Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT LT

IP/10/585

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2010

Ευρωπαϊκά βραβεία για εκπαιδευτικά έργα που υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη

Έξι εκπαιδευτικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ που αποσκοπούν στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης τιμήθηκαν σήμερα με τα ευρωπαϊκά βραβεία 2010 για τη διά βίου μάθηση. Τα έργα που βραβεύτηκαν είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο και τη Νορβηγία, ενώ οι εταίροι τους προέρχονται από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα βραβεία ανακοινώθηκαν σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.

Η αρμόδια Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας κα Ανδρούλλα Βασιλείου ανέφερε: «Το πρόγραμμα της ΕΕ για τη διά βίου μάθηση υποστηρίζει διακρατικά έργα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που πραγματικά ξεχωρίζουν. Συγχαίρω τους δημιουργούς των έξι έργων που βραβεύτηκαν, μπορούν να είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συμβολή τους σε αυτό το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.»

Τα έργα αυτά, των οποίων οι εταίροι προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αποτέλεσαν «εξαιρετικά παραδείγματα του τι μπορεί να επιτύχει κανείς με τη συνεργασία που ξεπερνά τα σύνορα για την προώθηση της μάθησης για όλους, ανεξάρτητα από ηλικία ή κοινωνική ομάδα» προσέθεσε η Επίτροπος.

Τα βραβεία έλαβαν έργα στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα Comenius της ΕΕ), της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πρόγραμμα Erasmus), της εκπαίδευσης ενηλίκων (πρόγραμμα Grundtvig) και της επαγγελματικής κατάρτισης (πρόγραμμα Leonardo da Vinci), καθώς και στους τομείς των γλωσσών και των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Τα ευρωπαϊκά βραβεία για τη διά βίου μάθηση ανακοινώθηκαν σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη σχετικά με το μέλλον του κύριου προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση μετά το 2013. Το συνέδριο επικεντρώθηκε στη διερεύνηση τρόπων για την όσο το δυνατόν καλύτερη υποστήριξη των διασυνοριακών ανταλλαγών σπουδαστών και διδασκόντων και των διακρατικών εταιρικών σχέσεων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης από την πλευρά της ΕΕ, καθώς και στην απλοποίηση του τρόπου διαχείρισης του προγράμματος της ΕΕ για τη διά βίου μάθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

"Education and training for social inclusion. European Success Stories" – με αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα έργα που βραβεύτηκαν, καθώς και για άλλα 20 που είχαν προκριθεί για τα ευρωπαϊκά βραβεία διά βίου μάθησης: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/llp/llp10_en.pdf

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση: http://ec.europa.eu/llp

Το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση, ετήσιο συνέδριο 2010, «Βλέποντας πέρα από το 2013»: http://www.llpconference.eu/

2010 - Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμό: http://www.2010againstpoverty.eu

Παράρτημα 1:

Τα έργα που βραβεύτηκαν

Comenius (σχολική εκπαίδευση):

Learning Migration network

Πανεπιστήμιο Stavanger, ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Το Learning Migration network βοήθησε 170 σχολεία, ινστιτούτα κατάρτισης εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές αρχές και ΜΚΟ από 19 χώρες να συνεργαστούν με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας στις πολυπολιτισμικές τάξεις. Το δίκτυο διοργάνωσε πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων φεστιβάλ και προβολές ταινιών που σκηνοθέτησαν τα ίδια τα παιδιά, μετανάστες ή όχι, σχετικά με τη ζωή και τα όνειρά τους.

Erasmus (τριτοβάθμια εκπαίδευση):

ATHENA IIAdvanced Thematic Network of Womens Studies in Europe

Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Αυτό το δίκτυο ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ασχολείται με τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την ποικιλομορφία. Το δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 100 ιδρύματα-εταίροι και μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων και δημοσιεύσεων, αποσκοπεί να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη των ομάδων εκείνων οι οποίες κανονικά δεν επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό κόσμο.

Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων):

Sing, smooth and smile

AnsamblisSenoji muzika” (Ένωση «Παλαιά μουσική»), ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Το έργο «Sing, smooth and smile» στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig υποστήριξε περιθωριοποιημένες οικογένειες και κοινότητες, νεαρές και μέλλουσες μητέρες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Το έργο χρησιμοποίησε την παραδοσιακή μουσική ως συστατικό στοιχείο της θεραπείας και της μάθησης στο πλαίσιο φροντίδας μέσα στην κοινότητα.

Leonardo da Vinci (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση):

Made in Jail!,

Défi -job asbl, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Το έργο «Made in Jail!» στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci οργάνωσε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των φυλακισμένων, γεμίζοντάς τους ελπίδα και κινητοποιώντας τους μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οι τρόφιμοι που πλησίαζαν στην ολοκλήρωση της ποινής τους ενθαρρύνονταν να κατασκευάζουν και να πωλούν χειροτεχνίες με την ετικέτα «Made in Jail».

Γλώσσες

The Language Café

Πανεπιστήμιο Southampton, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το έργο Language Café παρέχει μια καινοτόμο προσέγγιση της εκμάθησης των γλωσσών σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα για άτομα κάθε ηλικίας, από όποιο περιβάλλον και αν προέρχονται. Υπάρχουν 29 τέτοια καφέ σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατα άνοιξαν κι άλλα τα οποία διεύρυναν τους ορίζοντές τους προσφέροντας εξειδικευμένη βοήθεια σε μετανάστες και σε άτομα που χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα.

Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Παππούδες και εγγόνια,

Ente ACLI Istruzione ProfessionaleFriuli Venezia Giulia (EnAIPFVG), ΙΤΑΛΙΑ

Το έργο ΤΠΕ «Παππούδες και εγγόνια» ανέτρεψε το σύνηθες μοντέλο μάθησης, βάζοντας τα παιδιά να μαθαίνουν τους μεγάλους. Νεαροί εθελοντές προσέφεραν σε ηλικιωμένα άτομα την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες ΤΠΕ σ’ ένα φιλικό περιβάλλον. Ο διάλογος των γενεών ήταν εποικοδομητικός και για τους νεαρούς, καθώς ανέπτυξαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.


Side Bar