Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT EL

IP/10/585

Briuselis, 2010 m. gegužės 19 d.

Europos apdovanojimai už švietimo projektus, skatinančius socialinę įtrauktį

Šiandien per 2010 m. Europos apdovanojimų už mokymąsi visą gyvenimą ceremoniją buvo paskelbti šeši geriausi ES finansuojami socialinę įtrauktį skatinantys švietimo projektai. Laimėjo Italijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos ir Jungtinės Karalystės projektai, kuriuose dalyvauja daugelio kitų Europos šalių partneriai. Apdovanojimai paskelbti Barselonoje vykusioje konferencijoje.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Pagal ES mokymosi visą gyvenimą programą remiami tarptautiniai švietimo ir mokymo projektai, turintys realų poveikį plačiajai visuomenei. Sveikinu šešis laimėjusius projektus, jų rengėjai gali pagrįstai didžiuotis prisidėję prie Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų programos įgyvendinimo.“

Šie projektai, įtraukiantys kelių Europos šalių partnerius, yra „puikūs pavyzdžiai, įrodantys, kiek daug galima nuveikti bendradarbiavimu be sienų siekiant skatinti skirtingo amžiaus ar socialinių grupių piliečius mokytis“, – pridūrė Komisijos narė.

Apdovanojimai skirti mokyklinio ugdymo (finansuojama pagal ES Comenius programą), aukštojo išsilavinimo (Erasmus programa), suaugusiųjų švietimo (Grundtvig programa), profesinio mokymo (Leonardo da Vinci) ir kalbų bei informacinių ir komunikacinių technologijų srities projektams.

Europos apdovanojimai už mokymąsi visą gyvenimą paskelbti Barselonoje vykusioje konferencijoje dėl ES pagrindinių švietimo ir mokymo programų ateities po 2013 m. Konferencijos metu iš esmės aptarta, kaip kuo geriau plėtoti ES paramą tarptautiniams studentų ir dėstytojų mainams bei tarpvalstybinėms švietimo ir mokymo įstaigų partnerystėms ir supaprastinti ES mokymosi visą gyvenimą programos valdymą.

Daugiau informacijos

„Socialinę įtrauktį skatinantis švietimas ir mokymas. Svarbiausi Europos laimėjimai“. Čia išsamiai aprašomi laimėję projektai ir išvardijama 20 kitų projektų, nominuotų Europos apdovanojimams už mokymąsi visą gyvenimą.

http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/llp/llp10_en.pdf

Europos Komisijos mokymosi visą gyvenimą programa:

http://ec.europa.eu/llp

Mokymosi visą gyvenimą programa. 2010 m. metinė konferencija „Žvelgiant į ateitį po 2013-ųjų.“

http://www.llpconference.eu/

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai (2010 m.)

http://www.2010againstpoverty.eu

1 priedas

Laimėję projektai

Comenius (mokyklinis ugdymas)

Learning Migration network (liet. Mokymosi apie migraciją tinklas)

Stavangerio universitetas, NORVEGIJA

Mokymosi apie migraciją tinklas padėjo bendradarbiauti 170 mokyklų, mokytojų rengimo įstaigų, švietimo institucijų ir NVO iš 19 šalių siekiant gerinti mokymąsi ir mokymą daugiakultūrėje mokyklos aplinkoje. Tinklo nariai organizavo kultūrinius renginius, įskaitant festivalius ir filmų, kuriuos kūrė vaikai iš migrantų ir kitų šeimų apie savo gyvenimą ir svajones, peržiūras.

Erasmus (aukštasis išsilavinimas)

ATHENA II – Advanced Thematic Network of Women’s Studies in Europe (liet. Europos pažangusis teminis moterų studijų tinklas)

Utrechto universitetas, NYDERLANDAI

Šis dėstytojų, specialistų ir pilietinės visuomenės organizacijų tinklas skirtas moterų teisėms, lyčių lygybei ir įvairovei skatinti ir apima daugiau nei 100 partnerių institucijų. Rengiamais seminarais, konferencijomis ir leidiniais siekiama remtis tų grupių, kurios paprastai nėra susijusios su akademine bendruomene, patirtimi.

Grundtvig (suaugusiųjų švietimas)

Sing, smooth and smile (liet. Dainuok, nurimk ir šypsokis!)

Ansamblis „Senoji muzika“, LIETUVA

Šis Grundtvig projektas Dainuok, nurimk ir šypsokis! buvo skirtas socialiai atskirtoms šeimoms ir bendruomenėms, jaunoms ir būsimoms motinoms, senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems. Projekto metu liaudies muzika buvo taikoma kaip terapijos ir mokymosi priemonė vietos bendruomenės lygmeniu.

Leonardo da Vinci (profesinis mokymas)

Made in Jail! (liet. Pagaminta kalėjime!)

Défi -job asbl, LIUKSEMBURGAS

Šio Leonardo da Vinci projekto „Pagaminta kalėjime!“ metu buvo įsteigta elektroninė parduotuvė, skatinanti kalinių verslumą ir suteikianti jiems vilties bei motyvacijos. Kaliniai, kurių bausmės laikas besibaigiąs, buvo skatinami užsiimti amatais ir parduoti dirbinius, pažymėtus etikete „Pagaminta kalėjime!“.

Kalbos

The Language Café (liet. Kalbų kavinė)

Sautemptono universitetas, JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Kalbų kavinės projektu siūloma naujoviška priemonė mokytis kalbų neformalioje aplinkoje visų amžiaus ir socialinių grupių žmonėms. Aštuoniose Europos šalyse veikia 29 tokios kavinės. Neseniai pradėjo veikti dar kelios, kuriose siūloma ir specializuota pagalba imigrantams ir gestų kalbą vartojantiems žmonėms.

Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT)

Grandparents & Grandchildren (liet. Seneliai ir vaikaičiai)

Ente ACLI Istruzione Professionale – Friuli Venezia Giulia (EnAIPFVG), ITALIJA

IKT projektu Seneliai ir vaikaičiai siūloma įprastinį mokymosi metodą pakeisti atvirkštiniu metodu, pagal kurį suaugusieji mokosi iš vaikų. Jauni savanoriai suteikia galimybę vyresnio amžiaus žmonėms draugiškoje aplinkoje įgyti IKT įgūdžių. Kartų dialogas teikia naudos ir jaunuoliams, nes padeda jiems gilinti bendravimo įgūdžius.


Side Bar