 4: Aplikacije IKT iz MSP ali za MSP (86 000 EUR sredstev EU iz ESRR)

Novi poslovni model za ambulatorno spremljanje pacientov, Brandenburg, Nemčija

To je prvi tak projekt v Brandenburgu, ki povezuje strokovno znanje raznih regionalnih partnerjev pri uporabi medicine na daljavo za spremljanje in zdravljenje oseb, ki so doživele srčni napad, zunaj klasičnega zdravstvenega okolja. Splošni cilj je bil zmanjšati razmerje med hospitalizacijami in pacienti. Projekt je zajel več kot 100 pacientov.

Kategorija 5: Širokopasovna pokritost manj razvitih regij ali podeželskih območij

Širokopasovni dostop visoke hitrosti v Auvergnu, Francija (10 milijonov EUR sredstev EU iz ESRR)

Širokopasovni dostop visoke hitrosti je bistveni dejavnik konkurenčnosti v današnjem svetu. Na redko poseljenih območjih pa zasebni telekomunikacijski ponudniki neradi tvegajo naložbe v tako imenovana „bela območja“. Auvergne je leta 2005 na ta izziv odgovoril tako, da je vzpostavil javno-zasebno partnerstvo (JZP) za razširitev širokopasovne pokritosti visoke hitrosti na 100 % gospodinjstev, kar je dosegel na začetku leta 2009.

Kategorija 6: Informiranje in komuniciranje (spletišča)

www.esparama.lt , Litva (110 000 EUR sredstev EU)

„Esparama“ v litovščini pomeni pomoč EU – to uradno spletišče je namenjeno obveščanju o vseh strukturnih financiranjih EU v državi s podatki, ki jih sporočijo upravljavci vsebin iz 15 vladnih ustanov. Pregledna vhodna stran spletišča predstavlja ločene oddelke za prosilce pomoči, upravičence, medije in splošno javnost, inštitucije ter novice.

Žirija RegioStars 2010 je posebej omenila še štiri druge projekte:

Pieper Site, Valonija, Belgija

Ta projekt je kot del širšega procesa poslovne prenove v mestnem okolju ubral inovativni pristop pri ponovnem razvoju opuščenega industrijskega območja v poslovni park. Poglavitni cilj območja je bil pritegniti družbe, ki se ujemajo z okoliškim mestnim stanovanjskim območjem.

Uspešno vključevanje romskih otrok, Ljubljana, Slovenija

Romi so največja etnična manjšina v srednje- in vzhodnoevropskih državah ter se večkrat srečujejo z diskriminacijo in socialno izključenostjo. Ta projekt poskuša reševati nekatere od teh težav s pomočjo romskih pomočnikov učiteljev, namenjen pa je krepitvi povezav med romskimi otroki, njihovimi šolami in njihovimi starši.

eREGIO, Severna Karelija, Finska

Ta projekt je bil namenjen razširitvi širokopasovne pokritosti na podeželska in zelo odročna območja na Finskem. Kljub izzivu je eRegio dosegel izvrstne rezultate s skoraj 99-odstotno pokritostjo regije s širokopasovnim dostopom v letu 2008.

Spletišče entdecke-efre , Brandenburg, Nemčija

Spletišče „entdecke-efre“, tj „odkrij ESRR“, pregledno navaja veliko informacij o projektih, ki jih financira EU, in povezanih postopkih za pridobitev teh sredstev.

Opomba za urednike:

Dobitniki bodo prejeli kristalne pokale, ki upodabljajo zvezdo, in projektni video, ki ga regije in nosilci projektov lahko uporabljajo pri promociji projekta. Več o finalistih, merilih za predložitev vlog in članih žirije je na voljo na: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm.

Vsakoletna konferenca „Regije za gospodarsko spremembo“, ki jo je začela Komisija leta 2006, je priložnost za politike in izvajalce na terenu iz evropskih regij, da razpravljajo o ključnih temah, povezanih z evropsko kohezijsko politiko, in primerih uspešnih projektov, ki se financirajo iz regionalnih skladov EU.

Več o konferenci na:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/index_en.cfm?nmenu=2.


Side Bar