Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL LT

IP/10/585

Brussel, 19 mei 2010

Europese prijzen voor onderwijsprojecten ter ondersteuning van sociale inclusie

De Europese prijzen voor een leven lang leren voor 2010 zijn vandaag toegekend aan zes door de EU gefinancierde onderwijsprojecten ter bevordering van sociale inclusie. De winnende projecten werden bekendgemaakt op een conferentie in Barcelona. Zij komen uit Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk en er zijn partners uit veel andere Europese landen bij betrokken.

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, verklaarde het volgende: "Het EU-programma voor een leven lang leren steunt transnationale projecten op het gebied van onderwijs en opleiding die aan de basis echt het verschil maken. Ik feliciteer hierbij de zes winnende projecten: zij kunnen bijzonder trots zijn op hun bijdrage in dit Europese Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting."

De projecten, waarbij telkens partners uit verschillende Europese landen betrokken zijn, zijn "voortreffelijke voorbeelden van wat kan worden gerealiseerd door over de grenzen heen samen te werken ter bevordering van leren voor iedereen, ongeacht leeftijd of sociale groep", aldus de commissaris.

De prijzen gingen naar projecten op het gebied van schoolonderwijs (gefinancierd door het EU-programma Comenius), hoger onderwijs (Erasmus-programma), volwassenenonderwijs (Grundtvig-programma) en beroepsopleiding (Leonardo da Vinci-programma), alsmede naar "Talen" en "Informatie- en communicatietechnologie".

De winnaars van de Europese prijzen voor een leven lang leren werden bekendgemaakt op een conferentie in Barcelona over de toekomst van het belangrijkste EU-programma voor onderwijs en opleiding na 2013. Centrale vraag op de conferentie was hoe het best te werk kan worden gegaan om de EU-steun voor de grensoverschrijdende uitwisseling van studenten en leraren en voor transnationale partnerschappen tussen instellingen voor onderwijs en opleiding te ontwikkelen en het beheer van het EU-programma voor een leven lang leren te vereenvoudigen.

Voor meer informatie:

"Onderwijs en opleiding voor sociale inclusie. Europese succesverhalen" – met nadere gegevens over de winnende projecten en twintig andere in de shortlist opgenomen projecten voor de Europese prijzen voor een leven lang leren:

http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/llp/llp10_en.pdf

Europese Commissie: Het programma voor een leven lang leren:

http://ec.europa.eu/llp

Programma voor een leven lang leren, jaarlijkse conferentie 2010 "Looking beyond 2013":

http://www.llpconference.eu/

Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010):

http://www.2010againstpoverty.eu

Bijlage 1:

De winnende projecten

Comenius (schoolonderwijs):

Learning Migration network

Universiteit van Stavanger, NOORWEGEN

Het "Learning Migration network" heeft 170 scholen, instellingen voor lerarenopleiding, onderwijsautoriteiten en ngo's uit 19 landen geholpen om samen te werken ter verbetering van leren en lesgeven in multiculturele klassen. Het netwerk organiseerde culturele evenementen zoals festivals en vertoonde films die kinderen, zowel migranten als andere kinderen, hadden gemaakt over hun leven en dromen.

Erasmus (hoger onderwijs):

ATHENA II – Advanced Thematic Network of Women’s Studies in Europe

Universiteit Utrecht, NEDERLAND

Dit netwerk van academici, beroepsbeoefenaren en maatschappelijke organisaties houdt zich specifiek bezig met vrouwenrechten, gendergelijkheid en verscheidenheid. Het omvat meer dan honderd partnerinstellingen en probeert door middel van seminars, conferenties en publicaties gebruik te maken van de expertise van groepen die normaal geen contact met de academische wereld onderhouden.

Grundtvig (volwassenenonderwijs):

Sing, smooth and smile

Ansamblis “Senoji muzika” (Vereniging "Oude muziek"), LITOUWEN

Het Grundtvig-project "Sing, smooth and smile" ondersteunde gemarginaliseerde gezinnen en gemeenschappen, jonge en aanstaande moeders, ouderen en gehandicapten. Bij het project werd gebruikgemaakt van etnische muziek als onderdeel van therapie en leren in het kader van gemeenschapszorg.

Leonardo da Vinci (beroepsonderwijs en ‑opleiding):

Made in Jail!

Défi -job asbl, LUXEMBURG

In het kader van het Leonardo da Vinci-project "Made in Jail!" werd een e-shop opgericht om gevangenen ondernemersvaardigheden bij te brengen en tegelijkertijd hoop te geven en te motiveren. Gevangenen die hun straf grotendeels hadden uitgezeten, werden aangemoedigd om kunst- en ambachtsproducten te maken en te verkopen onder het label "Made in Jail".

Talen

The Language Café

Universiteit van Southampton, VERENIGD KONINKRIJK

Het project "The Language Café" introduceert een vernieuwende aanpak voor het leren van talen in een ontspannen omgeving voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Er zijn nu 29 van die cafés in acht Europese landen. Onlangs zijn er nog enkele van start gegaan met een breder actieterrein, waarbij gespecialiseerde hulp wordt geboden voor immigranten en mensen die gebarentaal gebruiken.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT):

Grandparents & Grandchildren

Ente ACLI Istruzione Professionale – Friuli Venezia Giulia (EnAIPFVG), ITALIË

In het ICT-project "Grandparents & Grandchildren" wordt het gebruikelijke leermodel omgekeerd en leren volwassenen van kinderen. Jonge vrijwilligers boden ouderen de kans om in een vriendelijke omgeving ICT-vaardigheden te verwerven. De dialoog tussen de generaties was ook nuttig voor de jongeren, die op die manier hun communicatievaardigheden konden ontwikkelen.


Side Bar