Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI LT SL

IP/10/590

Brussel, 20 mei 2010

Commissie onthult winnaars van "RegioStars Awards" voor de meest vernieuwende regionale projecten in Europa

Johannes Hahn, Europees Commissaris voor Regionaal beleid, en Jan Olbrycht, Europees parlementslid en voorzitter van de jury, maken vanavond de winnaars van de zes afzonderlijke categorieën van de "RegioStars Awards" 2010 bekend. De prijsuitreikingsceremonie beloont de meest vernieuwende projecten die door het Europese cohesiebeleid werden gesteund. Het jaarlijkse evenement vindt gelijktijdig plaats met de tweedaagse conferentie "Regions for Economic Change – Building Sustainable Growth" in Brussel.

"Ik ben trots de winnaars van de "RegioStars awards" te mogen bekendmaken en hoop dat dit evenement als inspiratiebron voor andere Europese regio's kan dienen," verklaarde Commissaris Hahn. "Naast de concrete voordelen die ze voor de burgers in de regio's creëren, tonen alle winnende projecten duidelijk de belangrijke rol aan van het Europees regionaal beleid bij het stimuleren van vernieuwing, concurrentievermogen en sociale inclusie."

Voorzitter van de jury en Europarlementslid Jan Olbrycht voegde hieraan toe: "Nooit eerder werden er zoveel uitstekende projecten ingediend. Dit toont duidelijk aan hoe belangrijk lokale en regionale projecten zijn om vernieuwing over heel Europa aan te moedigen. De finalisten en winnaars zijn een duidelijk voorbeeld van hoe regio's en steden als drijvende krachten voor een betere levenskwaliteit voor hun burgers kunnen fungeren."

Alle regio's in de EU konden projecten indienen waarvoor na 1 januari 2000 steun was verleend uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) of het Cohesiefonds. Vanuit 27 lidstaten werd een recordaantal van 87 projecten die aan de criteria beantwoordden, ingediend. Hiervan werden er 24 door de jury voorgeselecteerd. Dit jaar werden er zes prijzen uitgereikt: twee "CityStar"-prijzen – een nieuwe categorie die de rol van de steden bij duurzame economische ontwikkeling onder de aandacht brengt – drie prijzen voor ICT-thema's, en één prijs voor informatie en communicatie.

De winnaars:

Categorie 1: CityStar-categorie – Vernieuwend gebruik van vervallen industrieterreinen in een stedelijke context

C-Mine Centrum, Genk, België (3,2 miljoen euro EU-steun uit het EFRO)

Op de fundamenten van het mijnverleden van Genk heeft het multifunctionele C-Mine centrum een vervallen industrieterrein getransformeerd in een inspiratieplek voor ondernemers en allerhande bezoekers. De twee concertzalen, tentoonstellingruimtes en het designcentrum zullen in september 2010 de deuren openen.

Categorie 2: CityStars-categorie – Integratie van migranten en gemarginaliseerde groepen in stedelijke gebieden

Micro-Finance Institute, Midoost-Zweden (340 000 euro EU steun uit het EFRO)

Dit project uit 2008 verbetert de toegang tot financiering voor migrantenvrouwen die vaak problemen ondervinden om kapitaal aan te trekken wanneer zij een eigen bedrijf willen oprichten. Het voornaamste doel van dit project was de oprichting van een permanent microfinancieringsinstrument dat deze belemmeringen zou voorkomen. Het project heeft al 80 nieuwe vrouwelijke ondernemers gesteund en bijgedragen aan de oprichting van 15 microbedrijven waardoor 20 banen werden gecreëerd.

Categorie 3: ICT-toepassingen voor e-inclusie (2 miljoen euro EU-steun uit het ESF)

Basiscomputervaardigheden voor een Litouwse e-burger, Litouwen

In 2002 vormde een groep bedrijven, banken, telecomoperatoren en IT-bedrijven de Langas j Ateitj-bond. Het doel was om opleidingen aan te bieden, publieke internettoegangspunten op te richten en groei van e-diensten te stimuleren om zo basiscomputervaardigheden te verbeteren. De voornaamste doelgroepen waren ouderen, mensen met een handicap en mensen die in ver afgelegen gebieden met weinig toegang tot digitale diensten wonen. Reeds 50 400 volwassenen hebben in twee jaar tijd een cursus afgerond.

Categorie 4: ICT-toepassingen voor KMO's (86 000 euro EU-steun uit het EFRO)

Nieuwe bedrijfsmodellen voor ambulante monitoring van patiënten, Brandenburg, Duitsland

Als eerste in Brandenburg combineerde dit project de deskundigheid van verscheidene regionale partners bij het gebruik van telegeneeskunde om mensen die een hartaanval hebben gekregen buiten de traditionele medische omgeving te kunnen monitoren en behandelen. Het voornaamste doel was om het aantal ziekenhuisopnames per patiënt te verminderen. Meer dan 100 patiënten hebben er voordeel bij gehad.

Categorie 5: Breedbanddekking in minder ontwikkelde regio's en plattelandsgebieden

Snelle internetverbinding in de Auvergne, Frankrijk (10 miljoen euro EU-steun uit het EFRO)

Snelle internetverbinding is een essentiële voorwaarde om in de wereld van vandaag het concurrentievermogen te waarborgen. Maar in dunbevolkte gebieden zijn particuliere telecomoperatoren vaak niet bereid het risico te nemen om in deze zogenaamde "witte gebieden" te investeren. De Auvergne ging de uitdaging aan en ging in 2005 een publiek-private samenwerking aan om de snelle breedbanddekking tot 100% van de huishoudens uit te breiden. Dit werd begin 2009 bereikt.

Categorie 6: Informatie en communicatie (Websites)

www.esparama.lt , Lithouwen (110 000 euro EU-steun)

"Esparama" is het Litouwse woord voor EU-steun - deze officiële website verstrekt informatie over alle structuurfondsen van de EU in het land aan de hand van gegevens die ambtenaren van 15 overheidsinstellingen aanleveren. De makkelijk door te surfen homepage van de website is overzichtelijk ingedeeld in verschillende rubrieken voor aanvragers van subsidies, begunstigden, media en het publiek, instellingen en nieuws.

Vier andere projecten kregen van de jury van 2010 een eervolle vermelding:

Pieper Site, Wallonië, België

Als onderdeel van een proces voor vernieuwing van het bedrijfsleven in stedelijk gebied was dit project vernieuwend in zijn aanpak door van een oud vervallen industrieterrein een bedrijfspark te maken. Het voornaamste doel van dit park was bedrijven die verenigbaar zijn met het omliggende stedelijke residentiële gebied aan te trekken.

Succesvolle integratie van Romakinderen, Ljubljana, Slovenië

De Roma vormen de grootste etnische minderheid in Centraal- en Oost-Europese landen en zijn vaak slachtoffer van discriminatie en sociale exclusie. Dit project probeert enkele van deze problemen aan te pakken met behulp van Roma-assistenten in het onderwijs om zo de banden tussen Romakinderen, hun scholen en hun ouders te versterken.

eREGIO, Noord-Karelië, Finland

Dit project had als doel een snelle internetverbinding in plattelandsgebieden en zeer afgelegen gebieden in Finland uit te breiden. Ondanks deze moeilijk taak zijn met eRegio uitstekende resultaten gehaald. In 2008 had ongeveer 99% van de regio breedbandtoegang.

entdecke-efre website, Brandenburg, Duitsland

De website "entdecke-efre"-"ontdek EFRO"- stelt op een gebruiksvriendelijke manier een heleboel informatie ter beschikking over EU-gesteunde projecten en procedures voor het verkrijgen van steun uit deze fondsen.

Ter informatie:

De winnaars ontvangen een kristallen trofee die een ster voorstelt. Bovendien ontvangen zij ook een projectvideo die de regio en de projectleiders kunnen gebruiken voor de promotie van hun project. Op de volgende website vindt u informatie over alle finalisten, de deelnemingscriteria en de leden van de jury: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

In 2006 lanceerde de Commissie voor het eerst de jaarlijkse conferentie "Regions for Economic Change" (Regio's voor economische verandering). Tijdens deze conferentie krijgen politici en vertegenwoordigers van de Europese regio's de gelegenheid om belangrijke thema's in verband met het Europees cohesiebeleid te bespreken en om projecten die door regionale EU-fondsen werden gesubsidieerd; voor te stellen.

Meer informatie over de conferentie op:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/index_en.cfm?nmenu=2


Side Bar