Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV FI SL

IP/10/590

Briuselis, 2010 m. gegužės 20 d.

Komisija skelbia „RegioStars“ apdovanojimų laimėtojus ir apdovanoja naujoviškiausius Europos regionų projektus

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas ir Europos Parlamento narys bei vertinimo komisijos pirmininkas Janas Olbrychtas šiandien paskelbs šešių 2010 m. „RegioStars“ apdovanojimų kategorijų nugalėtojus. Apdovanojimų įteikimo ceremonijoje bus pagerbti naujoviškiausi Europos sanglaudos politikos lėšomis finansuoti projektai. Šis kasmetinis renginys vyks Briuselyje dviejų dienų konferencijoje „Regionų ekonominiai pokyčiai. Siekiant darnios plėtros“.

Komisijos narys Hahnas sakė: „Didžiuojuosi galėdamas paskelbti „RegioStars“ nugalėtojus, kurie gali tapti įkvepiančiu pavyzdžiu kitiems Europos regionams. Laimėję projektai ne tik teikia realią naudą regionuose gyvenantiems piliečiams, bet ir aiškiai parodo svarų Europos regioninės politikos indėlį skatinant naujoves, konkurencingumą ir socialinę įtrauktį.“

Vertinimo komisijos pirmininkas ir Europos Parlamento narys Janas Olbrychtas sakė: „Šiais metais pateikta rekordiškai daug kokybiškų projektų, tai neginčijamai rodo, koks svarbus vaidmuo tenka vietos ir regionų projektams skatinant naujoves visoje Europoje. Finalininkai ir nugalėtojai pateikė puikių pavyzdžių kaip regionai ir miestai gali padėti siekti geresnės savo piliečių gyvenimo kokybės.“

Visi ES regionai buvo kviečiami teikti projektus, gavusius Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) arba Sanglaudos fondo paramą po 2000 m. sausio 1 d. Visos 27 valstybės narės pateikė išties daug reikalavimus atitinkančių paraiškų – net 87, iš kurių vertinimo komisija atrinko 24 finalininkus. Šiais metais buvo numatyti šeši apdovanojimai: du „CityStar“ apdovanojimai, – tai nauja kategorija, skirta miestų vaidmeniui užtikrinant darnią ekonomikos plėtrą pabrėžti; trys IKT teminių sričių apdovanojimai ir vienas informacijos ir komunikacijos srities apdovanojimas.

Nugalėtojai

1 kategorija. „CityStars“ kategorija – Naujoviškas apleistų pramoninių miesto rajonų panaudojimas

C-Mine Centre, Genkas, Belgija (ES parama iš ERPF – 3,2 mln. EUR)

Genko anglių kasybos tradicijas puoselėjantis daugiatikslis C-Mine centras buvusią pramoninę vietovę pavertė verslininkams ir lankytojams patraukliu centru. 2010 m. rugsėjį jame duris atvers dvi koncertų salės, parodų salė ir dizaino centras.

2 kategorija. „CityStars“ kategorija – Migrantų ar socialiai atskirtų grupių integracija miestų vietovėse

Mikrofinansų institutas, (angl. Micro-Finance Institute), Rytų ir Vidurio Švedija (ES parama iš ERPF – 340 000 EUR)

Šiuo nuo 2008 m. vykdomu projektu siekiama suteikti daugiau galimybių gauti finansavimą moterims migrantėms, kurios dažnai susiduria su sunkumais, mėgindamos gauti lėšų verslui steigti arba plėtoti. Pagrindinis projekto tikslas buvo įsteigti nuolatinį mikrofinansų institutą šioms kliūtims įveikti. Iki šiol projekto parama pasinaudojo 80 naujų verslininkių, padėta įsteigti 15 mažųjų įmonių ir sukurta 20 darbo vietų.

3 kategorija. IKT taikomosios programos e. įtraukčiai skatinti (ES parama iš ESF – 2 mln. EUR)

Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys, Lietuva

2002 m. įmonių, bankų ir telekomunikacijų bei IT verslo įmonių grupė įsteigė aljansą „Langas į ateitį“, kurio tikslas – rengti mokymus, steigti viešus interneto prieigos centrus, skatinti e. paslaugų plėtrą ir ugdyti kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Pagrindinės tikslinės grupės – vyresnio amžiaus žmonės, neįgalieji ir atokių vietovių, kuriose trūksta skaitmeninių paslaugų, gyventojai. Per dvejus metus buvo apmokyta 50 400 suaugusiųjų.

4 kategorija. IKT taikomosios programos, sukurtos MVĮ arba joms skirtos (ES parama iš ERPF – 86 000 EUR)

Ambulatorinei ligonių stebėsenai skirtas naujas verslo modelis, Brandenburgas, Vokietija

Pirmą kartą Brandenburge vykdomo tokio pobūdžio projekto metu naudojantis nuotolinės medicinos paslaugomis buvo sutelktos įvairių regioninių partnerių žinios siekiant ne įprastinėje medicinos aplinkoje stebėti ir gydyti širdies infarktą patyrusius žmones. Bendras projekto tikslas – sumažinti stacionariai gydomų ligonių skaičių. Projekte dalyvavo per 100 ligonių.

5 kategorija. Plačiajuosčio ryšio diegimas mažiau išsivysčiusiuose regionuose arba kaimo vietovėse

Sparčiojo plačiajuosčio ryšio diegimas Overnėje, Prancūzija (ES parama iš ERPF – 10 mln. EUR)

Spartusis plačiajuostis ryšys – svarbus veiksnys siekiant užtikrinti konkurencingumą šiandienos pasaulyje. Tačiau dažnai privatūs telekomunikacijų paslaugų teikėjai nenoriai investuoja į retai apgyvendintas vietoves, vadinamąsias „baltąsias sritis“. Šiai problemai spręsti 2005 m. Overnėje buvo įsteigta viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, kurios tikslas – išplėsti sparčiojo plačiajuosčio ryšio aprėptį iki 100 proc. namų ūkių; tai pasiekta 2009 m. pradžioje.

6 kategorija. Informacija ir komunikacija (Svetainės)

www.esparama.lt , Lietuva (ES parama – 110 000 EUR)

Šioje oficialioje svetainėje pateikiama informacija apie visas galimybes šalyje gauti ES struktūrinių fondų paramą. Informaciją pateikia turinio administratoriai iš 15 valstybės institucijų. Svetainėje paprasta naršyti, aiškiai pateikiami atskiri skyriai pareiškėjams, paramos gavėjams, žiniasklaidai, plačiajai visuomenei ir institucijoms, skelbiamos naujienos.

Dar keturiems projektams 2010 m. vertinimo komisija skyrė specialiuosius apdovanojimus:

Pieper Site, Valonija, Belgija

Įgyvendinant šį projektą, kuris vykdomas kaip didesnio masto miesto verslo atnaujinimo proceso dalis, buvo taikytas naujoviškas metodas atgaivinti apleistą buvusį pramoninį miesto rajoną jį paverčiant verslo kompleksu. Pagrindinis komplekso tikslas – pritraukti įmones, kurios atitiktų aplinkinių gyvenamųjų miesto rajonų poreikius.

Sėkminga romų vaikų integracija, Liubliana, Slovėnija

Romai – didžiausia etninė mažuma Vidurio ir Rytų Europos šalyse, dažnai patirianti diskriminaciją ir socialinę atskirtį. Šiuo projektu pasitelkus romų tautybės mokytojų padėjėjus bandoma spręsti kai kurias šios bendruomenės problemas, siekiant stiprinti romų vaikų, mokyklų ir tėvų ryšius.

eREGIO, Šiaurės Karelija, Suomija

Projektu siekiama išplėsti sparčiojo plačiajuosčio ryšio aprėptį Suomijos kaimo ir labai atokiose vietovėse. Įgyvendinant šį plataus užmojo eRegio uždavinį pasiekta puikių rezultatų – iki 2008 m. beveik 99 proc. regiono teritorijos įdiegtas spartusis plačiajuostis ryšys.

entdecke-efre svetainė, Brandenburgas, Vokietija

Svetainėje „entdecke-efre“ („Atraskite ERPF“) paprastu naršyti formatu pateikiama daug informacijos apie ES finansuojamus projektus ir aprašoma, kaip gauti finansavimą.

Pastaba redaktoriams

Kiekvienas nugalėtojas bus apdovanotas žvaigždę vaizduojančiu krištoliniu prizu ir atitinkamo projekto filmu, kurį regiono atstovai ir projekto rengėjai galės panaudoti reklamuodami savo projektą. Informaciją apie visus finalininkus, tinkamumo kriterijus ir vertinimo komisijos narius galima rasti adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm.

Kasmetinė konferencija „Regionų ekonominiai pokyčiai“, kurią pirmą kartą Komisija surengė 2006 m., suteikia galimybę Europos regionų politikams ir veikėjams aptarti svarbiausias Europos sanglaudos politikos temas ir pristatyti ES regioninės politikos lėšomis finansuojamus projektus.

Daugiau informacijos apie konferenciją: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/index_en.cfm?nmenu=2


Side Bar