Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/589

Bryssel 20. toukokuuta 2010

EU:lta uusia toimenpiteitä romaniyhteisöjen asuinolojen parantamiseksi

Euroopan parlamentti on hyväksynyt Euroopan komission ehdotuksen, jonka myötä Euroopan aluetukivaroja on mahdollista käyttää syrjäytyneiden yhteisöjen asumisolojen parantamiseksi. Jäsenvaltiot ovat jo aiemmin hyväksyneet tämän toimenpiteen, ja erityisen tyytyväisiä siihen ovat romanit, joiden määräksi Euroopassa arvioidaan 10–12 miljoonaa ja jotka usein elävät äärimmäisen puutteellisissa oloissa erillään muusta väestöstä.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn on päätökseen tyytyväinen. ”Romaniyhteisö on Euroopan suurin vähemmistöryhmä, joka usein kärsii syrjäytymisestä, puutteesta ja sosiaalisesta eristymisestä. Olen iloinen tämänpäiväisestä päätöksestä, jonka myötä aluepolitiikalla voidaan auttaa murtamaan se noidankehä, johon nämä yhteisöt näyttävät juuttuneen. Tämän toimenpiteen olisi oltava osa yleistä toimintamallia, johon kuuluu toimia myös koulutuksen, terveydenhuollon, sosiaaliasioiden ja työllisyyden aloilla.”

Rakennerahastolainsäädäntö oli aiemmin erittäin tiukka asumiseen liittyvien toimenpiteiden alalla. Tukikelpoisuus rajattiin EU:n kahteentoista uuteen jäsenvaltioon (vastikään on tosin otettu käyttöön joitakin poikkeuksia energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvien toimenpiteiden osalta) ja olemassa olevien kerrostalojen uudistamiseen kaupunkialueilla. Romaniväestöt kuitenkin elävät lähinnä muusta väestöstä erillään maaseutualueilla ja yhden perheen asumuksissa.

Näillä vastikään hyväksytyillä toimenpiteillä laajennetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varojen käyttö kattamaan syrjäytyneiden yhteisöjen hyväksi asumisen alalla toteutettavat toimenpiteet kaikissa jäsenvaltioissa. Muutos koskee nimenomaisesti muttei yksinomaisesti romaniväestöä. Se kattaa olemassa olevien talojen korvaamisen ja uusien rakentamisen niin maaseutu- kuin kaupunkialueilla. EAKR-rahoitusta ei myönnetä yksityisomistuksessa oleville asumuksille vaan ainoastaan viranomaisten toteuttamille hankkeille.

Asumistuki täydentämään laajempia toimia

Asumista pidetään keskeisenä tekijänä romanien integroinnin parantamisessa. Sen olisi kuitenkin oltava osa jäsenvaltioiden keskus- ja alueviranomaisten suunnittelemaa ja toteuttamaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka on tarkoitus kattaa muitakin näkökohtia, kuten koulutus, ammattitaidon kehittäminen, työllisyys ja terveys.

Euroopan rakennerahastoista yhteisrahoitetaan jo lukuisia romaniyhteisöihin kohdistuvia hankkeita. Ne käsittelevät esimerkiksi varhaiskasvatusta, työllisyyttä, mikrorahoitusta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia (erityisesti sukupuolten tasa-arvoa). EU:n rahoituksen (1,11 miljoonaa euroa) ansiosta aiotaan esimerkiksi toteuttaa uusi kaupunkialueen elvyttämishanke yhdellä Unkarin suurimmista romanien asuinalueista Nyiregyhazan kaupungissa. Erillinen koulu poistetaan, ja katuja, leikkikenttiä ja lastenhoitopalveluja uudistetaan.

Aluepoliittisista ohjelmista saatavan rahoituksen lisäksi Euroopan parlamentti on osoittanut Euroopan komissiolle 5 miljoonaa euroa romanien osallistamista käsittelevään pilottihankkeeseen, jossa on kolme osaa: varhaiskasvatus, mikrorahoitus ja tietoisuuden lisääminen. Hanketta toteutetaan vuonna 2010, ja se kohdistuu lähinnä Keski- ja Itä-Euroopan romaniyhteisöihin.

Huomautus toimittajille

Komissio esitti heinäkuussa 2009 ehdotuksensa, josta Euroopan parlamentti ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltiot ovat sittemmin käyneet keskusteluja.

Tutkimustulosten mukaan Keski- ja Itä-Euroopan maissa yli 50 prosenttia romaniväestöstä elää osittain tai täysin erillisillä asuinalueilla. Tämä eristäytymissuuntaus on vain vahvistunut viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana.

Vuosi 2010 on nimetty köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan teemavuodeksi.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/roma


Side Bar