Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV LT SL

IP/10/590

Bryssel 20. toukokuuta 2010

Euroopan innovatiivisimmat alueelliset hankkeet saavat tänään RegioStars-palkinnon

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn ja palkintolautakunnan puheenjohtajana toimiva Euroopan parlamentin jäsen Jan Olbrycht julkistavat tänä iltana vuoden 2010 RegioStars-voittajat. Palkinnot myönnetään innovatiivisimmille EU:n koheesiopolitiikasta rahoitusta saaneille hankkeille kuudessa eri sarjassa. Vuotuinen palkintojenjakotilaisuus järjestetään Brysselissä kaksipäiväisen konferenssin yhteydessä, jonka aiheena on ”alueet talouden muutosten edistäjinä –kestävää kasvua rakentamassa”.

”Olen ylpeä saadessani esitellä RegioStars-palkinnon voittajat, jotka ovat innoituksena muille Euroopan alueille”, iloitsi komissaari Hahn. ”Palkitut hankkeet tuovat konkreettisia hyötyjä alueiden kansalaisille ja osoittavat selkeästi Euroopan aluepolitiikan merkityksen innovoinnin, kilpailukyvyn ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.”

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimiva Euroopan parlamentin jäsen Jan Olbrycht oli myös tyytyväinen: Tänä vuonna korkealaatuisia ehdokkaita oli ennätysmäärä. Tämä osoittaa vakuuttavasti, miten tärkeä rooli paikallisilla ja alueellisilla hankkeilla on innovoinnin edistämisessä kaikkialla Euroopassa. Finalistit ja voittajat ovat eläviä esimerkkejä siitä, miten alueet ja kaupungit voivat toimia muutosvoimina kansalaistensa elämänlaadun parantamisessa.”

Kaikkia EU:n alueita pyydettiin esittämään kilpailua varten hankkeita, joihin on saatu osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tai koheesiorahastosta 1.1.2000 jälkeen. Kilpailuehdot täyttäviä hakemuksia saatiin kaikista 27 jäsenvaltiosta yhteensä 87 eli ennätysmäärä, ja palkintolautakunta valitsi niistä jatkoon 24. Tänä vuonna myönnetään kuusi palkintoa: kaksi CityStar-palkintoa, kolme tieto- ja viestintätekniikan teemaan liittyvää palkintoa ja yksi tiedotuksen ja viestinnän alan palkinto. CityStar on uusi palkintosarja, jossa korostetaan kaupunkien roolia kestävän kehityksen toteuttamisessa.

Voittajat:

Sarja 1: CityStars-sarja – Kaupunkialueiden teollisen joutomaan innovatiivinen käyttö

C-Mine-keskus, Genk, Belgia (3,2 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta)

Genkin kaivoshistoriaa kunnioittava C-Mine-monitoimikeskus on muuttanut entisen teollisuusalueen yrittäjien ja vierailijoiden kohtaamispaikaksi. Sen kaksi konserttisalia, näyttelytila ja design-keskus on tarkoitus avata syyskuussa 2010.

Sarja 2: CityStars-sarja – Maahanmuuttajien tai syrjäytyneiden väestöryhmien kotouttaminen kaupunkialueilla

Mikrorahoitusinstituutti, Itä-Ruotsi (340 000 euroa EAKR-rahoitusta)

Tässä vuonna 2008 käynnistetyssä hankkeessa keskitytään maahanmuuttajanaisten rahoituksen saannin parantamiseen. Heidän on usein vaikea saada tarvitsemaansa pääomaa oman liikeyrityksen perustamiseen tai kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on perustaa pysyvä mikrorahoitusinstituutti, joka auttaa ylittämään nämä esteet. Tähän mennessä hankkeessa on annettu tukea 80 uudelle naisyrittäjälle ja autettu alkuun 15 mikroyritystä, jotka synnyttävät 20 työpaikkaa.

Sarja 3: Tietotekniset sovellukset tietoyhteiskuntaan osallistumista varten (2 miljoonaa euroa ESR-rahoitusta)

Tietotekniikan perustaidot Liettuan nettikansalaisille, Liettua

Vuonna 2002 joukko yrityksiä, pankkeja sekä televiestinnän ja IT-alan yrityksiä muodosti Langas j Ateitj -yhteenliittymän. Tavoitteena oli tarjota koulutusta, perustaa internet-yleisöpäätteitä, vauhdittaa sähköisten palvelujen lisääntymistä ja parantaa tietotekniikan perustaitoja. Tärkeimmät kohderyhmät olivat ikääntyneet, vammaiset ja syrjäisillä alueille elävät, jotka eivät juurikaan pääse käyttämään digitaalisia palveluja. Kahden vuoden aikana kurssin suoritti 50 400 aikuista.

Sarja 4: Pk-yritysten tietotekniset sovellukset (86 000 euroa EAKR-rahoitusta)

Uusi liiketoimintamalli potilaiden avohoidossa, Brandenburg, Saksa

Tämä hanke on ensimmäinen laatuaan Brandenburgissa. Se kokoaa yhteen erilaisten alueellisten kumppanien asiantuntemuksen telelääketieteen käyttämisessä sydänkohtauksen saaneiden potilaiden tarkkailemiseksi ja hoitamiseksi perinteisen hoitoympäristön ulkopuolella. Tavoitteena oli vähentää potilaiden sairaalahoitokertojen määrää. Yli 100 potilasta on hyötynyt tästä hankkeesta.

Sarja 5: Laajakaistayhteydet heikommin kehittyneille alueille tai maaseutualueille

Nopea laajakaistayhteys, Auvergne, Ranska (10 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta)

Nopea laajakaistayhteys on nykypäivänä olennainen kilpailukyvyn edellytys. Harvaan asutuilla alueilla yksityiset teleoperaattorit ovat kuitenkin usein haluttomia kantamaan kaikki riskit, joita aiheutuu investoinneista näille niin sanotuille ”valkoisille alueille”. Auvergne tarttui tähän haasteeseen vuonna 2005 perustamalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden, jonka tavoitteena oli saada kaikki kotitaloudet nopean laajakaistayhteyden piiriin. Tavoite toteutui alkuvuodesta 2009.

Sarja 6: Tiedotus ja viestintä (verkkosivut)

www.esparama.lt , Liettua (110 000 euroa EU-rahoitusta)

Esparama” on liettuaa ja tarkoittaa EU:n tukea. Tämä virallinen verkkosivusto tarjoaa tietoa kaikesta maassa saatavissa olevasta EU:n rakennerahoituksesta. Tiedot ovat peräisin 15:n valtionhallinnon elimen sisällöntuottajalta. Sivusto on helposti selailtavissa, ja siinä on selkeät erilliset osiot rahoituksen hakijoille, tukea saaneille, tiedotusvälineille, suurelle yleisölle ja laitoksille sekä uutisosasto.

Neljä muuta hanketta sai RegioStars 2010 -palkintolautakunnan erityismaininnan:

eREGIO, Pohjois-Karjala, Suomi

Tämän hankkeen tavoitteena oli laajentaa nopeaa laajakaistayhteyttä maaseutualueilla ja erittäin syrjäisillä alueilla Suomessa. Hankkeen haastavuudesta huolimatta tulokset olivat erinomaiset, sillä lähes 99 prosenttia alueista oli päässyt nopean laajakaistayhteyden piiriin vuoteen 2008 mennessä.

Pieper Site, Wallonia, Belgia

Tämä hanke on osa laajempaa liiketoiminnallista kaupunkiuudistusprosessia. Hankkeessa otettiin käyttöön innovatiivinen lähestymistapa ja ryhdyttiin muuttamaan teollista joutomaata yrityspuistoksi. Kohde pyrkii pääasiassa houkuttelemaan ympäröivän asuntoalueen kanssa yhteensopivia yrityksiä.

Romanilasten menestyksekäs kotouttaminen, Ljubljana, Slovenia

Romanit ovat suurin etninen vähemmistö keskisen ja itäisen Euroopan maissa. He kärsivät usein syrjinnästä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Tällä hankkeella pyritään ratkaisemaan näitä ongelmia romaniopetusavustajien avulla ja vahvistamaan romanilasten, heidän koulujensa ja vanhempiensa välisiä yhteyksiä.

Verkkosivusto entdecke-efre, Brandenburg, Saksa

Verkkosivustossa ”entdecke-efre” (”EAKR tutuksi”) tarjotaan helposti selailtavassa muodossa runsaasti tietoa EU:n rahoittamista hankkeista ja rahoituksen saamiseen liittyvistä menettelyistä.

Lisätietoja toimittajille:

Voittajille luovutetaan palkinnoksi kristallitähtipokaalit ja hankevideo, jota alueet ja hankevastaavat voivat käyttää hankkeensa tunnetuksi tekemisessä. Tietoja kaikista finalisteista, valintakriteereistä ja palkintolautakunnan kokoonpanosta on verkkosivustolla http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Komissio on järjestänyt ”Alueet talouden muutosten edistäjinä” -konferenssin vuosittain vuodesta 2006. Konferenssi tarjoaa Euroopan eri alueilta tuleville poliittisille päättäjille ja aiantuntijoille tilaisuuden vaihtaa näkemyksiä Euroopan koheesiopolitiikkaan liittyvistä tärkeistä aihepiireistä ja esitellä EU:n aluerahastoista rahoitettuja hankkeitaan.

Lisätietoja konferenssista:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/index_en.cfm?nmenu=2


Side Bar